Uw zoekacties: Hendrick van Hattem en Jan van Driel schepenen van Deyl, ver...

Handschriften ( Regionaal Archief Rivierenland )

beacon
 
 
Inventaris
Handschrift
683 Hendrick van Hattem en Jan van Driel schepenen van Deyl, verklaaren dat voor het verschenen zijn de erfgenamen van wijlen Cornelis Brouwer verklaren voor driehonderd gulden aan de heer Johan de Cock van Delwijnen heer van Wadenoyen, een aantal erftijns rechten verkopen, staande op landerijen in Drumpt en Wadenoijen aan de Sennewijense sluys