Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
114 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Boek
2102 Om-lander Resolutie/ Verbintenisse en Contract/ tot Maintenue harer Hoogh.Mog. Decisien: Ende bescherminge van Om-lander Recht.....17 junij, 1647. Tegens Des Magistraets van Groningen Regieringh-stuyten ende Bedrijff.... : Om te sien I .Hoe qualijck de Stadt voor-geeft, 'tghene de Om-landen doen, soude zijn eenighe weynigh Menschen werck. II. Dat men falso seydt de Om-landen onderlingh te zijn on-eens. III. Dat den selven, tot bescherminghe van haer Recht, gheen middel ontbreeckt.. - [1647]
Titel:
Om-lander Resolutie/ Verbintenisse en Contract/ tot Maintenue harer Hoogh.Mog. Decisien: Ende bescherminge van Om-lander Recht.....17 junij, 1647. Tegens Des Magistraets van Groningen Regieringh-stuyten ende Bedrijff.... : Om te sien I .Hoe qualijck de Stadt voor-geeft, 'tghene de Om-landen doen, soude zijn eenighe weynigh Menschen werck. II. Dat men falso seydt de Om-landen onderlingh te zijn on-eens. III. Dat den selven, tot bescherminghe van haer Recht, gheen middel ontbreeckt.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1647]
Jaar:
1647
Paginering:
[17] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2058 Mutueel Verdragh, Tusschen Committeerden van Stadt Groningen, ter eenre, Ende Committeerden der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers, ter anderzijde. Ten over-staen van haere Hoog-Mog: Gecommitteerdens, den 10. Septemb. 1647 gheteeckent ende op-gericht. Den 13. desselvighen Maents, op de Lands-dagh gelaudeert ende geapprobeert.. - [1647]
Titel:
Mutueel Verdragh, Tusschen Committeerden van Stadt Groningen, ter eenre, Ende Committeerden der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers, ter anderzijde. Ten over-staen van haere Hoog-Mog: Gecommitteerdens, den 10. Septemb. 1647 gheteeckent ende op-gericht. Den 13. desselvighen Maents, op de Lands-dagh gelaudeert ende geapprobeert.
Uitgave:
[Groningen] : [s.n.], [1647]
Jaar:
1647
Paginering:
[2.] p.
Collatie overig:
21 x 32 cm
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2057 Extract uyt het Resolutieboeck der Ed: Mo: Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden. - [1647]
Titel:
Extract uyt het Resolutieboeck der Ed: Mo: Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden
Uitgave:
[Groningen] : [s.n.], [1647]
Jaar:
1647
Paginering:
[8] p.
Collatie overig:
21 cm
Samenvatting:
Voorstel van de gecommitteerden van de Staten-Generaal over de geschillen tussen Stad en Lande, gedateerd 13. September 1647.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2101 Summair Debat By Borgemeesteren ende Raedt mitsgaders Taelmans ende Geswooren-Miente der Stadt Groningen. Gedaen Maecken Teegens diverse Old'ampster Laster-schriften ende blauwe boecken, tot naedeel van die Stadt ende derselver Regieringe uytgegeven. In-Houdende Meede Een grondich verhael van der Old'ampten onreedelijcke rebellie teegens die Provinciale Regeringen mitsgaeders Borgemeesteren ende Raedt voornoemt. - [1648]
Titel:
Summair Debat By Borgemeesteren ende Raedt mitsgaders Taelmans ende Geswooren-Miente der Stadt Groningen. Gedaen Maecken Teegens diverse Old'ampster Laster-schriften ende blauwe boecken, tot naedeel van die Stadt ende derselver Regieringe uytgegeven. In-Houdende Meede Een grondich verhael van der Old'ampten onreedelijcke rebellie teegens die Provinciale Regeringen mitsgaeders Borgemeesteren ende Raedt voornoemt
Uitgave:
Groningen : Hans Sas, [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
[44] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven