Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
49 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Boek
2060 Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.. - [1648]
Titel:
Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers overgegeven aen sijne Gen: ende die Heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Uereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc. en II.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
[52] p.
Collatie overig:
20 cm
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2099 Advertissement Van Rechten gedaen maecken, ende Syne Hoo-cheyt, mitsgaders de Ed: Heeren Gecommitteerde vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden overgegeve uyt den name ende van wegens Ionckeren, Hovelingen, Eygen-erfden ende Volmachten der Carspelen vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers, Verweerders in reconventie ter eenre. Op, ende tegens de Heeren vande Stadt Groeningen, Eyschers in 't selve cas ter andere zyden.. - 1649
Titel:
Advertissement Van Rechten gedaen maecken, ende Syne Hoo-cheyt, mitsgaders de Ed: Heeren Gecommitteerde vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden overgegeve uyt den name ende van wegens Ionckeren, Hovelingen, Eygen-erfden ende Volmachten der Carspelen vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers, Verweerders in reconventie ter eenre. Op, ende tegens de Heeren vande Stadt Groeningen, Eyschers in 't selve cas ter andere zyden.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1649
Jaar:
1649
Paginering:
[30] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2068 Conclusien mitsgaders decisien ofte sententien definitive op ende over verscheyden differenten [...] tusschen de stadt Groningen, Omlanden ende d'Oldampten [..] den 7. august. 1649. ende den 23. febr. 1650 . - 1650
Titel:
Conclusien mitsgaders decisien ofte sententien definitive op ende over verscheyden differenten [...] tusschen de stadt Groningen, Omlanden ende d'Oldampten [..] den 7. august. 1649. ende den 23. febr. 1650
Uitgave:
Groningen : Jan Claessen, 1650
Jaar:
1650
Paginering:
56 p.
Collatie overig:
19 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2104 Noodtwendige, Af-geperste Be-Andtwoordinge, Tegens De Frivole Ende Nietige Ge-Praetendierde Oorsaecken Der tegenwoordige Provinciale On-Eenicheyt ende On-Ruste; Raeckende de Provinciale Regieringe selfs &c. Voor soo veele sulcks in het Particulier belanght. ... Gedruckt ende in 't Licht Uyt-gegeven Anno 1652.. - 1652
Titel:
Noodtwendige, Af-geperste Be-Andtwoordinge, Tegens De Frivole Ende Nietige Ge-Praetendierde Oorsaecken Der tegenwoordige Provinciale On-Eenicheyt ende On-Ruste; Raeckende de Provinciale Regieringe selfs &c. Voor soo veele sulcks in het Particulier belanght. ... Gedruckt ende in 't Licht Uyt-gegeven Anno 1652.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1652
Jaar:
1652
Paginering:
54 p.
Collatie overig:
29 cm
Annotatie:
Op blz. 41-53: Volgens de Blycken, In Onse voorige Be- antwoordinge Aen-getoogen.
Trefwoorden:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven