Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Boek
2082 Verscheyden Resolutien Van de Heeren Staten Generael der vereenigde Nederlanden: tot wegh-neminge der Differenten in de Provincie van nieuws ontstaen, ende de Regieringe werde bestelt.. - [1652]
Titel:
Verscheyden Resolutien Van de Heeren Staten Generael der vereenigde Nederlanden: tot wegh-neminge der Differenten in de Provincie van nieuws ontstaen, ende de Regieringe werde bestelt.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
30 cm
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2081 De Groninger Gecommitteerden Niet willende naer komen harer Hoogh Mog: voor-gheroerde Resolutien, maer eerst de Regieringhe, dat is Dominaet hebben bestelt: Hebben d' Omlanden soo aen hare Hoogh Mog: als aen der selver Gedeputeerden in-ghedient volghende gheschrift ende Protest.. - [1652]
Titel:
De Groninger Gecommitteerden Niet willende naer komen harer Hoogh Mog: voor-gheroerde Resolutien, maer eerst de Regieringhe, dat is Dominaet hebben bestelt: Hebben d' Omlanden soo aen hare Hoogh Mog: als aen der selver Gedeputeerden in-ghedient volghende gheschrift ende Protest.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
30 cm
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2080 Voor-slagen der Omlanden: Onvervancklijk ende provisioneel, op de Regierings beswaernissen inde Provincie van Stad ende Lande van Nieuwes ontstaen, Ten eynde de Provinciale Regieringe provisionelijck moghe werden bestelt, Onverkortet de Omlanden verder Recht, over deselve nieuwe differenten....Volgens harer Ho: Mog: Ordres ende Resolutien van den 8. 18 Maij 1652....aen hare Hoogh Mog: Gecommitteerdens in-ghedient.. - 1652
Titel:
Voor-slagen der Omlanden: Onvervancklijk ende provisioneel, op de Regierings beswaernissen inde Provincie van Stad ende Lande van Nieuwes ontstaen, Ten eynde de Provinciale Regieringe provisionelijck moghe werden bestelt, Onverkortet de Omlanden verder Recht, over deselve nieuwe differenten....Volgens harer Ho: Mog: Ordres ende Resolutien van den 8. 18 Maij 1652....aen hare Hoogh Mog: Gecommitteerdens in-ghedient.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1652
Jaar:
1652
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
30 cm
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2079 De Heeren der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers..... etc.. - [1652]
Titel:
De Heeren der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers..... etc.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1652]
Jaar:
1652
Paginering:
[2] p.
Collatie overig:
30 cm
Samenvatting:
Ommelander resolutie genomen in de kerk te Obergum dd 6 april 1652 inzake de " veel-voudige lieutenant ende Hoofft-mannen Camers abuisen, in 't verdrucken van Omlander wetten ende Vrijheit".
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven