Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften
Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
63  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Maas- en Roerbode, 1891-04-18; 2
Naam krant:
Maas- en Roerbode
Datum:
1891-04-18
Jaargang:
1891
Pagina:
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Maas- en Roerbode, 1894-11-20; 1
Naam krant:
Maas- en Roerbode
Datum:
1894-11-20
Jaargang:
1894
Pagina:
1
wagentje aan ' t pesthuis aan . Alles stond klaar — en mij te wachten . Ik was toch op tijd , en zelfs eerder te vroeg dan te laat . Wat nieuws ? De post , die ' s nachts had moeten vertrekken , was er nog , en nog wel in mijne tarentas . Met slechts twee paarden en van veel minder gehalte dan de mijne bespannen , had ze den vorigen dag steeds even hard gereden als wij , met het minder plezierig gevolg , dat bij aankomst aan ' t pesthuis de paarden dood neer waren gevallen — een extraatje , dat de goede luim van mijn reisgezel met eenige graden ver-minderde ( verminderde ) . Wij kropen beide in de stamp-vol ( stampvol ) gepropte tarentas , sloten de geschie-denis ( geschiedenis ) toe om van den regen verschoond te blijven ; de postillon ging naast den koetsier zitten , de kozakken in hunne geelbruine jassen sprongen te paard — en voort ging het — maar toch met wat meer voorzichtigheid . De weg was af-schuwelijk ( afschuwelijk ) — onophoudelijk gleden de paarden uit ; onze tarentas plaste in de vele en groote waterplassen , schokte en kraakte in de vele kanaaltjes , die wij over moesten ; de postillon en zijn gezel , goed ingepakt , klaagden , dat ze geene sigaretten konden aansteken ; de kozak-ken ( kozakken ) galoppeerden al joelend vooruit ; mijn reismakker jeremiéerde eerst wat over zijne doode paarden , toen over ' t slechte weer en dommelde langzaam in — en ik , ik had alle moeite om het zware lederen deksel met eene hand wat open te houden om in deze hermetisch gesloten kast niet te stikken . Hoe wij in den beginne ook rilden van de kou — na een kwartier brak het zweet me toch reeds uit . In zoo'n cachot had ik waar-achtig ( waarachtig ) nog nooit gekeken . O heerlijke cellulaire gevangenissen ! paleizen en monumenten onzer groote steden , wat waren uwe bewoners op die oogenblikken benijdenswaardig !
Gevonden alinea's: 1