Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
106 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest
106 1400 mei 21 "Gegeven in den joeren unss Heren dusent vierhondert, des eyn ind twintichsten dags in dem moent van dem Mey"

Johan, jonker van Salm, heer van Boorne en van Sittard, oorkondt, dat hij alle privilegiën, welke door zijn voorzaten, de heren van Valkenberg, Monjouwen (Monschau) en Boorne en door andere heren, geestelijke zowel als wereldlijke, aan het kapittel van Sint-Pieter te Sittard zijn geschonken, bevestigt en bekrachtigt.
Getuigen:Adaem van Berghe, ridder, heer van Lymborgh. Godart Zwertscheide, genoemd van der Borch. Reynart Bruyck van Guttekoeven
Datering:
1400 mei 21
Notabene:
Afschrift in cart.(inv. no. 7), fol. LXXIXvo-LXXX
Toegangsnummer:
14.B004 Kapittel van Sint Pieter te Sittard, 1328-1813
Inventarisnummer:
7
Opmerking:
Regesten: M. Jansen, Inventaris I, no. 52. VROA, 1904, blz. 564 no. 99
 
 
 
 
 
Regest
105 1395 februari 6 "Gegeven im joir ons Heren dusent dryhondert vyf ende negentich, in den maend Februario des sesden dachs"

De schepenen der dingbank van Sustersele oorkonden, dat Dyderich Wensel van Herkenroy schuldig is aan de deken en het kapittel van Sint-Pieter te Sittard ten behoeve van de broederschap een jaarrente van 4 sumerini rogge uit 2 morgen akkerland, gelegen achter Willems hoeve te Sustersele
Datering:
1395 februari 6
Notabene:
Afschrift in cart. (inv. no. 7), fol. XCI
Toegangsnummer:
14.B004 Kapittel van Sint Pieter te Sittard, 1328-1813
Inventarisnummer:
7
Opmerking:
Regest: VROA, 1904, blz. 564 no. 98
 
 
 
 
 
Regest
104 1394 juli 14 "Gegeven in het jaer ons Heren MCCCXCIIII, in den maent Julius des XIIII daechs"

De schepenen der stad Sittard oorkonden, dat Dries, genoemd Wagghe, schuldig is aan Johannes, genoemd Guent, een jaarrente van 5 oude groten uit een halve sille land, gelegen bij de "gemeyne weg tgegen die Vautbrugge"
Datering:
1394 juli 14
Notabene:
Afschrift in cart. (inv. no. 7), fol. CXLIIIvo
Toegangsnummer:
14.B004 Kapittel van Sint Pieter te Sittard, 1328-1813
Inventarisnummer:
7
Opmerking:
Regest: VROA, 1904, blz. 563-564 no. 97
 
 
 
 
 
Regest
103 1393 februari 2 "Gegeven in het joer ons Heren dusent drihondert dry ind nuegentich, op ons Vrouwen dach purificatio"

Dederich van Amstenroede oorkondt, dat hij voor de tijd van 12 jaar en tegen een pacht van 7 vaten rogge 's jaars van de deken en het kapittel van Sint-Pietert te Sittard in pacht heeft genomen 1 bunder en 3 roeden land, gelegen in "Homertervelde", alsook een halve bunder en 8 roeden land, gelegen "aen den scoele", welk land eertijds in bezit was van wijlen Johan van Weer, genoemd Scuddrion, oom van Dederich van Amstenroede
Datering:
1393 februari 2
Notabene:
Afschrift in cart. (inv. no. 7), fol. XXXVI
Toegangsnummer:
14.B004 Kapittel van Sint Pieter te Sittard, 1328-1813
Inventarisnummer:
7
Opmerking:
Regest: VROA 1904, blz. 563 no. 96
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS