Uw zoekacties: Personen

Personen

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
127.919.760  personen
 
 
Schepenakte
138 Publieke verhuring
ten verzoeke van 1e. Mathijs Hermanus van Beek en Antonius Theodorus van der Doelen, beide wonende te Megen als armmeesters van den algemeenen armen van Megen en 2e. Lodewijk van der Heijden wonende te Macharen als mondeling gevolmagtigde van den Heer Anton Johan Martin Holster wonende te 's Hertogenbosch, van eenige Bouwlanden onder Macharen, voor zes jaren, jaarlijks opgebragt hebbende f. 80.=
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Mathijs Hermanus van Beek  
Antonius Theodorus van der Doelen  
Anton Johan Martin Holster  
Lodewijk van der Heijden  
Datering:
29-12-1864
Soort akte:
Openbare verhuur
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
138 Publieke verhuring
ten verzoeke van 1e. Mathijs Hermanus van Beek en Antonius Theodorus van der Doelen, beide wonende te Megen als armmeesters van den algemeenen armen van Megen en 2e. Lodewijk van der Heijden wonende te Macharen als mondeling gevolmagtigde van den Heer Anton Johan Martin Holster wonende te 's Hertogenbosch, van eenige Bouwlanden onder Macharen, voor zes jaren, jaarlijks opgebragt hebbende f. 80.=
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Mathijs Hermanus van Beek  
Antonius Theodorus van der Doelen  
Anton Johan Martin Holster  
Lodewijk van der Heijden  
Datering:
29-12-1864
Soort akte:
Openbare verhuur
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
137 Transport
door Andries Engelbart wonende op het Wild onder Alem aan Piet van Waardenburg wonende te Teeffelen, van
1e. Een huis, erf, tuin en bouwland onder Teeffelen in sectie C. 302 groot 8 roeden 40 ellen, 301, groot 72roeden 80 ellen, 300, groot 40 roeden 50 ellen en 2e. ongeveer twee zevende gedeelte van het daarnaast gelegen perceel Bouwland sectie C 303, groot in het geheel 36 roeden 90 ellen en zulks zoo groot en klein als dat perceel kennelijk op de plaats is aangewezen
De goederen sectie C 300. 301, 302, 303 en 304 zijn belast met vier vakken dijk onder Oijen numeris 121 en 138 boven en 511 en de helft van 572 beneden en een vak kade onder Teeffelen, welke door den kooper in verhouding der eigen dammen zullen moeten worden onderhouden. De kooper neemt ten zijnen laste over eene obligatie op de verkochte onroerende goederen gevestigd groot f. 700.= ten behoeve van Lambertus van Bergen, bakker wonende te Oss, ten laste van den verkooper, met de interessen vanaf den eerst volgenden verschijnend .. voor den in koopprijs van f. 800.=
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Piet van Waardenburg  
Lambertus van Bergen  
Andries Engelbart  
Datering:
19-12-1864
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
137 Transport
door Andries Engelbart wonende op het Wild onder Alem aan Piet van Waardenburg wonende te Teeffelen, van
1e. Een huis, erf, tuin en bouwland onder Teeffelen in sectie C. 302 groot 8 roeden 40 ellen, 301, groot 72roeden 80 ellen, 300, groot 40 roeden 50 ellen en 2e. ongeveer twee zevende gedeelte van het daarnaast gelegen perceel Bouwland sectie C 303, groot in het geheel 36 roeden 90 ellen en zulks zoo groot en klein als dat perceel kennelijk op de plaats is aangewezen
De goederen sectie C 300. 301, 302, 303 en 304 zijn belast met vier vakken dijk onder Oijen numeris 121 en 138 boven en 511 en de helft van 572 beneden en een vak kade onder Teeffelen, welke door den kooper in verhouding der eigen dammen zullen moeten worden onderhouden. De kooper neemt ten zijnen laste over eene obligatie op de verkochte onroerende goederen gevestigd groot f. 700.= ten behoeve van Lambertus van Bergen, bakker wonende te Oss, ten laste van den verkooper, met de interessen vanaf den eerst volgenden verschijnend .. voor den in koopprijs van f. 800.=
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Piet van Waardenburg  
Lambertus van Bergen  
Andries Engelbart  
Datering:
19-12-1864
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen: