Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
43 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
2576 Missive van een Friesch heer aan zijn Vrind te Groningen. Over het oprichten van een Hof van Justitie in de Provintie van Stadt en Lande.. - [1748]
Titel:
Missive van een Friesch heer aan zijn Vrind te Groningen. Over het oprichten van een Hof van Justitie in de Provintie van Stadt en Lande.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1748]
Jaar:
1748
Paginering:
12 p.
Collatie overig:
22 cm
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2581 Opgaave Van al wat door den Heer J. van Rikkenga, J.U.Dr. en Lidt van de Staatsvergaderinge is verrigt, Waar over geapprehendeert, in gevangenisse opgesloten....als een Crimineel gevangen gehandelt, en by nevensgaande Sententie gecondemneert is.. - [1769]
Titel:
Opgaave Van al wat door den Heer J. van Rikkenga, J.U.Dr. en Lidt van de Staatsvergaderinge is verrigt, Waar over geapprehendeert, in gevangenisse opgesloten....als een Crimineel gevangen gehandelt, en by nevensgaande Sententie gecondemneert is.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1769]
Jaar:
1769
Paginering:
9 p.
Collatie overig:
23 cm
Annotatie:
In de collatie: Gedrukt voor Rekening van de Uitgeever, en te bekomen: o.a. in Groningen bij de Wed. Spandauw, Groenewout, Veenkamp, Huissing, Crebas en Barlinkhoff.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2759 De Wettige Ankomst Van Het Huis Van Nienoort, Opsigtelyk Het Erfgrietemanschap Van De Negen Carspels Van Vreedewoldt: Als Meede Van De Veenen, By Den Huise Nienoort Behoorende. Aangetoond voor den geenen, welken daar van onkundig zyn. En om die geene, (welken door Baatzucht, of Nydt, veelen in de opinie hebben soeken te brengen, als of deselve door de voorige Heeren Van Nienoort, maar door Usurpatie in possessie genoomen zouden zyn,) te overtuigen op dat zy van derselver Lasteringe te rug mogen komen, en van hunne boosheid afstand doen. Gedrukt voor den Autheur.. - 1788
Titel:
De Wettige Ankomst Van Het Huis Van Nienoort, Opsigtelyk Het Erfgrietemanschap Van De Negen Carspels Van Vreedewoldt: Als Meede Van De Veenen, By Den Huise Nienoort Behoorende. Aangetoond voor den geenen, welken daar van onkundig zyn. En om die geene, (welken door Baatzucht, of Nydt, veelen in de opinie hebben soeken te brengen, als of deselve door de voorige Heeren Van Nienoort, maar door Usurpatie in possessie genoomen zouden zyn,) te overtuigen op dat zy van derselver Lasteringe te rug mogen komen, en van hunne boosheid afstand doen. Gedrukt voor den Autheur.
Uitgave:
Groningen : Wed. Hendrik Vechnerus, 1788
Jaar:
1788
Paginering:
II, 36 p.
Collatie overig:
34 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2927 Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A. J. Duymaer Van Twist, uitgesproken den IX Januarij 1821 / Seerp Gratama. - 1821
Titel:
Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A. J. Duymaer Van Twist, uitgesproken den IX Januarij 1821
Auteurs:
Seerp Gratama
Uitgave:
Groningen : J. Oomkens, 1821
Jaar:
1821
Paginering:
IV, 36 p.
Collatie overig:
22 cm
Samenvatting:
Inaugurele rede
Annotatie:
Op titelblad: Mr S. Gratama, hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Groningen, bij gelegenheid, dat hij een aanvang zoude maken met het vervolgen der lessen van den Gedachten Hoogleeraar over het Wetboek Napoleon
Trefwoorden:
Organisatie: Groninger Archieven