Uw zoekacties: Handschriften

Handschriften ( Regionaal Archief Rivierenland )

beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
Handschrift
619 Genealogie Van Lith in Lingestreek en Wamel : door A.J.M. van Lith
 
 
 
 
 
Inventaris
Handschrift
680 Johan de Cock van Delweynen , heer van Wadenoyen en Christiaen van den Steenhuys , schepenen in Deyl ,verklaren dat voor hen verscheen Dirck Jansz Boman die verklaart onder voorwaarden schuldig te zijn aan Johann Dirckss. een bedrag van honderdzesenzestig gulden. Hij stelt daarvoor borg een stuk land gelegen in het gericht van Geldermalsen .
 
 
 
 
 
Inventaris
Handschrift
683 Hendrick van Hattem en Jan van Driel schepenen van Deyl, verklaaren dat voor het verschenen zijn de erfgenamen van wijlen Cornelis Brouwer verklaren voor driehonderd gulden aan de heer Johan de Cock van Delwijnen heer van Wadenoyen, een aantal erftijns rechten verkopen, staande op landerijen in Drumpt en Wadenoijen aan de Sennewijense sluys