Uw zoekacties: Films
beacon
2.827 films
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2009-01-12
Beschrijving:

Oosterscheldekering: vervangen voegen - deel 1.
In deze film ziet u hoe de voegovergangen in het asfalt op de Oosterscheldekering worden vervangen. Hieronder vindt u het eerste deel. Deel twee kunt u bekijken door te klikken op de link onder 'Direct naar', rechts op deze pagina.
Na ruim twintig jaar intensief gebruik door het wegverkeer is het tijd voor groot onderhoud aan de asfaltlaag en aan de voegovergangen van staal, rubber en beton.
De voegovergangen verbinden de verkeerskokers met elkaar en vangen, bij een zware storm, de bewegingen tussen de pijlers op.
Tijdens dit omvangrijke project wordt ook de indeling van de weg veranderd. De geleiderail tussen de hoofdrijbaan en de werkweg wordt vervangen door een verplaatsbare betonnen barrier. De geleiderail aan de Oosterscheldezijde wordt geheel vernieuwd.
Om het project in goede banen te leiden, en de weggebruiker zo min mogelijk te hinderen, voert Rijkswaterstaat het werk uit in verschillende fasen. Eerst wordt het deel aan de Noordzeekant onder handen genomen, en daarna het gedeelte aan de kant van de Oosterschelde. Daardoor blijft de kering, met een tijdelijke wegversmalling en een snelheidsbeperking, open voor het verkeer.
De oudere voegen worden in zijn geheel verwijderd en vervangen door een nieuwe smallere voeg.
In de praktijk is gebleken dat de bewegingen tussen de pijlers veel kleiner is dan waar bij de bouw van de stormvloedkering vanuit werd gegaan. De voegen die nu nog zo'n veertig centimeter breed zijn, kunnen daarom bij dit groot onderhoud worden versmald tot zo'n acht centimeter. Door deze versmalling kan de complexe constructie van de oude voeg, worden vervangen door een minder complexe nieuwe voeg. Daardoor is er aan de nieuwe voeg ook minder onderhoud nodig, veroorzaakt ie minder geluid, en wordt de overgang tussen de verkeerskokers gelijkmatiger.
Het verwijderen van de oude voeg gaat in verschillende stappen.
Het inbouwen van de nieuwe voeg is zeer

Beschrijving vervolg 1:
arbeidsintensief. Eerst wordt de wapening aangebracht. Dan wordt de bekisting aangebracht, waarin het beton wordt gestort. Voordat de nieuwe voegconstructie wordt ingebouwd, verwijdert men eerst de oude asfaltlaag. Daarna wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Dan wordt de nieuwe voegconstructie ingebouwd.

Meer informatie op de detailpagina..

Collectie:
Tcm: 174-226881
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:21:50.000
Montage:
Gemonteerd, 4x3 (400)
Bijzonderheden:
Oosterscheldekering vervangen voegen deel 1
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2009-08-28
Beschrijving:

Oosterscheldekering - Monitoren schuifaanslagen.
In deze film ziet u hoe op de Oosterscheldekering een proefproject wordt uitgevoerd op een van de schuiven om de bestaande schuifaanslagen te vervangen door aanslagen van staal en kunststof.
Rijkswaterstaat heeft een proefproject uitgevoerd op de schuif Roompot 28 van de Oosterscheldekering.
Op de stalen schuif zijn de bestaande geleiders van staal en rubber, die de schuif door de betonnen sponning geleiden, vervangen door geleiders van staal en kunststof. Deze zogenaamde schuifaanslagen vullen de ruimte op tussen de schuif en de sponning in de pijler.
Om aan te tonen dat dit nieuwe systeem volstaat, en om na te gaan of het ontwerp kan worden toegepast op alle schuiven van de kering, worden er metingen gedaan op schuif R27 met de oude geleiding, en op schuif R28, met de nieuwe geleiding.
Het monitoren zal onder verschillende weersomstandigheden gebeuren, waaronder een storm waarbij de kering geheel wordt gesloten.
Voor het monitoren worden de schuiven voorzien van instrumenten, waarmee het dynamische gedrag van de schuiven kan worden geëvalueerd.
In de schaalbeplating van de stalen schuif, zijn gaten geboord, waarin sensoren worden gedraaid. Met de sensoren, wordt de druk gemeten, om de golfbelasting op de schuif te bepalen.
Het stormseizoen is nog maar net een maand oud als er een storm is voorspeld waarbij de verwachtte waterstand drie meter boven N.A.P. Ligt.
Bij deze waterstand wordt de kering gesloten.
Na deze stormsluiting zullen de meetgegevens van het monitoren op Roompot 28 worden verwerkt, en volgt een evaluatie.
Het is lente en het stormseizoen is ten einde.
De evaluatie van het monitoren op Roompot 28 is gedaan en het nieuwe ontwerp van de schuifaanslagen is goedgekeurd. Alle schuifaanslagen kunnen nu worden vervangen.
Eerst worden de nokken, waarmee de oude schuifaanslagen vastzitten, losgemaakt en verwijderd.
Op

Beschrijving vervolg 1:
de fundatiestoelen die nu vrij liggen worden sensoren geplaatst die de dikte van de nieuwe schuifaanslagen meten. Want van iedere schuifaanslag afzonderlijk wordt de dikte bepaald.
Als alle schuifaanslagen zijn verwijderd kan er een vlaktemeting worden gedaan.
Met de vlaktemeting wordt bepaald of een nieuwe schuifaanslag volledig vlak moet zijn, of dat er een afwijking zit in de dikte van de aanslag boven en onder, en links en rechts.
Als alle meetgegevens zijn verzameld, worden de nieuwe aanslagen in de fabriek op maat gemaakt.
Voordat de nieuwe schuifaanslagen worden gemonteerd wordt er zorgvuldig ontroest, en krijgt het blanke staal van de fundatiestoelen een eerste conserveringslaag.
Iedere schuifaanslag weegt ruim honderd kilo.
De schuifaanslag wordt dan ook met behulp van een elektrische takel op zijn positie gebracht.
Als de schuifaanslag in de takel hangt wordt ie tussen de schuif en de sponning in de pijler gebracht.
Er is maar weinig ruimte, dus dat is niet eenvoudig.
Daarna wordt ie met de nodige nauwkeurigheid op zijn positie gebracht, zodat de bevestigingsbouten gemakkelijk door de gaten kunnen worden gestoken.
Het gaat dus om millimeterwerk.
Nadat de schuifaanslagen zijn gemonteerd en de bouten en moeren zijn geconserveerd, worden alle naden afgekit.
Daarna wordt de zwarte eindlaag aangebracht.
Als het werk erop zit worden de hulpconstructies en werkbordessen weggehaald. Die gaan dan naar de volgende schuif.
En dan kan het hele proces opnieuw beginnen..
Op Roompot nummer 1 zijn alle 16 schuifaanslagen vervangen door nieuwe. Een uiterst nauwkeurig werk, millimeterwerk.
De proefsluiting heeft aangetoond dat het maatwerk prima is uitgevoerd. De schuif gaat goed dicht en weer open.
We kunnen de komende stormseizoenen dus veilig tegemoet zien.

Meer informatie op de

Collectie:
Tcm: 174-268075
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:15:41.000
Montage:
Gemonteerd, 4x3 (400)
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1988-01-01
Beschrijving:
De werkzaamheden van het Berichtencentrum van RIZA (Rijkswaterstaat) te Lelystad als centrale informatiebron voor water en waterwegen. In deze opnames: Storm op het IJsselmeer. Overslaand water op de dijk van Almere naar Lelystad. Vanaf de Ketelbrug het Keteldiep. Urk op de achtergrond.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Flevoland
Collectie:
T5b-Rw-RIZ-14
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:09:32.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
De werkzaamheden van het Berichtencentrum van RIZA Rijkswaterstaat te Lelystad als centrale informatiebron voor water en waterwegen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-11-23
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Storm in Zeeland. Storm rond hulpbrug naar Neeltje Jans. Haven Burghsluis onder water. Spuigat op Brouwersdam. Strand bij Ouddorp.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
R2a-Rw-DIV-12
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:18:10.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1986-10-19
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aan de Oostkant van de Oosterschelde worden twee zogenaamde Compartimenterings-dammen en sluizen met zout-zoet scheiding gebouwd. (Philipsdammen). Daardoor ontstaat ook een groot randmeer waarin een groot deel van het omringende land afwatert. In deze opNAMes het sluiten van het Tholense gat, gezien vanuit de lucht. Zie ook CW-38 en CW-40.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
J5b-Rw-CW-39
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:04:15.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-02-24
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Nemen en aanvoer van watermonsters uit de Oosterschelde per KLM Sikorki-Seaking.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
L2b-Rw-OS-10
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:07:50.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-11-05
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Op de (Nieuwe) dijk van het spuikanaal Bath werkzaamheden aan de glooiing, vrachtwagens over de dijk en inmeten met baak en theodoliet.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
Q2a-Rw-CW-10
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:04:06.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-05-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Nadat de pijlers zijn geplaatst, worden ze ingebed in een onderwaterdrempel van stortsteen. Onderop komen lichtere Stenen die met de Libra worden gestort. Daar boven op grote brokken steen van wel 10.000 kilo. Ze zijn zo zwaar om de enorme stroomsnelheden te kunnen weerstaan. Ze kunnen niet los worden gestort in verband met beschadigingen. Daarom is een toplaagstorter ontworpen, de Trias, die de zware Stenen een voor een op de juiste plaats legt. Men is 4 jaar lang bezig geweest dergelijke grote Stenen uit het buitenland aan te voeren. In deze opnames het laden van de pontons voor de Trias en de steenstorter Libra aan het werk. Zie ook OS-81.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
M3b-Rw-OS-80
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:22:17.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-02-24
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Aanvoer, transport en opslag van Finse keien, bedoeld om straks de voet van de geplaatste pijlers mee te verstevigen.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
L2b-Rw-OS-09
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:08:44.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-11-12
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: De geprefabriceerde pijlers van voorgespannen beton (18.000 ton) zijn gebouwd in het bouwdok Schaar, een gigantische bouwput van een vierKante kilometer. De bodem ligt 15, 2 meter Beneden NAP. De (holle) pijlers hebben een hoogte van 30 tot 38 meter. De bouw van één pijler duurde bijna anderhalf jaar. Er moesten 66 pijlers worden gebouwd. Elke twee weken werd er met een nieuwe pijler begonnen. In totaal is er 450.000 m3 beton verwerkt. Beelden van pijlersssbouw fase 1: betonvlechten op prefab bodem en plaatsen van bekisting voor tussenwanden fase 2. Voorspanbuizen schoonspuiten.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
R2b-Rw-OS-21
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:06:47.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1984-01-12
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlers. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: plaatsen van de pijlers op de bodem van de Oosterschelde. Met behulp van het Hefschip Ostrea worden de pijlers één voor één uit het bouwdok getild en naar de plaats van bestemming gebracht. Daar worden ze met uiterste precisie geplaatst. Opnames van het oppikken van een pijler door de Ostrea uit het bouwdok en vervoeren naar de afzinkplaats.
Vervaardiger:
Jaap Boelens & Theo van Geenen
Gebied:
Zeeland
Collectie:
E3a-Rw-OS-60
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:12:26.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-02-24
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: De funderingsmatten fabriek wordt opgebouwd.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
L2a-Rw-OS-08
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:05:06.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-05-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: De verkeerskokers, hamerstukken en dorpelbalken voor de Oosterscheldedam worden gebouwd in Kats. In deze opnames het betonstorten en Kantelen van de hamerstukken en betonstorten voor de dorpelbalken.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
M3a-Rw-OS-79
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:15:44.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1986-10-19
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aan de Oostkant van de Oosterschelde worden twee zogenaamde Compartimenterings-dammen en sluizen met zout-zoet scheiding gebouwd. (Philipsdammen). Daardoor ontstaat ook een groot randmeer waarin een groot deel van het omringende land afwatert. In deze opNAMes het sluiten van het Tholense gat. Zie ook CW-39 en CW-40.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
J5b-Rw-CW-38
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:13:56.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1984-02-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Nadat de ondergrond (waarop straks de pijlers komen te staan) is verdicht wordt deze exact op de juiste diepte gebaggerd en afgedekt met funderingsfiltermatten, elk 200 x 42 meter. De voegen tussen deze matten worden afgedekt met een grindwiepenmat. Deze mat bestaat uit een flexibele drager van staalweefsel waarop in dwarsrichting rollen van in gaas verpakt breuksteen (wiepen) zijn gebonden. De Sepia rolt deze mat uit en wordt met sleepboten naar de plek gebracht waar de rol moet worden afgezonken.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
E3a-Rw-OS-59
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:20:24.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1984-02-04
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aan de Oostkant van de Oosterschelde worden twee zogenaamde Compartimenterings-dammen en sluizen met zout-zoet scheiding gebouwd. Daardoor ontstaat ook een groot randmeer waarin een groot deel van het omringende land afwatert. Dit water wordt afgevoerd via het aan te leggen spuikanaal Bath naar de Wester-Schelde. Hier het werken aan de
Beschrijving vervolg 1:
uitwatering in de Westerschelde en het graven van het kanaal met een cutterzuiger.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
D3b-Rw-CW-27
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:05:13.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1981-11-05
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aanleg Markiezaatsdam dat het Markiezaat van Bergen op Zoom afsluit van het water. Nodig om straks voor de scheepvaart een goede verbinding naar het Zuiden (Kreekraksluizen) te verkrijgen. Schepen met stortsteen zijn hiermee bezig, evenals kranen en shovels.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
Q2a-Rw-CW-09
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:07:46.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-03-10
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: De verkeerskokers voor de Oosterscheldedam worden gebouwd in Kats. In deze kokers komen ook de machinekamers die nodig zijn voor de hydraulische schuiven. De apparatuur wordt in Kats al ingebouwd. Voorspannen aan verkeerskokers. Bouwen aan dorpelbalken. Injecteren voorspanKanalen.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
M3a-Rw-OS-78
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:22:14.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-25
Beschrijving:
De grote waterwegen vanaf de havenhoofden bij Hoek van Holland tot aan Gouda vallen onder het beheersgebied van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat. Beide oevers van die waterwegen: nieuwe Waterweg, nieuwe Maas en Hollandsche IJssel zijn op video vastgelegd vanuit een helikopter. Met extra aandacht voor de kunstwerken die in dat gebied liggen als de Maeslantkering en de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel. Op deze opnames de Hollandse IJssel met IJsselwerf tot aan de waaiersluis in Gouda en terug naar stormvloedkering.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zuid-Holland
Collectie:
Y4b-Rw-LNW-06
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:20:49.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
De grote waterwegen vanaf de havenhoofden bij Hoek van Holland tot aan Gouda vallen onder het beheersgebied van de Directie Zuid Holland van Rijkswaterstaat
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1983-01-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Nadat de ondergrond (waarop straks de pijlers komen te staan) is verdicht wordt deze exact op de juiste diepte gebaggerd en afgedekt met funderingsfiltermatten, elk 200 x 42 meter. De voegen tussen deze matten worden afgedekt met een grindwiepenmat. Deze mat bestaat uit een flexibele drager van staalweefsel waarop in dwarsrichting rollen van in gaas verpakt breuksteen (wiepen) zijn gebonden.De Sepia rolt deze mat op en straks ook weer af.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
E3a-Rw-OS-58
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:12:59.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1983-02-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Voor inspectie onder water is onder andere de Portunus ontwikkeld, een soort onderwaterrobot op rupsbanden van 6 meter lang en 4 meter breed. Een 7 cm dikke en 250 meter lange navelstreng naar de Wijker Rib voorziet de Portunus van energie, brengt de video- en meetsignalen over en dient tevens als hijskabel. Zie ook OS-42.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
W2b-Rw-OS-46
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:03:38.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1986-10-04
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: luchtopnames van de Oosterscheldekering op de dag van de officiële opening.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
J5a-Rw-OS-112
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:12:08.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-01-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerssss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: De verkeerskokers voor de Oosterscheldedam worden gebouwd in Kats. Deze kokers worden straks geplaatst tussen de pijlers in de Oosterschelde. De voorspangaten worden geïnjecteerd en vol gestraald. Tevens transport bekisting ten behoeve van dorpelbalken.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
M3a-Rw-OS-77
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:05:57.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1982-02-25
Beschrijving:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aan de Oostkant van de Oosterschelde worden twee zogenaamde Compartimenterings-dammen en sluizen met zout-zoet scheiding gebouwd. (Philipsdammen). Daardoor ontstaat ook een groot randmeer waarin een groot deel van het omringende land afwatert. In deze film de stand van zaken in februari 1982.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Brabant
Collectie:
J5a-Ma-CW-37
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:16:20.000
Montage:
Gemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1983-01-01
Beschrijving:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlers. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: plaatsen van de pijlers op de bodem van de Oosterschelde. Met behulp van het Hefschip Ostrea worden de pijlers één voor één uit het bouwdok getild en naar de plaats van bestemming gebracht. Deze luchtopnames tonen het plaatsen van de laatste pijler in het 1e sluitgat.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
E3a-Rw-OS-57
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:06:37.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Bijzonderheden:
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat