Uw zoekacties: Johan oppert Dyck en Rotgher van den Lorrewert, schepenen va...
Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
164 Johan oppert Dyck en Rotgher van den Lorrewert, schepenen van Wesell, oorkonden dat mr. Henrick van den Grave en zijn vrouw Elsken verkocht hebben aan broeder Dirick van den Grave, conventuaal in Zybekeloe, broer van Henrick, zijn aandeel in de nalatenschap van Albert Arntssoen, die te Zwolle is overleden, en dat verkopers aan koper dat aandeel geleverd hebben.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 105 vs. (blz. 210), in het archief van het klooster Sibculo.