Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
76 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Zaltbommelse almanak, 1831-01-01; p. 56
Naam krant:
Zaltbommelse almanak
Datum:
1831-01-01
Jaargang:
1831
Pagina:
56
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Tiels(ch)e Courant, 1874-07-19; p. 1
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1874-07-19
Jaargang:
1874
Pagina:
1
het morgenkrieken mei ken kon , dicht ineeiigebouwd , met morsige buizen en veel cafe's tusschen reusach-tige ( reusachtige ) bergen , welker voet bedekt was met terrasvor-mige ( terrasvormige ) , weelderige wijnbergen in priëelvorm , echte kastanje's , breidden op en lusschen de roLsen hun donkore , frissche bladeren uil . Wy reden hel pesthuis binnen en ontbeten . Nu kon ik myn wonderen reis-gezel ( reisgezel ) wal beter opnemen . Hij leek wel wal al te groot en te dik , — maar zynoogen waren zacht,mooi en goedig , ik begreep volstrekt niet , hoe ik zijn oogen ook maar een oogenblik leelyk had kunnen vinden . Hij lonkte ook niel meer . Zijn baard was wel een weinig verwaarloosd , maar bedekte eèn reclil lieven mond met mooie , wille tanden en toen bij den hoed afnam , zag ik een mooi gewelfd , tamelijk hoog voorhoofd . Ik moesl mij afvragen ' Waar hailt gij gisteren uw oogen ; hoe kondi gij dien man voor een roover houden ? Foei ! — Ik was hoos op mij zelf , omdat ik hem voor een wdden huirel aangezien had , — wanl luj is immers een lijn bescliaMid uan en uil zijn handelingen blykl dal hij ook heminnenswaardig is . Wij lieten ons bel onlbijl goed smaken,-— lenminsle ( smaken,lenminsle ) ik . Hij at met veel , maar lk had goeden eetlust . De anj;sL was mij góéd be-komen ( bekomen ) . Ik schaam mij baast hel te schryven maar een inwendig « slem zeide mij ; . Ronden wij ' maar weer een coujié alleen krijgen !' — De postillon blies mijn rekening was opvallend gering . Mijn reisaezel " wisselde voor mij en byna geloof ik , dat ik meer terugkreeg , dan ik gaf . Hij verdween eenige oogen-hhkKen ( oogen-hhkKen ) en hij kwam lerug met een bij wagentje , dal maar voor iwee man plaats bad .
Gevonden alinea's: 1