Uw zoekacties: Beeldarchief Rijkswaterstaat (collectie Films)

Beeldarchief Rijkswaterstaat (collectie Films) ( Rijkswaterstaat )

Filter: unknownx
beacon
2.827  films
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1993-04-20
Beschrijving:
Een film over de scheepvaartbegeleiding op het Noordzeekanaal. Wat komt er allemaal kijken om een groot schip te begeleiden van de Noordzee tot aan Amsterdam en welke instanties zijn daarbij betrokken. In deze opnames het interieur van het sluisgebouw. Contact met de King Shing die de sluis weer wil uitvaren richting Noordzee.
montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Holland
Collectie:
S3b-Rw-ZTK-18
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:06:07.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1993-11-01
Beschrijving:
Een film over de scheepvaartbegeleiding op het Noordzeekanaal. Wat komt er allemaal kijken om een groot schip te begeleiden van de Noordzee tot aan Amsterdam en welke instanties zijn daarbij betrokken.
montage:
Gemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Holland
Collectie:
O3a-Ma-ZTK-03
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:14:18.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-01-01
Beschrijving:
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat. In deze opname de stormvloedkering, de Brouwersdam en de Hellevoetsluisdam.
montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
L5a-Rw-LON-04
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:02:05.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-01-01
Beschrijving:
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat. In deze opname de Veerse gat dam.
montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
L5a-Rw-LON-03
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:00:29.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-01-01
Beschrijving:
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat. In deze opname banken in de Westerschelde en de kust van Walcheren.
montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zeeland
Collectie:
L5a-Rw-LON-02
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:02:29.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1985-01-01
Beschrijving:
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat. In deze opname de schorren bij Saeftinge en Zuid-Beveland.
montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
L5a-Rw-LON-01
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:03:00.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2009-08-28
Beschrijving:
Oosterscheldekering - Monitoren schuifaanslagen.
In deze film ziet u hoe op de Oosterscheldekering een proefproject wordt uitgevoerd op een van de schuiven om de bestaande schuifaanslagen te vervangen door aanslagen van staal en kunststof.
Rijkswaterstaat heeft een proefproject uitgevoerd op de schuif Roompot 28 van de Oosterscheldekering. Op de stalen schuif zijn de bestaande geleiders van staal en rubber, die de schuif door de betonnen sponning geleiden, vervangen door geleiders van staal en kunststof. Deze zogenaamde schuifaanslagen vullen de ruimte op tussen de schuif en de sponning in de pijler. Om aan te tonen dat dit nieuwe systeem volstaat, en om na te gaan of het ontwerp kan worden toegepast op alle schuiven van de kering, worden er metingen gedaan op schuif R27 met de oude geleiding, en op schuif R28, met de nieuwe geleiding.
Het monitoren zal onder verschillende weersomstandigheden gebeuren, waaronder een storm waarbij de kering geheel wordt gesloten. Voor het monitoren worden de schuiven voorzien van instrumenten, waarmee het dynamische gedrag van de schuiven kan worden geëvalueerd. In de schaalbeplating van de stalen schuif, zijn gaten geboord, waarin sensoren worden gedraaid. Met de sensoren, wordt de druk gemeten, om de golfbelasting op de schuif te bepalen.
Het stormseizoen is nog maar net een maand oud als er een storm is voorspeld waarbij de verwachtte waterstand drie meter boven N.A.P. ligt. Bij deze waterstand wordt de kering gesloten. Na deze stormsluiting zullen de meetgegevens van het monitoren op Roompot 28 worden verwerkt, en volgt een evaluatie.
Het is lente en het stormseizoen is ten einde. De evaluatie van het monitoren op Roompot 28 is gedaan en het nieuwe ontwerp van de schuifaanslagen is goedgekeurd. Alle schuifaanslagen kunnen nu worden vervangen. Eerst worden de nokken, waarmee de oude schuifaanslagen vastzitten, losgemaakt en verwijderd.
Beschrijving vervolg 1:
Op de fundatiestoelen die nu vrij liggen worden sensoren geplaatst die de dikte van de nieuwe schuifaanslagen meten. Want van iedere schuifaanslag afzonderlijk wordt de dikte bepaald. Als alle schuifaanslagen zijn verwijderd kan er een vlaktemeting worden gedaan. Met de vlaktemeting wordt bepaald of een nieuwe schuifaanslag volledig vlak moet zijn, of dat er een afwijking zit in de dikte van de aanslag boven en onder, en links en rechts. Als alle meetgegevens zijn verzameld, worden de nieuwe aanslagen in de fabriek op maat gemaakt. Voordat de nieuwe schuifaanslagen worden gemonteerd wordt er zorgvuldig ontroest, en krijgt het blanke staal van de fundatiestoelen een eerste conserveringslaag. Iedere schuifaanslag weegt ruim honderd kilo. De schuifaanslag wordt dan ook met behulp van een elektrische takel op zijn positie gebracht. Als de schuifaanslag in de takel hangt wordt ie tussen de schuif en de sponning in de pijler gebracht. Er is maar weinig ruimte, dus dat is niet eenvoudig. Daarna wordt ie met de nodige nauwkeurigheid op zijn positie gebracht, zodat de bevestigingsbouten gemakkelijk door de gaten kunnen worden gestoken. Het gaat dus om millimeterwerk. Nadat de schuifaanslagen zijn gemonteerd en de bouten en moeren zijn geconserveerd, worden alle naden afgekit. Daarna wordt de zwarte eindlaag aangebracht.
Als het werk erop zit worden de hulpconstructies en werkbordessen weggehaald. Die gaan dan naar de volgende schuif. En dan kan het hele proces opnieuw beginnen.
Op Roompot nummer 1 zijn alle 16 schuifaanslagen vervangen door nieuwe. Een uiterst nauwkeurig werk, millimeterwerk. De proefsluiting heeft aangetoond dat het maatwerk prima is uitgevoerd. De schuif gaat goed dicht en weer open. We kunnen de komende stormseizoenen dus veilig tegemoet zien.
montage:
Gemonteerd, 4x3 (400)
Beschrijving vervolg 2:
Meer informatie op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht
Collectie:
Tcm: 174-268075
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:15:41.000
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1987-07-16
Beschrijving:
De verantwoordelijkheid voor schoon drinkwater is een van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Deze videofilm uit 1987 laat de werkzaamheden van het toenmalige RIZA (Rijks Instituut voor zuivering van afvalwater) van Rijkswaterstaat te Lelystad zien en vertelt de geschiedenis van (schoon) water in Nederland en de handhaving van de wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). In deze opnames: huishoud taferelen als verf door toilet, medicijnen door wasbak, foto-ontwikkelaar door de gootsteen en olie verversen boven afvoerput.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Flevoland
Collectie:
P5a-Rw-SW-50
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:04:38.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1987-05-26
Beschrijving:
De verantwoordelijkheid voor schoon drinkwater is een van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Deze videofilm uit 1987 laat de werkzaamheden van het toenmalige RIZA (Rijks Instituut voor zuivering van afvalwater) van Rijkswaterstaat te Lelystad zien en vertelt de geschiedenis van (schoon) water in Nederland en de handhaving van de wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). In deze opnames: een glas in lood tableau met de namen van alle waterschappen.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Flevoland
Collectie:
D5a-Rw-SW-28
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:04:57.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994-02-18
Beschrijving:
De film laat de problemen zien van de oude Oranjesluizen, de bouw van de nieuwe vierde kolk en het plaatsen van een innovatieve sluisdeur met hydrovoet op een glijbaan. In deze opnames: Aanvoer vanaf Hollandia Krimpen van nieuwe sluisdeur. Plaatsen sluisdeur met behulp van bok in kuip West. Ook inhangen van gedeelte remmingswerk.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zuid-Holland
Collectie:
C3a-Rw-OR-17
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:16:23.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1990-09-21
Beschrijving:
De Zeeburgertunnel is een verkeerstunnel onder het buiten IJ in Amsterdam. De tunnel verbindt het Zeeburgereiland (Amsterdam-Oost) en Amsterdam-Noord met elkaar. De Zeeburgertunnel is uitgevoerd als twee afzonderlijke tunnelbuizen die ieder drie rijstroken tellen. De tunnel heeft een totale lengte van 946 meter, waarvan 336 meter een afgezonken tunnel is, bestaande uit drie delen van 110 meter. De Zeeburgertunnel gaat over in de Zeeburgerbrug. Een uniek project: de brug werd op de kant gebouwd en over de geplaatste pijlers 'opgeschoven'.
De tunnel vormde bij de opening in 1990 het sluitstuk van de ringweg om Amsterdam. In deze opnames gedeeltes van de speeches van HID RWS Kieft. Burgemeester van Thijn en minister May-Wegge.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Noord-Holland
Collectie:
X5a-Rw-ZEB-02
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:19:12.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2008-10-01
Beschrijving:

Dit is Rijkswaterstaat. Duur 03:44.
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen.

Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

Droge voeten.
Voldoende en schoon water.
Vlot en veilig verkeer over weg en water.
Betrouwbare en bruikbare informatie.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie op de detailpagina..

Collectie:
tcm:174-251654
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:03:44.000
Montage:
Gemonteerd, 16x9 (400)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2016-01-05
Beschrijving:
Hartel_Interview
HK2016
De Hartelkering
Om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt tijdens storm en hoogwater, werkt Rijkswaterstaat continue aan onze stormvloedkeringen. In 2016 kreeg de Hartelkering bij Spijkenisse een zeer grote onderhoudsbeurt. De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering de Europoortkering. De Europoortkering beschermt 2 miljoen mensen in Zuid-Holland tegen stormvloeden vanuit zee.

De Hartelkering
beschermt tegen hoogwater door 2 ovaalvormige schuiven tot op de bodem te laten zakken
heeft schuiven die, wanneer de kering open is, 14 m boven zeeniveau hangen en die een waterstand van 3 m boven NAP aankunnen
heeft 2 doorgangen van 49 en 98 m breed
heeft hefcilinders die, toen de kering af was, de grootste van Europa waren

De schuiven van de Hartelkering zijn van staal en daarom gevoelig voor roest. Ze hebben een nieuwe beschermende verflaag gekregen. Daarnaast zijn de hefcilinders gereviseerd. Rijkswaterstaat heeft alle onderdelen van het hydraulisch systeem gecontroleerd, vervangen of gerepareerd. Zo blijft de Hartelkering een veilige en optimaal functionerende stormvloedkering.

Omdat het onderhoudswerk niet op locatie kon plaatsvinden zijn de onderdelen van de kering uitgehesen met grote drijvende hijsbokken en kranen op pontons. Speciaal water- en wegtransport bracht de onderdelen naar Krimpen aan den IJssel en Boxtel. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid en zijn de cilinders en schuiven weer teruggeplaatst in de kering.
Vervaardiger:
Cinematomedia
Gebied:
Zuid-Holland
Locatie:
Hartelcomplex
Collectie:
RWS-BB, Archief HD, Hartel_Interview
Type:
Intern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Montage:
Ongemonteerd, 16x9 (400)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1999-02-19
Beschrijving:
Alle sluizen bij IJmuiden worden renovatie en op deltahoogte gebracht. In deze film de renovatie van de Kleine en Zuidersluis. De Kleine sluis wordt optimaal ingericht voor het schutten van de recreatievaart. In deze opnames: Aanvoer vanuit België van de sluisdeuren op een ponton en sleepboten. Aanpikken van de deuren met een drijvende bok. Inhangen sluisdeuren.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
A2b-Rw-KZS-04
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:30:37.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1998-06-23
Beschrijving:
Alle sluizen bij IJmuiden worden renovatie en op deltahoogte gebracht. In deze film de renovatie van de Kleine en Zuidersluis. De Kleine sluis wordt optimaal ingericht voor het schutten van de recreatievaart. In deze opnames: in Eeklo te België. Lassen nieuwe sluisdeuren, totaal en close-ups. Opnemen van de maten. Verven en spuiten van de gerede sluisdeur.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
A2b-Rw-KZS-03
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:05:57.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1986-01-01
Beschrijving:
Een film over het data informatie systeem Kunstwerken (DISK) ter ondersteuning van beheer en onderhoud van kunstwerken. DISK (Data informatie systeem Kunstwerken) is het beheer- en informatiesysteem van Rijkswaterstaat voor gegevens van alle kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, duikers, sluizen en stuwen) die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn.
Parallel aan de groeiende economie worden ook hogere eisen gesteld aan de infrastructuur terwijl bestaande kunstwerken verouderen. Bovendien hebben het milieu, de toenemende verkeersbelasting en intensiviteit een groeiende invloed op het Kunstwerkenbestand. Systematische inspectie en onderhoud is van groot belang. In deze opnames de grote of Noordersluis te IJmuiden met passage van schepen, de Breant en de Maersk Harrier. Sluiten van de grote sluisdeuren.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
B6a-Rw-Disk-19
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:18:42.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-12
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames een interview met sluiswachter Jan van der zee.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
R5b-Rw-MON-32
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:04:10.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-12
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames een interview met het hoofd havenmonden IJmuiden Ernst Lamberti.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
R5b-Rw-MON-31
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:01:50.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-12
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunsthars mortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames een interview met de projectleider van RWS Frans Remery.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
R5b-Rw-MON-30
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:03:00.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-15
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames het binnenvaren van de nieuwe sluis. Camera is aan boord van de Field Express. Vletterlieden maken schip vast aan sluiskade.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
R5a-Rw-MON-29
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:08:38.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994-04-27
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames het slopen van een gedeelte van het buitenhoofd.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
P5b-Rw-MON-06
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:02:26.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994-04-27
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze opnames het opnemen en inmeten door duikers van de onderwater situatie bij de Middensluis. Inmeten van de dorpelbalk met speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
P5b-Rw-MON-05
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:16:40.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-04-03
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw. In deze luchtopnames het geheel vernieuwde sluizencomplex van diverse kanten bekeken. Grote overzichten, maar ook in detail.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
K6a-Rw-MON-35
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:12:47.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1993-09-21
Beschrijving:
Een videofilm voor de afdeling Scheepvaartzaken van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat. Wat doet deze dienst, waarvoor zijn zij verantwoordelijk. In deze opnames: vanaf binnenvaarttanker, invaren Volkeraksluizen. Afmeren en vastgooien. Sluiten van de sluisdeuren.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Gebied:
Zuid-Holland
Collectie:
F2a-Rw-VV-27
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:05:35.000
Montage:
Ongemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1996-08-01
Beschrijving:
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Aanleg van de sluis in 1888, werking van de sluis met omloopriolen. Sluis is aan vernieuwing toe. Verhoging tot Delta-eisen. Plaatsen nieuwe sluisdeuren, nieuwe drempels. Nieuwe halsbeugels en scharnieren. Vervangen taatsen. Reparatie natuursteen met kunstharsmortel. Nieuwe bewegingswerken en nieuwe draaideuren. Nieuw sluisgebouw.
Vervaardiger:
Jaap Boelens
Collectie:
K4a-Ma-MON-01
Type:
Extern gepubliceerd
Type foto:
Video/Animatie
Breedte:
00:20:47.000
Montage:
Gemonteerd, 4x3 (320)
Taal:
Nederlands
Disclaimer:
Filmopnamen uit het Rijkswaterstaat Beeldarchief zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Aan het juiste gebruik zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- Bronvermelding is verplicht; dit is: © Rijkswaterstaat | Naam filmer.
- Films mogen niet dusdanig bewerkt worden dat de integriteit verloren gaat en een filmbeeld onjuist geïnterpreteerd kan worden.
Trefwoorden:
Organisatie: Rijkswaterstaat