Uw zoekacties: Henrick van der Ae, schout op Almelerveen, oorkondt dat Jong...
Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
115 Henrick van der Ae, schout op Almelerveen, oorkondt dat Jonghe Johan Claessone en zijn vrouw Ludeken verkocht hebben aan prior en convent van het klooster Galilea in Zybekeloe een rente van 2 mud winterrogge Almelose maat uit hun 12 akkers land op Almelerveen, en een rene van 2 1/2 mud rogge aan prior en convent te betalen die wijlen Henrick Lundensoen en zijn vrouw Aleyt aan het klooster verkocht hadden; en dat verkopers die 4 1/2 mud rogge met hand en mond hebben geleverd.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 68 vs. (blz. 136), in het archief van het klooster Sibculo.