Uw zoekacties: 1656 november 13" ... op den dartynden November duisent sesh...

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
 
 
Regestenlijst
Regest
125 1656 november 13
" ... op den dartynden November duisent seshondert zes en vijftich"

Wilko Entens van Mentheda, jonker en huvelinck, oorkondt, dat jonker Luidolph Heerma op Holwinda, jonker Philippus A. Wytsema, jonker Maurits Eipperda, jonker Liurdt Egbart Clandt, voor zich en zijnen minderjarigen zoon jonker Albert Joest Clandt, jonker Rembt ten Ham, Lucas Wiltens, pastoor op Meden, namens de kerk en pastorie aldaar, de weduwe Hendricus Conrardy Oostenvelts, Siert Derx tot Usquart, Cornelis Doornbusch opt Oosternielandt, Claes Sickens wegens Sick en zijne consorten en Grietje, de weduwe van Cornelis Doornbusch opt Oosternulandt, eene scheiding en deeling maken van landerijen, onder den klokslag van "Uythuister Meden op die Eegendeelen intlange" gelegen, gemeten door eenen gezworen landmeter en groot bevonden 67 graesen en 205 vierkante roeden.