Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
44 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
3. Regestenlijst
Regest
44 1499 mei 27 "in den jaere der geboorten ons Heeren duysent vierhondert negenentnegentich... opten 27sten der maent mey"

Voor notaris Gerardus Heeven en de getuigen Stamelaert Aert Wouters, Jan van Hersel, Willem Dircx en Jan Wouters Vesters, verklaren Jan Scomeker, Rutger Meeren, Wilm van Enckenvoort, Aert Vernoit, Aert van den groote Eeker, Wouter Verscheuren en Merten Wilms, schepenen te Mierlo, Dirk Tijs Jan Wilms, Hendrick Versantvoort, Groyert Gobbels, Marten van den Sijne, gezworenen van het dorp Mierlo, Leenert Gobbels, Jan die.. onck, kerkmeesters, Jan van den Weyer, Claes Vereycken, heiliggeestmeesters, alsmede Jan van den Vennedonck en Bentvelt Isask de koster en vele anderen met de ingezetenen van het, dorp Lierop, te weten Jan Dircx, Jan Helden, Huyp Leenaerts, Jan van den Bereven, Jan Bruyste van Eynd, Jan Kuysters, schepenen te Lierop, Heyn van Moersel, Peter van den Bergen, gezworenen, Jan Tielen, Gedrit de Cremer, kerkmeesters, Jan van de Eynd, Marcelis Verhoeven, heiliggeestmeesters, alsmede Daniel die Vercker, Mattheus Heuvelmans, Aert van Bree, Jan Verdonschot, Jan Bollen en vele anderen, ter vermijding van verdere geschillen een overeenkomst te hebben gesloten aangaande de Luggendonck. Vanaf een lijn tussen Egelromsputten en de molen van Stipdonk zullen naar de kanten van Mierlo en Lierop vijftien roeden grond niet afgegraven worden
Datering:
1499 mei 27
Notabene:
Afschrift op papier, inv. nr. 798.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
43 1497 mei 5 "quinta die mensis maii feria sexta post dominicam qua cantatur vocem anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo"

Nadat Egidius de Baex, zoon van wijlen Henricus en Margaretha, dochter van Henricus genoemd de Broichoven, een rente van zes malder rogge ten laste van 't goet van Eertborne en 't goet van Nuwenhuys in de parochie Mierlo, de windmolen van Henricus Dicbier aldaar, de watermolens te Coll en Wetten, ten laste van zeven bunder weiland bij die Vloet bij de plaats geheten Perrick, stenen huizen met kamers aan de Markt en de Kerstraet te 's-Hertogenbosch, welke rente Henricus de Broichoven had verworven van Gerardus Scilder, had overgedragen aan Henricus Hermanszoen van Deventer, droeg tenslotte genoemde Henricus Hermanszoen deze rente over aan Willelmus de Achel, zoon van wijlen Gerard.
Getuigen: Anthonius Spierinc en Martinus de Campen, schepenen te 's-Hertogenbosch.
Datering:
1497 mei 5
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 736, zegels verdwenen, welke tekst zich bevindt in RANB, archief heerlijkheid Mierlo, inv. nr. 35.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
42 1487 oktober 4 "in 't jaer onsers Meeren duisent vierhondert sevenentachtentich op sint Franciscusdaech confessoor"

Joannes Portkens, richter, Sibricht Knoups en Matthijs Schriver, laten der voogdij te Roermond, verklaren dat Heilwich Kellermans twee percelen in de Weerd tot onderpand heeft gesteld wegens een grondrente van elf malder rogge die zij aan Johan Gaent en Jutte had verkocht ten laste van het goed te Meienborg of Kellermanshof onder Haelen, welk goed van het klooster Sint Elisabethsdal te Nunhem in leen wordt gehouden.
Datering:
1487 oktober 4
Notabene:
Afschrift op papier, inv. nr. 964.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
41 1482 mei 11 "in den jaer ons Heeren dusent vierhondert tweentachtich opten elfsten dach in den meye"

Henrick die Vroide, prior van het Kartuizerklooster buiten 's-Hertogenbosch namens het klooster en namens Aleyde, weduwe van Aernt van Herlair, ridder, enerzijds en Walraven Pieck, ridder, heer te Wolffsweerdt, Ott Pieck van Ackoy, gebroeders, en hun zuster Adriana van Erp, weduwe van Gayart van Erp, anderzijds verklaren hun onderlinge geschillen over de schenking en het testament van Aert van Herlaer en Aleyd ten behoeve van het Kartuizerklooster ter arbitrage te hebben voorgelegd aan Anthonis van der Plancken, abt van het klooster Mariënweerd, Walraven Pieck, ambtman te Beesd en Rhenoy, en Arnt in gen Nuyelant, proost van het klooster Mariënweerd. De scheidslieden bepaalden dat na overlijden van Aleyd het Kartuizerklooster, Walraven Pieck, Ott Pieck en Adriana van Erp 96 morgen land onder Rhenoy, veertien morgen onder Beesd en het land onder Ackoy zullen verdelen.
Datering:
1482 mei 11
Notabene:
Afschrift op papier, inv. nr. 262.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS