Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
Filter: Tijdschriftx
beacon
4.741 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 2013; p. 88
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
2013
Pagina:
88
HOE HET IS BEGONNEN D
e accordeon is vergele- ken met de meeste an- dere muziekinstrumen-
ten nog vrij jong. Het begin van de ontwikkeling van dit instrument ligt rond 1830. Het is daarmee een van de laatst ontwikkelde akoesti- sche muziekinstrumenten. Bij de daarna volgende verbeteringen had men niet voor ogen dit instrument te gaan gebruiken in de muziek- kunst met een grote K. Het was vooral een volksinstrument en de
populariteit nam snel toe. Het werd –zeker vóór en direct na de Tweede
Wereldoorlog– ook veel gebruikt ter opluistering van bruiloften en partijen. Na 1945 werd het een veel bespeeld instrument. De accorde- on kon immers makkelijk worden meegenomen naar de drukbezochte danszalen. Daarenboven ontdekte
Het bestuur van het tienjarige ZAV (1957). Arie van Engelen (staand, tweede van links), voorzitter Jan van Amerongen (zit- tend in het midden) en één van de oprichters van de ZAV, Wil van Groenestein, (zittend, tweede van rechts). COLLECTIE VAN VELDHUIJZEN
Seijst 2013 IV-88
men dat met de accordeon het spe- len van veel muziekgenres mogelijk was. En door bij de productie ver- fijnde technieken toe te passen, wer- den de speelmogelijkheden van het instrument uitgebreid. Dat gebeur- de vooral
in Duitsland, Rusland
en Italië. Zo werden bijvoorbeeld zogenaamde melodiebassen inge- bouwd, waardoor het goed lukte om ingewikkelde klassieke en mo- derne composities te spelen. Voor de verdere acceptatie van de accordeon als ‘volwaardig‘ instrument is het verder van groot belang geweest dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw conservatoria meer en meer het onderricht in het accordeonspel gingen opnemen in hun lesaanbod. In Nederland gebeurde dat voor het eerst in Amsterdam en Tilburg.
Het is tegen deze achtergrond dat
na 1945 overal in het land, naast bedreven
accordeonspelers,
afge-
studeerde conservatoriumleerlingen (meestal met piano als hoofdvak) actief werden als accordeonleraar. Zo ook Arie (A.G.) van Engelen die piano studeerde aan het conserva- torium in Utrecht. Hij geeft vanuit een bovenkamertje aan de Mgr. Nolenslaan accordeonlessen. Daar- naast is hij dirigent van de Zeister Accordeon Vereniging (ZAV), in 1947 opgericht door mw. W. van Groenestein en de heren H. van den Heuvel, R. Schouten, W. Vos en Van Engelen. De repetities van de ZAV vinden de eerste jaren plaats in de dansschool van H. van den Heu- vel aan de Berkenlaan. Het hierna beschreven verhaal geeft in vogelvlucht het wel en wee weer van de ZAV. In 1958 werd ZAV omgevormd tot het Accordeon
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Gemeentearchief Zeist
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 2012; p. 65
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
2012
Pagina:
65
Park van Slot Zeist met tuin in Franse stijl. GZ, AFD. MONUMENTEN
naar Bunnik, en drieëneenhalve ki- lometer in noordoostelijke richting, in de Nassau-Odijklaan, Het Rond, de Slotlaan, de Verlengde Slotlaan en een bospad dat doorloopt in de richting van Amersfoort. De Zin- zendorflaan
was oorspronkelijk
een dwarsas met twee gemetselde boogbruggen ter weerszijden van de Nassau-Odijklaan. De
hoofdtuinen, omsloten door
een kanaal, kwamen achter en ter weerszijden van de gebouwen. Het geheel werd opgesierd met vijver- partijen,
fonteinen, geometrisch
aangelegde perken met muren en trappen. Jacob Roman (1640-1760)
maakte marmeren beelden voor de tuinen. De parterres
(bloemper-
ken), de broderie (sierlijke hegge- tjes), de cascades (watervalletjes), de theekoepel, enkele tuinornamenten en de schelpengrot in de kelder van het kasteel werden ontworpen door Daniël Marot (1661-1752) die in 1685 in Nederland kwam. Buiten de hoofdtuinen lagen kilometers lange lanen van eiken en beuken en bossen met ongeveer 200.000 den- nenbomen, bedoeld voor de jacht. De formele aanleg van het park is tegenwoordig nagenoeg verdwenen. In 1831 liet jonkheer J.E. Huyde- coper de tuinarchitect J.D. Zocher
jr. de Franse tuinen veranderen in een landschapspark. Het rechthoe- kige slotgebied kreeg een asymme- trische vorm en de slotgracht werd veranderd. Alleen delen van de oor- spronkelijke dubbele bomenrijen, zoals die aan de Koelaan, bleven gespaard. Vanaf 1960 werd een deel van het park van Zocher hersteld. Een ander deel maakte plaats voor sportvelden en een openluchtthea- ter. In de tuin staan nog twee oor- spronkelijke tuinvazen.
In de gracht aan de achterzijde van Slot Zeist is in 1984 het beeld Drijvende Zwaan van de beeld- houwer Gene Holt (geb. 1939) geplaatst. FOTO FLORA DE VRIJER
De theekoepel linksachter het Slot is omstreeks 1685 ge- bouwd naar ontwerp van Daniël Marot. De bakstenen koepel, die half in het water staat, is bij de restauratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. GZ, AFD. MONUMENTEN
Links van het Slot, de cascade met de beelden van twee lig- gende stroomgoden: de Nijl en de Rijn, in de volksmond aange- duid met Adam en Eva. Circa 1685-1690 gemaakt door de Ant- werpenaar Albert Xa- very (1664-1728). FOTO RIA EFDÉE
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Gemeentearchief Zeist
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 2012; p. 64
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
2012
Pagina:
64
Het park van Slot Zeist in 2012. FOTO FLORA DE VRIJER
Langs de gracht rond Slot Zeist staan mo- numentale bomen. FOTO FLORA DE VRIJER
Tekening uit 1754 door Johannes van den Bosch van de Franse tuinen bij Slot Zeist. COLLECTIE ZHG
te. Na enkele volgende verkopen kwam het in 1822 in handen van de Evangelisch-Lutherse gemeente
in
Seijst 2012 III-64
Berbice (deel van het huidige Guy- ana) bij Suriname. In 1830 werd het Slot eigendom van jonkheer Johan Elias Huydecoper (1798-1865). De Franse tuinen werden veranderd in een landschapspark, naar ontwerp van de tuinarchitect Jan David Zo- cher jr. (1791-1870). Na de dood van Huydecoper kocht mevrouw Henriëtte Maria Jacoba Labouche- re-Voombergh (?-1908) in 1867 het Slot. Na het vertrek van de fami- lie Labouchere uit het Slot, kwam het in 1924 in handen van de N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij Heemstede te Utrecht. Deze wilde het afbreken en in het park een vil- lawijk bouwen. Precies zes weken na de aankoop door maatschappij Heemstede be- sloot de gemeente Zeist het Slot te kopen om het voor sloop te behoe- den. Het kreeg vervolgens verschil- lende functies. Vanaf 1940 leed het Slot tot na de Tweede Wereldoorlog onder het gebruik door militairen van verschillende nationaliteiten. In 1953 herbergde het slachtoffers van de watersnoodramp. In datzelfde
jaar besloot de gemeenteraad van Zeist om het Slot te restaureren en te bestemmen als cultureel en repre- sentatief centrum. Bij de restauratie die van 1959 tot 1969 duurde werd gestreefd om de oorspronkelijke, eind achttiende-eeuwse staat te- rug te brengen. De resten van het landschapspark van Zocher bleven gehandhaafd. Sinds 1977 is het gehele Slotcomplex en het ervoor gelegen
Broedergemeentecomplex
beschermd dorpsgezicht. Het Slot zelf, evenals de parkaanleg inclusief de zichtas, het toegangshek, de beel- dengroep, twee tuinvazen, de thee-
koepel en een tweetal boogbruggen zijn rijksmonument.
In 1677 werd in de omgeving van Slot Zeist begonnen met de aanleg van het groots opgezette park en de tuinen in Franse stijl. Er wer- den rechthoekige
perken aange-
legd langs de centrale as, binnen de rechthoek die wordt omsloten door de huidige Lageweg, Karpervijver, Filosofenlaantje, Blikkenburgerlaan en Waterigeweg. De centrale zichtas van het Slotcomplex vinden we nu terug in de Koelaan, anderhalve ki- lometer in zuidwestelijke richting
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Gemeentearchief Zeist