Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
114 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Boek
2100 Omlander Schrift, Teghens de Magistraets Personen ende Stadt Groningen, Ingelangt aen hare Ho: Mog. den 13. Junij 1648. I. Op 't werven van Soldaten ende Volck, By een particulier Magistraet ofte Stadt, In particuliere Stadts Eedt, Tot invasie van 't Old-Ampt, Nachtlick openen eener Frontier-plaetse, Met Generaliteyts Guarnisoen beset. II. Particulier Wapen-gebruyck. Op Provincie grondt. Tot besettinge van Passagien ende Wegen, Tot Cropswolde nae Drente, Hollandt, ende andere Provincien.. - [1648]
Titel:
Omlander Schrift, Teghens de Magistraets Personen ende Stadt Groningen, Ingelangt aen hare Ho: Mog. den 13. Junij 1648. I. Op 't werven van Soldaten ende Volck, By een particulier Magistraet ofte Stadt, In particuliere Stadts Eedt, Tot invasie van 't Old-Ampt, Nachtlick openen eener Frontier-plaetse, Met Generaliteyts Guarnisoen beset. II. Particulier Wapen-gebruyck. Op Provincie grondt. Tot besettinge van Passagien ende Wegen, Tot Cropswolde nae Drente, Hollandt, ende andere Provincien.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
4, [2], 4 en 4 p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Bevat tevens: 'Tweede Omlander Schrift' van 13 juni 1648, alle betreffende dezelfde onderwerpen. ; Omlander SChrift van 26 juni 1648 en Omlander Schrift van 3 juli 1648.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2098 Omlander Memoryen ofte Advertissement: Tot bevestinge harer Drie Conclusien, tegens de Stadt Groningen: I. VVegen der selver wapen-ghebruyck, werven van Volck, ende Invasie in 't Landt, Met de Boonen ofte Magistraets Keur. II. Sluyten van de Passagie ende Wegh door Cropswolde met heymelick opgesette Swijgh-Tol ontnemen van Paerden ende Confiscatie aldaer. III. Wtsuygende particuliere Stads Exactien ende Tollen voor ende in den Jare 1571, oock in de Stads Pont- ofte Tol-kamers Lijste van den Jare 1621, niet bekent. Met noch Twee Conclusien ampliatoir. .... - [1648]
Titel:
Omlander Memoryen ofte Advertissement: Tot bevestinge harer Drie Conclusien, tegens de Stadt Groningen: I. VVegen der selver wapen-ghebruyck, werven van Volck, ende Invasie in 't Landt, Met de Boonen ofte Magistraets Keur. II. Sluyten van de Passagie ende Wegh door Cropswolde met heymelick opgesette Swijgh-Tol ontnemen van Paerden ende Confiscatie aldaer. III. Wtsuygende particuliere Stads Exactien ende Tollen voor ende in den Jare 1571, oock in de Stads Pont- ofte Tol-kamers Lijste van den Jare 1621, niet bekent. Met noch Twee Conclusien ampliatoir. ...
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
32, [8] en [12] p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Het titelblad is ingeplakt toegevoegd.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2060 Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.. - [1648]
Titel:
Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
[52] p.
Collatie overig:
20 cm
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2050 Sententie interlocutoir Anno 1643, gedaen den 30. Januarij 1645. Tweede Sententie Interlocutoir, gedaen den 23 Januarij 1645. Sententie definitijf over het Landaegs fait in Februario 1643. in Groningen gepleecht, met den gevolge ende ancleve van dien.Gedaen den XXV Februarij 1645. Hare Hooch Mogende Verclaringe, wat Ordre in de Hooftmannen Camer in 't stemmen ende sitten sal werden geobserveert .Mercurij den 26.April 1645. Hare Hooch Mogende verclaringe, wat Ordre in Hooftmannen Camer in 't stemmen enede sitten sal werden geobserveert. Mercurij den 26 April 1645. Syne Hoocheyt gehoort hebbende... over differentiale pointen ende articulen inde Instructie van Lieutenant ende Hooftmannen-Camer vervatet ende voor Sijne Hoocheyt geventileert.
Aldus gedaen in 's Gravenhage den 17 Februarij 1648.. - [1648]
Titel:
Sententie interlocutoir Anno 1643, gedaen den 30. Januarij 1645. Tweede Sententie Interlocutoir, gedaen den 23 Januarij 1645. Sententie definitijf over het Landaegs fait in Februario 1643. in Groningen gepleecht, met den gevolge ende ancleve van dien.Gedaen den XXV Februarij 1645. Hare Hooch Mogende Verclaringe, wat Ordre in de Hooftmannen Camer in 't stemmen ende sitten sal werden geobserveert .Mercurij den 26.April 1645. Hare Hooch Mogende verclaringe, wat Ordre in Hooftmannen Camer in 't stemmen enede sitten sal werden geobserveert. Mercurij den 26 April 1645. Syne Hoocheyt gehoort hebbende... over differentiale pointen ende articulen inde Instructie van Lieutenant ende Hooftmannen-Camer vervatet ende voor Sijne Hoocheyt geventileert.
Aldus gedaen in 's Gravenhage den 17 Februarij 1648.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
[19] p.
Collatie overig:
18 cm
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven