Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
51 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Artikel
162 Verscheyden definitive uytspraecken ende sententien uyt den name ende van wegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael van den Vereenighden Nederlanden gepronuncieert in 's-Graven-Hage in de jaren vijfthienhondert seven-ende-tnegentigh ende vijfthienhondert negen-ende-tnegentigh respective tusschen den Jonckeren, Hoevelingen, Eygenerfden ende Volmachten der karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers requiranten ter eenre ende Borgemeesteren ende Raedt Olde en Nye sampt Taelmans mette geswooren Meente der Stadt Groeningen ter andere zijden. TWeede sententie definitive uyt den name ende van wegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden gepronuncieert in 's Graven-Hage op den achtsten Martij stilo novo Anno 1599, tusschen den Jonckeren ... vanden Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers, requiranten ter eenre ende Borgemeesteren ende Raedt Olde ende Nye sampt Taelmans mette Geswooren Meente der Stadt Groeningen gerequireerden ter ander zijden, dienede tot naerder verklaringhe ende interpretatie van die voorgaende. NOg eene sententie definitive ... gepronuncieert in 's Graven-Hage op den VIII Martij, stilo novo, Anno 1599 ... [etc.]. PLaccaet ofte Mandament poenael uyt den name ende vanwegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael nae solemnele publicatie vande voorgaende sententien mede van den Rechtshuyse der Stadt Groeningen afgelegen ende gepubliceert op den X. Aprilis Anno 1600, inhoudende de straffe ende penen vanden infracteurs ende contraventeurs der voorn. sententien. - 1599-1660
In: [Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]. - (1599-1660)
Titel:
Verscheyden definitive uytspraecken ende sententien uyt den name ende van wegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael van den Vereenighden Nederlanden gepronuncieert in 's-Graven-Hage in de jaren vijfthienhondert seven-ende-tnegentigh ende vijfthienhondert negen-ende-tnegentigh respective tusschen den Jonckeren, Hoevelingen, Eygenerfden ende Volmachten der karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers requiranten ter eenre ende Borgemeesteren ende Raedt Olde en Nye sampt Taelmans mette geswooren Meente der Stadt Groeningen ter andere zijden. TWeede sententie definitive uyt den name ende van wegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden gepronuncieert in 's Graven-Hage op den achtsten Martij stilo novo Anno 1599, tusschen den Jonckeren ... vanden Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers, requiranten ter eenre ende Borgemeesteren ende Raedt Olde ende Nye sampt Taelmans mette Geswooren Meente der Stadt Groeningen gerequireerden ter ander zijden, dienede tot naerder verklaringhe ende interpretatie van die voorgaende. NOg eene sententie definitive ... gepronuncieert in 's Graven-Hage op den VIII Martij, stilo novo, Anno 1599 ... [etc.]. PLaccaet ofte Mandament poenael uyt den name ende vanwegen de Ed. Mog. heeren Staten Generael nae solemnele publicatie vande voorgaende sententien mede van den Rechtshuyse der Stadt Groeningen afgelegen ende gepubliceert op den X. Aprilis Anno 1600, inhoudende de straffe ende penen vanden infracteurs ende contraventeurs der voorn. sententien
Titel publicatie:
[Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]
Jaar:
1599-1660
Annotatie:
Groningen : Wed. van Edzard Huysman. - [8], [8], [4], [4] p.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Artikel
162 Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers, overgegeven aen sijne Gen: ende die heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II. - 1603
In: [Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]. - (1603), p. [1-6]
Titel:
Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers, overgegeven aen sijne Gen: ende die heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II
Titel publicatie:
[Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]
Jaar:
1603
Paginering:
[1-6]
Annotatie:
[S.l.] : [s.n.]. - [6] p.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
7029 Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.. - [1645]
Titel:
Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1645]
Jaar:
1645
Collatie overig:
[52] p. ; 19 cm
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
761 Poincten Ende Conditien Gemaeckt tusschen zijne Excellentie den Heere Prince Mauritz van Orangien ende Graeff Wilhelm Ludwig van Nassauw met de Raeden van State ter eenre ende de Stadt Groeningen ter andere sijden. Ge-accordeert ende gesloten in 't Leger tot Helpen voor [sic] Groeningen den 23. Julij 1594. - 1646
Titel:
Poincten Ende Conditien Gemaeckt tusschen zijne Excellentie den Heere Prince Mauritz van Orangien ende Graeff Wilhelm Ludwig van Nassauw met de Raeden van State ter eenre ende de Stadt Groeningen ter andere sijden. Ge-accordeert ende gesloten in 't Leger tot Helpen voor [sic] Groeningen den 23. Julij 1594
Uitgave:
Groeningen : Jan Claessen, 1646
Jaar:
1646
Collatie overig:
[8] p. in 4°
Annotatie:
Met titelvignet. Sign.: A2-A3. Goth. en Rom. Met aantekeningen in handschrift in de marge. Op blz. 2 in handschrift extract uit de resolutiën van de Staten-Generaal van 6 apr. 1674 inzake het verbod van de invoer van Franse en 'coele' wijnen enz. Kn. 924; andere uitgaven bij Kn. 923 en Van A. 428a. Keiser 4° I 2e ex. Met titelvignet. Sign.: A2-A3. Goth. en Rom. Oud Archief 629
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven