Uw zoekacties: Jacob Bras

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
28 1632-04-28; Hypotheekboeken
Datering:
1632-04-28
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1632-04-28
Samenvatting:
Dirck Pietersz, wagenmaker en Tiampke Impkesdr, echtelieden binnen Leuwarden.
1631 October 11. Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het door bovenstaande personen copen en in eigendom overnemen van een seeckere huijsinge met de middelplaets en de achterhuijsinge, streckende van voir de straat aff tot achter aan de hovinge met sijn annexen en de gerechticheden daertoe en de aen toebehorende staende en gelegen op de brede side van de Nieuwestadt binnen Leuwarden van Pieter Maurijtsz tot Westerblokkert in Hollandt bij Hoorn in zijn qualiteit als mede erffgenaem van Freerck Cornelisz Hoeck, in levene, binnen Leuwarden voor hemzelven en de voorts deur scheidinge 't recht hebbende van zijn mede erffgenaemen, voor de somma van 1900- goudguldens.
Jacob Bras, binnen Leeuwarden, hier als getuige en mede ondertekenaar.
Claes Simonsz Hoeck - burger en coopman - binnen Leuwarden, als getuige en ondertekenaar.
Pieter Maurijtsz is een zoon van Maurits Jansz - tot Westerblockert.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 24 octobris 1634.
Oude code:
gg026-28
Koper:
Dirck  
Tiampke  
Vader:
Maurits  
Erflater:
Freerck Hoeck  
Getuige:
Jacob Bras  
Verkoper:
Pieter  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: