Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
199 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest
199 1499 december 13
"Int jare ons Heeren duysent vierhondert noegen ende noegentich op Sint Luciendach"

Lambrecht Lamboye, schout, Heynrick van Gellick ten Aldenmoer, Goert Hoen, Mychiell Pannesleeger, Dyrick Broetz, Thomaes van Herderen, Reyner Proenen, Peter Serees, schepenen van Sint-Pieter, verklaren, dat Dierick van den Broecke en zijn echtgenote Boetze hebben overgedragen aan Heylwigg van Blomendaell en haar natuurlijke kinderen van Johan Castilion, aartsdiaken van Condroz, kanselier van de heren van Luik, een grondrente van 1 mud rogge ten laste van de molen te Vierthoernen, toebehorend aan Lodewijck Kannen
Datering:
1499 december 13
Zie folionummer:
99 verso -100 recto bovenaan
Toegangsnummer:
14.D016 Klooster de Beyart of het dal van Josafath te Maastricht, 1485-1796
Inventarisnummer:
146
 
 
 
 
 
Regest
198 1499 juni 25
"Int jaer der zeliger geboert ons Lieffs Heeren Jesu Christi duysent vierhondert 99 den 25en daech der maent junio"

Jan van Sprolant, schout, Willem van Elderen, Coen Kuenens, Jannes Forsters, Peter Cloess, Peter Swynen, Willem van Ast, schepenen van Sluizen, verklaren, dat Jan van den Dael, kapelaan van de Sint-Servaas, tijdens het voogdgeding van 9 januari 1499 bevestigd is in het bezit van een grondrente van 5 mud spelt ten laste van de boerderij van wijlen Willem Brugman, nu in het bezit van Jan Heutz, en ten laste van percelen te Sluizen, genoemd in de getransfigeerde akte, dat hij zich tijdens een volgende rechtszitting in het bezit liet stellen van deze percelen wegens wanbetaling van de grondrenten en de wanbetalers heeft laten dagvaarden. Van hen verscheen alleen Lambrecht Meeus, die de grondrenten betaalde en vervolgens in het bezit van de percelen is gesteld
Datering:
1499 juni 25
Notabene:
Origineel getransfigeerd met nr. 72
Zie folionummer:
136 recto en verso
Toegangsnummer:
14.D016 Klooster de Beyart of het dal van Josafath te Maastricht, 1485-1796
Inventarisnummer:
146
 
 
 
 
 
Regest
197 1498 december 6
"In den jare ons Heeren duysent vierhondert acht ende noegentich des sessden daechs decembris"

Lambrecht Lamboye, schout, Heynrich van Gellick ten Aldenmoer, Goerdt Hoen, Michiel Pannesleger, Dyrick Braets, Thomaes van Herderen, Reyner Proenen, Peter Zurees, schepenen van Sint Pieter, verklaren, dat Arnt Reybouts heeft overgedragen aan Johan Clut in die Wentmoelen en zijn echtgenote Cecilia een grondrente van 5 vaten rogge, die hij voorheen aan Caeus Noetman had verkocht, maar krachtens het beschutrecdht had terug ontvangen
Datering:
1498 december 6
Zie folionummer:
109 verso
Toegangsnummer:
14.D016 Klooster de Beyart of het dal van Josafath te Maastricht, 1485-1796
Inventarisnummer:
146
 
 
 
 
 
Regest
196 1498 oktober 11
"In den jaer ons Heeren duysent vierhondert acht ende nogentich des elffden daechs octobris"

Lambrecht Lamboye, schout, Heynrick van Gellick, Gordt Hoen, Michiel Pannesleger, Dyrick Bratz, Thomas van Herderen, Reynier Proenen, Peter Zurees, schepenen van Sint Pieter, verklaren, dat Arnolt van Numegen heeft overgedragen aan Johan Clut in die Wentmoelen en zijn echtgenote Cecilia een grondrente van 5 malder rogge ten laste van een perceel in Plenkershoeff
Datering:
1498 oktober 11
Zie folionummer:
108 verso
Toegangsnummer:
14.D016 Klooster de Beyart of het dal van Josafath te Maastricht, 1485-1796
Inventarisnummer:
146
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS