Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
49 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Boek
2058 Mutueel Verdragh, Tusschen Committeerden van Stadt Groningen, ter eenre, Ende Committeerden der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers, ter anderzijde. Ten over-staen van haere Hoog-Mog: Gecommitteerdens, den 10. Septemb. 1647 gheteeckent ende op-gericht. Den 13. desselvighen Maents, op de Lands-dagh gelaudeert ende geapprobeert.. - [1647]
Titel:
Mutueel Verdragh, Tusschen Committeerden van Stadt Groningen, ter eenre, Ende Committeerden der Omlanden tusschen de Eems ende Lauwers, ter anderzijde. Ten over-staen van haere Hoog-Mog: Gecommitteerdens, den 10. Septemb. 1647 gheteeckent ende op-gericht. Den 13. desselvighen Maents, op de Lands-dagh gelaudeert ende geapprobeert.
Uitgave:
[Groningen] : [s.n.], [1647]
Jaar:
1647
Paginering:
[2.] p.
Collatie overig:
21 x 32 cm
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2101 Summair Debat By Borgemeesteren ende Raedt mitsgaders Taelmans ende Geswooren-Miente der Stadt Groningen. Gedaen Maecken Teegens diverse Old'ampster Laster-schriften ende blauwe boecken, tot naedeel van die Stadt ende derselver Regieringe uytgegeven. In-Houdende Meede Een grondich verhael van der Old'ampten onreedelijcke rebellie teegens die Provinciale Regeringen mitsgaeders Borgemeesteren ende Raedt voornoemt. - [1648]
Titel:
Summair Debat By Borgemeesteren ende Raedt mitsgaders Taelmans ende Geswooren-Miente der Stadt Groningen. Gedaen Maecken Teegens diverse Old'ampster Laster-schriften ende blauwe boecken, tot naedeel van die Stadt ende derselver Regieringe uytgegeven. In-Houdende Meede Een grondich verhael van der Old'ampten onreedelijcke rebellie teegens die Provinciale Regeringen mitsgaeders Borgemeesteren ende Raedt voornoemt
Uitgave:
Groningen : Hans Sas, [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
[44] p.
Collatie overig:
30 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2100 Omlander Schrift, Teghens de Magistraets Personen ende Stadt Groningen, Ingelangt aen hare Ho: Mog. den 13. Junij 1648. I. Op 't werven van Soldaten ende Volck, By een particulier Magistraet ofte Stadt, In particuliere Stadts Eedt, Tot invasie van 't Old-Ampt, Nachtlick openen eener Frontier-plaetse, Met Generaliteyts Guarnisoen beset. II. Particulier Wapen-gebruyck. Op Provincie grondt. Tot besettinge van Passagien ende Wegen, Tot Cropswolde nae Drente, Hollandt, ende andere Provincien.. - [1648]
Titel:
Omlander Schrift, Teghens de Magistraets Personen ende Stadt Groningen, Ingelangt aen hare Ho: Mog. den 13. Junij 1648. I. Op 't werven van Soldaten ende Volck, By een particulier Magistraet ofte Stadt, In particuliere Stadts Eedt, Tot invasie van 't Old-Ampt, Nachtlick openen eener Frontier-plaetse, Met Generaliteyts Guarnisoen beset. II. Particulier Wapen-gebruyck. Op Provincie grondt. Tot besettinge van Passagien ende Wegen, Tot Cropswolde nae Drente, Hollandt, ende andere Provincien.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
4, [2], 4 en 4 p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Bevat tevens: 'Tweede Omlander Schrift' van 13 juni 1648, alle betreffende dezelfde onderwerpen. ; Omlander SChrift van 26 juni 1648 en Omlander Schrift van 3 juli 1648.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2098 Omlander Memoryen ofte Advertissement: Tot bevestinge harer Drie Conclusien, tegens de Stadt Groningen: I. VVegen der selver wapen-ghebruyck, werven van Volck, ende Invasie in 't Landt, Met de Boonen ofte Magistraets Keur. II. Sluyten van de Passagie ende Wegh door Cropswolde met heymelick opgesette Swijgh-Tol ontnemen van Paerden ende Confiscatie aldaer. III. Wtsuygende particuliere Stads Exactien ende Tollen voor ende in den Jare 1571, oock in de Stads Pont- ofte Tol-kamers Lijste van den Jare 1621, niet bekent. Met noch Twee Conclusien ampliatoir. .... - [1648]
Titel:
Omlander Memoryen ofte Advertissement: Tot bevestinge harer Drie Conclusien, tegens de Stadt Groningen: I. VVegen der selver wapen-ghebruyck, werven van Volck, ende Invasie in 't Landt, Met de Boonen ofte Magistraets Keur. II. Sluyten van de Passagie ende Wegh door Cropswolde met heymelick opgesette Swijgh-Tol ontnemen van Paerden ende Confiscatie aldaer. III. Wtsuygende particuliere Stads Exactien ende Tollen voor ende in den Jare 1571, oock in de Stads Pont- ofte Tol-kamers Lijste van den Jare 1621, niet bekent. Met noch Twee Conclusien ampliatoir. ...
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [1648]
Jaar:
1648
Paginering:
32, [8] en [12] p.
Collatie overig:
30 cm
Annotatie:
Het titelblad is ingeplakt toegevoegd.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven