Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
2871 Accoord, tusschen de Stad Groningen ter enere, en de marktgenoten van Eext, Gieten, Bonnen, Gasselter-Boereveen, Gasselter-Nieuwveen, Drouwen, Buinen, Exelo En Valthe ter andere zyde, over den Doorvoer van Turf en verdere Producten door de Stads Wateren en Kanalen gesloten, waarvan de Ratificatien den 13 November 1800. op het Annerveen zyn uitgewisselt. - [1800]
Titel:
Accoord, tusschen de Stad Groningen ter enere, en de marktgenoten van Eext, Gieten, Bonnen, Gasselter-Boereveen, Gasselter-Nieuwveen, Drouwen, Buinen, Exelo En Valthe ter andere zyde, over den Doorvoer van Turf en verdere Producten door de Stads Wateren en Kanalen gesloten, waarvan de Ratificatien den 13 November 1800. op het Annerveen zyn uitgewisselt
Uitgave:
[Groningen] : s.n., [1800]
Jaar:
1800
Paginering:
22 p.
Collatie overig:
33 cm
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2884 Memorie Ter adstructie der Motiven van het Request, door de Veengenoten van Eenige Drentsche Markten van Oostermoer en Zuidenveld gepraesenteeerd aan het Departementaal Bestuur van Overyssel, ter maintien van het Accoord, door hun met de Regeering van Groningen over den doorvoer van Turf en andere Producten door de Stads Wateren en Kanaalen, op den 21 Aug. 1800 gesloten.. - [1803]
Titel:
Memorie Ter adstructie der Motiven van het Request, door de Veengenoten van Eenige Drentsche Markten van Oostermoer en Zuidenveld gepraesenteeerd aan het Departementaal Bestuur van Overyssel, ter maintien van het Accoord, door hun met de Regeering van Groningen over den doorvoer van Turf en andere Producten door de Stads Wateren en Kanaalen, op den 21 Aug. 1800 gesloten.
Uitgave:
S.l. : s.n., [1803]
Jaar:
1803
Paginering:
9 p.
Illustraties:
33 p.
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2893 Memorie Van F.J. Wortelbuur, en consorten, Veengebruikers in de Pekela, Veendam en Wildervank. Mr. H. Calkoen, Advocaat. - [1809]
Titel:
Memorie Van F.J. Wortelbuur, en consorten, Veengebruikers in de Pekela, Veendam en Wildervank. Mr. H. Calkoen, Advocaat
Uitgave:
S.l. : s.n., [1809]
Jaar:
1809
Paginering:
26 p.
Collatie overig:
32 cm
Annotatie:
Titel op blz. 1: Memorie, gedaan maaken uit naam en van wegens F.J. Wortelbuur, Hendrik Janse Boon en Sicke Dirks, zo voor zich, als uit naam en last van hunne Medeleden, alle Veengebruikers van Hooge Veenen in de Pekela, in het Departement Groningen; mitsgaders uit naam en van wegens Hendrik Ebes en Sicke Dirks, zo voor zich zelven en als last hebbende van hunne Medeleden, alle Veengebruikers van Hooge Veenen in Veendam en Wildervank, mede in het Departement Groningen gelegen.
De memorie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de armoede van de veengebruikers en is opgesteld naar aanleiding van de door koning Lodewijk Napoleon gegeven opdracht voor `het laaten opmaaken van de noodige Plans en Opneeming tot de verlenging der Vaart van Meppel naar Groningen, en tot het graven eener Nieuwe Vaart van Assen tot het Zuiderveld'. De memorie is niet gedateerd, maar op blz. 25 wordt gesproken over `het gepasseerde Jaar 1808', waaruit kan worden geconcludeerd, dat zij van 1809 is.
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2927 Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A. J. Duymaer Van Twist, uitgesproken den IX Januarij 1821 / Seerp Gratama. - 1821
Titel:
Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A. J. Duymaer Van Twist, uitgesproken den IX Januarij 1821
Auteurs:
Seerp Gratama
Uitgave:
Groningen : J. Oomkens, 1821
Jaar:
1821
Paginering:
IV, 36 p.
Collatie overig:
22 cm
Samenvatting:
Inaugurele rede
Annotatie:
Op titelblad: Mr S. Gratama, hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Groningen, bij gelegenheid, dat hij een aanvang zoude maken met het vervolgen der lessen van den Gedachten Hoogleeraar over het Wetboek Napoleon
Trefwoorden:
Organisatie: Groninger Archieven