Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
49 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Boek
2041 De Heeren Borgemesteren ende Raedt in Groningen doen te weten: overmits verscheyden ende veel inbreucken van de Iurisdictie der Stadt Groningen in den Old-ambten nu onlangs zijn gepleecht/ benevens andere feyten ende attentaten dewelcke aldaer tegen die Stadt zijn gedaen. - [1644]
Titel:
De Heeren Borgemesteren ende Raedt in Groningen doen te weten: overmits verscheyden ende veel inbreucken van de Iurisdictie der Stadt Groningen in den Old-ambten nu onlangs zijn gepleecht/ benevens andere feyten ende attentaten dewelcke aldaer tegen die Stadt zijn gedaen
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1644]
Jaar:
1644
Collatie overig:
20 cm
Samenvatting:
Een vermaning aan de ingezetenen van de Oldambten zich te gedragen overeenkomstig de daarbij gevoegde sententien van de Staten Generaal van 25 juli 1644 en 9 juli 1644 o.a betreffende het te niet doen van de Pretense Resolutie.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2053 Noodige verantwoordinge ende bericht op ende tegens het Ommelander vertoogh [...]. Wegen borgemesteren ende raadt in Groningen [...] overgegeven in die vergaderinge van haere hog: mog: den 9. ianuarij anno 1645. : Mitsgaeders Cort ende waerachtich verhael, van eenige notable veranderingen ende onlusten inde regeringe van stadt Groningen ende Ommelanden zedert eenige oude tijden tot nu toe, ende insonderheyt in ende omtrent die Iaeren 1577, 1580, 1597, ende 1600, voorgevallen.. - 1645
Titel:
Noodige verantwoordinge ende bericht op ende tegens het Ommelander vertoogh [...]. Wegen borgemesteren ende raadt in Groningen [...] overgegeven in die vergaderinge van haere hog: mog: den 9. ianuarij anno 1645. : Mitsgaeders Cort ende waerachtich verhael, van eenige notable veranderingen ende onlusten inde regeringe van stadt Groningen ende Ommelanden zedert eenige oude tijden tot nu toe, ende insonderheyt in ende omtrent die Iaeren 1577, 1580, 1597, ende 1600, voorgevallen.
Uitgave:
Groningen : Hans Sas, 1645
Jaar:
1645
Paginering:
[56]p en [36] p.
Collatie overig:
30 cm
Samenvatting:
Over de verhouding tussen de stad Groningen en de Ommelanden.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2014 Verscheyden definitive uyt-spraecken ende sententien [...] van weghen de [...] Staten Generael [...] gepronuncieert in 'sGraven-haghe [...] tusschen den ionckeren [...] vanden Ommelanden [...] ende borgemeesteren [...] der stadt Groeninghen : Nae de Copye uyt 's Graven Hage der Ordinaris Druckers van Wouw. - 1646
Titel:
Verscheyden definitive uyt-spraecken ende sententien [...] van weghen de [...] Staten Generael [...] gepronuncieert in 'sGraven-haghe [...] tusschen den ionckeren [...] vanden Ommelanden [...] ende borgemeesteren [...] der stadt Groeninghen : Nae de Copye uyt 's Graven Hage der Ordinaris Druckers van Wouw
Uitgave:
Jan Claessen, 1646
Jaar:
1646
Paginering:
[24 p.]
Illustraties:
ill.
Collatie overig:
21 cm
Annotatie:
Toegevoegd Placcaet oft Mandament den 10. Aprilis anno 1600. Knuttel 1100
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2102 Om-lander Resolutie/ Verbintenisse en Contract/ tot Maintenue harer Hoogh.Mog. Decisien: Ende bescherminge van Om-lander Recht.....17 junij, 1647. Tegens Des Magistraets van Groningen Regieringh-stuyten ende Bedrijff.... : Om te sien I .Hoe qualijck de Stadt voor-geeft, 'tghene de Om-landen doen, soude zijn eenighe weynigh Menschen werck. II. Dat men falso seydt de Om-landen onderlingh te zijn on-eens. III. Dat den selven, tot bescherminghe van haer Recht, gheen middel ontbreeckt.. - [1647]
Titel:
Om-lander Resolutie/ Verbintenisse en Contract/ tot Maintenue harer Hoogh.Mog. Decisien: Ende bescherminge van Om-lander Recht.....17 junij, 1647. Tegens Des Magistraets van Groningen Regieringh-stuyten ende Bedrijff.... : Om te sien I .Hoe qualijck de Stadt voor-geeft, 'tghene de Om-landen doen, soude zijn eenighe weynigh Menschen werck. II. Dat men falso seydt de Om-landen onderlingh te zijn on-eens. III. Dat den selven, tot bescherminghe van haer Recht, gheen middel ontbreeckt.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1647]
Jaar:
1647
Paginering:
[17] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven