Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regesten
Regest
90 1538 september 17
"der gegeven ist in dem jaer unsers Heeren dusent funfhondert echt und dreissich up sint Lambertzdagh des hilligenn bischoffs".

Hendrich Schenck van Nydecken, heer te Walbeck en drost van het land van Wachtendonk, verklaart op verzoek van de bezitter van de heerlijkheid Pellant, Evert van Dript, beloofd te hebben, dat hij de onderzaten van de heerlijkheid Pellant niet meer met diensten en betalingen zal belasten, zoals hij sedert het beleg van Wachtendonk in 1501 gedaan heeft. Hij zal de heerlijkheid zoals voorheen beschouwen als afgezonderd van het land van Wachtendonk.
Medebezegelaars: Loyff van Egeren, drost te Gelder, en Johan van Barll
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
89 1538 februari 10
Roermond
"Gegevenn zu Ruremund in den jarenn unsers Herenn duysent vijffhondert ind acht ind dartich up den tienden dach des maindtz februarii".

Willem, jonghertog te Kleef, Gulik en Berg, graaf te mark en Ravensberg, heer te Ravenstein, verklaart, dat hij aan de ridderschap, burgemeesters, schepenen, raden, gemene burgers en ingezetenen der steden Roermond, Venlo, Gelder, Erkelenz en Straelen en andere onderdanen van het Overkwartier bezwaren heeft hun oude rechten te beschermen, aangezien zij hem als landsheer ingehuldigd hebben.
Bezegelaar: Johan, hertog van Kleef, Gulik en Berg
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
88 1538 februari 2
Roermond
"Gegevenn tho Ruremunde in den jarenn unsers Herenn duysent vijffhondert ind acht ind dartich up den twiiden dach des maindtz februarii".

Willem, jonghertog te Kleef, Gulik, Berg, graaf van Mark en Ravensberg, heer te Ravenstein, verklaart met de ridderschap en steden van het Overkwartier overeengekomen te zijn de akte te erkennen, waarbij Karel, hertog van Gelder en Johan, hertog te Kleef aan de landschappen van Gelder en Zutphen toegelaten hebben op eigen gezag een land- en kwartiersdag te houden.
Bezegelaar: Johan, hertog van Kleef, Gulik en Berg
Datering:
1538 februari 2
Plaats:
Roermond
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 321, met het licht beschadigde zegel van Johan, hertog van Kleef. Voorts zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 119-120 en achttiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 1338. De akte is afgedrukt in: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen, p. 433 en G.H.A. Venner, De organisatie van de Staten van het Overkwartier van Gelder gedurende de periode 1590-1602, Publications 110 (1974), p. 323
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
87 1538 januari 27
"Gegeven in den jaer ons Heeren duysent vijffhondert acht ind dertich opten seven ind twintichsten daech des maendts januarii".
De raden, ridderschap en steden van de vorstendommen, graafschap en landen Kleef en Mark verklaren, dat zij de overeenkomst tussen Karel, hertog van Gelder, Johan, hertog van Kleef, Willem, jonghertog, bannerheren, ridderschap en steden van het vorstendom Gelder en graafschap Zutphen bekrachtigd hebben.
Bezegelaars: Namens de raden, ridderschap en steden van het vorstendom Kleef; Elbert van Paelant, erfmaarschalk en ambtman te Huissen, Derck van den Boetzeler, erfschenker en landdrost, Wessel van dem Loe, hofmeester en ambtman in de Liemersch, Herman van Wachtendonck, maarschalk en ambtman te Kranenburg, Dirck van Bronckhorst en van Batenborch, heer te Hönnepel, Derck van Wickede, Johan van Aeldenbouckum, ambtman te Goch, Ott van Willick, ambtman te Gennep, Henrick van Wylick, ambtman te Hetter, Claes Tengnaegel, bosgraaf te Monreberg, Roelman van den Bylandt, Frans van Loe, heer te Wissen en ambtman te Holten, Derck van Hetterscheyt, ambtman te Ringenberg, Adolf Stall van Holsteyn, bosgraaf te Nergena, Sander van Ulff, Evert van Meverden, Johan van der Eyck, Roepert van der Capellen, Johan van Bueren, burggraaf te Lobith en de steden Kleef, Wesel, Emmerik, Kalkar, Xanten en Rees.
Namens de raden, ridderschap en steden van het land Mark; Derck van der Reck, ambtman te Unna, Johan van Loe, ambtman te Bochum, Wennemaer van der Reck, ambtman te Blankenstein, Werden Thies van Aldenboickum, ambtman te Huerden, Evert van der Reck, ambtman te Hamm, Melchior van Delwich, Bernard Lap, Jorrien van Eyborch, Johan van Viermonde, Dirck van Niehem, Hendrick van der Marck, ambtman te Schwerte, Ernst van Bolswijn, ambtman te Lünne, Christoffel van Plettenberch, ambtman te Swaertenborch, Victor Knippinck, Bernd van Romborch, Thoenis van Gaelen en de steden Soest, Lippe, Hamm, Unna, Kamen, Iserlohn, Schwerte en Lünne
Datering:
1538 januari 27
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 115v-116. Een regest van deze akte bevindt zich in: De Jong, Oud-archief Nijmegen II, p. 160-161
Ga naar dit stuk:
1538 januari 27
"Gegeven in den jaer ons Heeren duysent vijffhondert acht ind dertich opten seven ind twintichsten daech des maendts januarii".
De raden, ridderschap en steden van de vorstendommen, graafschap en landen Kleef en Mark verklaren, dat zij de overeenkomst tussen Karel, hertog van Gelder, Johan, hertog van Kleef, Willem, jonghertog, bannerheren, ridderschap en steden van het vorstendom Gelder en graafschap Zutphen bekrachtigd hebben.
Bezegelaars: Namens de raden, ridderschap en steden van het vorstendom Kleef; Elbert van Paelant, erfmaarschalk en ambtman te Huissen, Derck van den Boetzeler, erfschenker en landdrost, Wessel van dem Loe, hofmeester en ambtman in de Liemersch, Herman van Wachtendonck, maarschalk en ambtman te Kranenburg, Dirck van Bronckhorst en van Batenborch, heer te Hönnepel, Derck van Wickede, Johan van Aeldenbouckum, ambtman te Goch, Ott van Willick, ambtman te Gennep, Henrick van Wylick, ambtman te Hetter, Claes Tengnaegel, bosgraaf te Monreberg, Roelman van den Bylandt, Frans van Loe, heer te Wissen en ambtman te Holten, Derck van Hetterscheyt, ambtman te Ringenberg, Adolf Stall van Holsteyn, bosgraaf te Nergena, Sander van Ulff, Evert van Meverden, Johan van der Eyck, Roepert van der Capellen, Johan van Bueren, burggraaf te Lobith en de steden Kleef, Wesel, Emmerik, Kalkar, Xanten en Rees.
Namens de raden, ridderschap en steden van het land Mark; Derck van der Reck, ambtman te Unna, Johan van Loe, ambtman te Bochum, Wennemaer van der Reck, ambtman te Blankenstein, Werden Thies van Aldenboickum, ambtman te Huerden, Evert van der Reck, ambtman te Hamm, Melchior van Delwich, Bernard Lap, Jorrien van Eyborch, Johan van Viermonde, Dirck van Niehem, Hendrick van der Marck, ambtman te Schwerte, Ernst van Bolswijn, ambtman te Lünne, Christoffel van Plettenberch, ambtman te Swaertenborch, Victor Knippinck, Bernd van Romborch, Thoenis van Gaelen en de steden Soest, Lippe, Hamm, Unna, Kamen, Iserlohn, Schwerte en Lünne