Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
126  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Boek
2154 't Samen-spraecke, Van Een Advocaet, Boumeester der achtien Gilden ende een Borger der Stadt Groningen. Raeckende Den Oproer ende factien, soo onlanghs door 't beleyt van eenige seditieuse Menschen zijn gepasseert. . - 1662
Titel:
't Samen-spraecke, Van Een Advocaet, Boumeester der achtien Gilden ende een Borger der Stadt Groningen. Raeckende Den Oproer ende factien, soo onlanghs door 't beleyt van eenige seditieuse Menschen zijn gepasseert.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1662
Jaar:
1662
Paginering:
12 p.
Collatie overig:
21 cm
Annotatie:
Knuttel 8641.
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2152 Apologia ofte klare verdedinge Matthiæ Netheni, tegen de Groeningse beschuldinge, : in project met sijne vordere Antwoordt en Verklaringhe op de Extracten uyt sijn Boeck overghelevert, met de Extracta Maresiana Latina den 18 marti 1662 aen de heer burgemeester Wijck ...

/ Matthias Nethenus. - 1662
Titel:
Apologia ofte klare verdedinge Matthiæ Netheni, tegen de Groeningse beschuldinge, : in project met sijne vordere Antwoordt en Verklaringhe op de Extracten uyt sijn Boeck overghelevert, met de Extracta Maresiana Latina den 18 marti 1662 aen de heer burgemeester Wijck ...

Auteurs:
Matthias Nethenus
Uitgave:
Emmerick : Daniel van Schalckwyck, 1662
Jaar:
1662
Paginering:
52 p.
Collatie overig:
19 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2151 Deductie ofte Kort verhael Van 't gene voorgevallen is by de Provintie van Stadt Groeninge en Ommelanden.....ontrent het Tracteren ende Sluyten vande Vrede met de Croon Portugael, ...Alsmede het Advys Op dat Subject by neutrale Rechtsgheleerden ghegheven. - 1662
Titel:
Deductie ofte Kort verhael Van 't gene voorgevallen is by de Provintie van Stadt Groeninge en Ommelanden.....ontrent het Tracteren ende Sluyten vande Vrede met de Croon Portugael, ...Alsmede het Advys Op dat Subject by neutrale Rechtsgheleerden ghegheven
Uitgave:
's Gravenhage : Iohan Veely, 1662
Jaar:
1662
Paginering:
[34] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2148 Geschrift ende resolutie vande jonckeren hovelingen, eygen-arfden, volmachten der Omlanden, waerin zy pretenderen te verthoonen, de groote violentie, ende verongelyckinge welcke haer gedaen wordt, door de borgermesters, ende Raet van Groeningen : item een protest weghens de voorseyde borgemeesters ende raedt, tegens de jonckeren hovelingen &c. Doorseydt waer by sy contrarie ... verders een geschrift van de heeren vande stadt Groeningen .... - 1662
Titel:
Geschrift ende resolutie vande jonckeren hovelingen, eygen-arfden, volmachten der Omlanden, waerin zy pretenderen te verthoonen, de groote violentie, ende verongelyckinge welcke haer gedaen wordt, door de borgermesters, ende Raet van Groeningen : item een protest weghens de voorseyde borgemeesters ende raedt, tegens de jonckeren hovelingen &c. Doorseydt waer by sy contrarie ... verders een geschrift van de heeren vande stadt Groeningen ...Uitgave:
Embden : Voor Thisma Thaisma inde Ecliserenden Zon , 1662
Jaar:
1662
Paginering:
[6] p.
Collatie overig:
20 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven