Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
126 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Boek
2132 Corte ende Summaire deductie, uyt den naeme ende van wegen De Gesamentlijcke Eygen-Erffden Ende Geinteresseerden van d'Andeelster Uyter-dijcks ofte Queller-Landen Gerequireerden Ende Appellaeten, Op Ende Tegens De respective Eygen-Erffden van de Warfumer Uytter-dijcks ofte Queller-Landen, Requiranten ende Appellaeten....op den 2. Octob.1658. in prima instantia tot voordeel van die van den Andeel gedecideert:... - 1660
Titel:
Corte ende Summaire deductie, uyt den naeme ende van wegen De Gesamentlijcke Eygen-Erffden Ende Geinteresseerden van d'Andeelster Uyter-dijcks ofte Queller-Landen Gerequireerden Ende Appellaeten, Op Ende Tegens De respective Eygen-Erffden van de Warfumer Uytter-dijcks ofte Queller-Landen, Requiranten ende Appellaeten....op den 2. Octob.1658. in prima instantia tot voordeel van die van den Andeel gedecideert:..
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1660
Jaar:
1660
Paginering:
[16] p.
Collatie overig:
31 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2130 Epithome Historiae injustarum persecutionium. Dat is Kort Begryp, van den uytgegevene, en aen alle Polytijcke en Ecclesiastijcke Collegien.......gepleegt en uyt gevoert door Barent Conders van Helpen, Tegens Diedrick Hamer, zijn Predicant, denselven uyt haet en nijt, valschelijck van valsch munten beschuldight hebbende. - 1660
Titel:
Epithome Historiae injustarum persecutionium. Dat is Kort Begryp, van den uytgegevene, en aen alle Polytijcke en Ecclesiastijcke Collegien.......gepleegt en uyt gevoert door Barent Conders van Helpen, Tegens Diedrick Hamer, zijn Predicant, denselven uyt haet en nijt, valschelijck van valsch munten beschuldight hebbende
Uitgave:
[Pilsum] : [s.n.], 1660
Jaar:
1660
Paginering:
[16] p.
Collatie overig:
17 cm
Annotatie:
Vgl. GVA 1897, pag. 45 e.v.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2129 Redger Egbert Dercksens Remonstrantie aen de Edele Moogende Heeren....Gecomittierde Raden der Ommelanden.... overgegeeven op den Eersten Martij 1660. Waer in Naecktelijck Vertoont ende Sonne-Claer wordt Angewesen... - 1660
Titel:
Redger Egbert Dercksens Remonstrantie aen de Edele Moogende Heeren....Gecomittierde Raden der Ommelanden.... overgegeeven op den Eersten Martij 1660. Waer in Naecktelijck Vertoont ende Sonne-Claer wordt Angewesen..
Uitgave:
Groningen : Hindrick Lussinck, 1660
Jaar:
1660
Paginering:
[107] p.
Collatie overig:
29 cm
Samenvatting:
Betreffende de onwettige uitgesproken sententiën tegen de redger van Warffum.
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2128 De Heeren borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Doen te weten. Alsoo de Heeren vande Ommelanden ofte eenige derselver... ende emaneren van seecker placcaet tegens de particuliere Ommelander verpondinge ende impositien.... - [1660]
Titel:
De Heeren borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Doen te weten. Alsoo de Heeren vande Ommelanden ofte eenige derselver... ende emaneren van seecker placcaet tegens de particuliere Ommelander verpondinge ende impositien...
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1660]
Jaar:
1660
Paginering:
[7] p.
Collatie overig:
29 cm.
Samenvatting:
Protest tegen de Heeren van de Ommelanden over in een placcaat dd 29 augustus 1660 gedane beschuldiging tegen de stad inzake de verponding.
Trefwoorden:
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven