Uw zoekacties: Personen

Personen

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
127.919.760  personen
 
 
Schepenakte
137 Transport
door Andries Engelbart wonende op het Wild onder Alem aan Piet van Waardenburg wonende te Teeffelen, van
1e. Een huis, erf, tuin en bouwland onder Teeffelen in sectie C. 302 groot 8 roeden 40 ellen, 301, groot 72roeden 80 ellen, 300, groot 40 roeden 50 ellen en 2e. ongeveer twee zevende gedeelte van het daarnaast gelegen perceel Bouwland sectie C 303, groot in het geheel 36 roeden 90 ellen en zulks zoo groot en klein als dat perceel kennelijk op de plaats is aangewezen
De goederen sectie C 300. 301, 302, 303 en 304 zijn belast met vier vakken dijk onder Oijen numeris 121 en 138 boven en 511 en de helft van 572 beneden en een vak kade onder Teeffelen, welke door den kooper in verhouding der eigen dammen zullen moeten worden onderhouden. De kooper neemt ten zijnen laste over eene obligatie op de verkochte onroerende goederen gevestigd groot f. 700.= ten behoeve van Lambertus van Bergen, bakker wonende te Oss, ten laste van den verkooper, met de interessen vanaf den eerst volgenden verschijnend .. voor den in koopprijs van f. 800.=
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Piet van Waardenburg  
Lambertus van Bergen  
Andries Engelbart  
Datering:
19-12-1864
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
136 Provisionele verkooping
ten verzoeke van Hendricus Zigmans wonende te Macharen, als mondeling gevolmagtigde van Johanna Zigmans wonende te Altforst
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Hendricus Zigmans  
Johanna Zigmans  
Datering:
15-12-1864
Soort akte:
Provisionele verkoop
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
136 Provisionele verkooping
ten verzoeke van Hendricus Zigmans wonende te Macharen, als mondeling gevolmagtigde van Johanna Zigmans wonende te Altforst
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Hendricus Zigmans  
Johanna Zigmans  
Datering:
15-12-1864
Soort akte:
Provisionele verkoop
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
135 Toestemming tot doorhaling
door Jan Baars wonende te Geffen, van eene hijpothecaire inschrijving ten laste van Antonij Jan de Haas wonende te Nuland
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Antonij Jan de Haas  
Jan Baars  
Datering:
09-12-1864
Soort akte:
Toestemming doorhaling
Plaats:
Oijen
Brevet of minuut:
brevet
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7328, inv.nr. 20) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7328
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen: