Uw zoekacties: Joucke

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
261 1626-06-13; Hypotheekboeken
Datering:
1626-06-13
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1626-06-13
Samenvatting:
Auckien Heinsdr en Heijn Cornelisz, apothequer, echtelieden op 't Vliet, buijten Leuwarden.
1626 Maij 6. Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen copen en in eigendom overnemen van een zeeckeren huijsinge, staende en gelegen op de noordersijde van 't Vliet, buijten Leuwarden, streckende van voren de straet tot achter aan de grond toebehoort hebbende aan Agge Bockisz, met het medegebruick van de stege ten westen gelegen van Bauck Jansdr, weduwe van wijlen Sicke Jouckesz, in levene smid, wonende nutertijt binnen Harlingen, voor de somma van 506 goudguldens en 7 stuivers.
Joucke Sickesz, smidt, binnen Leuwarden. Hier als getuige en medeondertekenaar van deze acte.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 16 Maij 1628.
Oude code:
gg021-261
Overige personen:
Sicke  
Agge  
Getuige:
Joucke  
Koper:
Auckien  
Heijn  
Verkoper:
Bauck  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: