Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
86 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regesten
Regest
86 1499 juni 11 "Duysent vierhondert ende neghentich der tweder indictien des elffte daechs der maent van junij te elf uren of daer omtrent"

Ten overstaan van notaris Nicolaus Meijel, geestelijke van het bisdom Luik, verklaart Johan Steck, "wapendregher des stichs Collen", te wensen dat zijn stoffelijk overschot te "Sinte Elizabetten daeil" begraven wordt; dat alle voor de leenheer en leenmannen getroffen regelingen met de kanunniken van St. -Elisabethsdal inzake zijn goederen ten eeuwigen dage van kracht blijven; dat hij een glasraam met zijn wapen schenkt ter versiering van de nieuwe kerk én een kaars telkens in het lof ter ere van O.L. Vrouw. Voor zijn nagedachtenis en die van zijn ouders sticht hij een halfjaarlijks jaargetijde.
Als getuigen zijn aanwezig: Jan Dries, priester, Heinrick van Nuenhem, Daniel en zijn zoon Lucas van Nuenhem, Lambrecht Pollart en Anthonis van Nuenhem
Datering:
1499 juni 11
Notabene:
Origineel op perkament, inv.nr. 59, met het merk van de notaris
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
85 1498 september 1 "Datum anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo indictione prima mensis septembris die decimanova pontificatus quidem sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Alexandri divina providentia pape sexti anno septimo"

Gerardus de Hailin, abt van de benediktijnenabdij van St. -Jakob te Luik, verklaart onder verwijzing naar een geinsereerde pauselijke littera uit 1431 dat wie de rechten en bezittingen van bij de Windesheimse kongregatie aangesloten huizen aantast of in beslag neemt, de banvloek riskeert.
Zegelaar is de oorkonder.
Datering:
1498 september 1
Notabene:
Origineel op perkament, inv.nr. 115, het zegel is verloren
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
84 1494 augustus 2 "Inden jair ons heren dusent vierhondert vierentneghentich op Sinte Stephensdach pauwes ende marteler"

Egbert van Moeffert, natuurlijke zoon van Sibert van Moffoert, verklaart ten overstaan van de schepenbank van Neer dat hij een schuldbrief waarin omschreven de vordering van zijn vader op jonkvrouw Bely Stekken zaliger, aan St. -Elisabethsdal heeft overgedragen en afziet van alle aanspraken die hij of iemand in zijn naam op het klooster of zijn oom Johan Stekken zou kunnen hebben.
Zegelaars zijn de schepenen van Neer met het zegel van de schepenbank
Datering:
1494 augustus 2
Notabene:
Origineel op perkament, inv.nr. 58, het schependomszegel is verloren
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
83 1492 december 21 "Up Sint Thomijs dag des hililigen Apostels in den jaeren unss Heren dusent vierhundert tweeundnuntzich"

Vincentius, graaf van Morse (Meurs) oorkondt dat Johan Steck de geërfde lenen van wijlen zijn broer Conraedt Steck, te weten het derde deel van de grote en kleine tiend te Heytuijszen (Heythuysen), de laatbank Aldenhoven en enige cijnsen aldaar heeft overgedragen met het verzoek de prior en het konvent van "Sint Eltzbethendael"er erfelijk mee te belenen, welk verzoek hij heeft ingewilligd.
Zegelaar is de oorkonder
Datering:
1492 december 21
Notabene:
Origineel op papier, inv.nr. 57, het opgeplakte zegel is licht beschadigd
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS