Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
2041 De Heeren Borgemesteren ende Raedt in Groningen doen te weten: overmits verscheyden ende veel inbreucken van de Iurisdictie der Stadt Groningen in den Old-ambten nu onlangs zijn gepleecht/ benevens andere feyten ende attentaten dewelcke aldaer tegen die Stadt zijn gedaen. - [1644]
Titel:
De Heeren Borgemesteren ende Raedt in Groningen doen te weten: overmits verscheyden ende veel inbreucken van de Iurisdictie der Stadt Groningen in den Old-ambten nu onlangs zijn gepleecht/ benevens andere feyten ende attentaten dewelcke aldaer tegen die Stadt zijn gedaen
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1644]
Jaar:
1644
Collatie overig:
20 cm
Samenvatting:
Een vermaning aan de ingezetenen van de Oldambten zich te gedragen overeenkomstig de daarbij gevoegde sententien van de Staten Generaal van 25 juli 1644 en 9 juli 1644 o.a betreffende het te niet doen van de Pretense Resolutie.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2085 Jacobus Melissus Noordendorp, tot Holl-Wijrda, Uyt-wijrda, Delffzijl, met annexen Redger, gesien het intendit by Doctor Suffridus Fossama.....Anclaeger ter eenen, Op ende tegens Pieter Eisinge....ter andere sijde. - [1652]
Titel:
Jacobus Melissus Noordendorp, tot Holl-Wijrda, Uyt-wijrda, Delffzijl, met annexen Redger, gesien het intendit by Doctor Suffridus Fossama.....Anclaeger ter eenen, Op ende tegens Pieter Eisinge....ter andere sijde
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[3] p.
Collatie overig:
32 cm
Annotatie:
Sententie van 't Gericht van Delfzijl, dd 10 December 1652, tegen Pieter Eissinga en zijn lastenschrift.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2084 Omlander Redenen/ Dat Pieter Eissinge schendende de Omlander Heeren, jae het Corpus ende Regieringhe der Omlanden selfs in zijn Boeck, 't welck loopt ende werdt ghelesen, de geheele Omlanden door, ghevonden, aenghehouden ende gearresteert in Delf-Zijl, Is Justiciabel om te komen by zijn aldaer aenghehouden Boeck. - [1652]
Titel:
Omlander Redenen/ Dat Pieter Eissinge schendende de Omlander Heeren, jae het Corpus ende Regieringhe der Omlanden selfs in zijn Boeck, 't welck loopt ende werdt ghelesen, de geheele Omlanden door, ghevonden, aenghehouden ende gearresteert in Delf-Zijl, Is Justiciabel om te komen by zijn aldaer aenghehouden Boeck
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Door mr. H.O. Feith Jr., archivaris van de provincie Groningen, in de 19e eeuw in handschrift gedat.: 1652 1 December.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2083 Omlander Schrift Ende Protest 1. Julij 1652. In-gedient:. - [1652]
Titel:
Omlander Schrift Ende Protest 1. Julij 1652. In-gedient:
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Gericht aan de Staten-Generaal. Op blz. 3-4: Ommelander Verclaringe ofte Schrift. 8. Julii 1652. an Hare Ho: Moog: ingedient.
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven