Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
1.273 Boeken, tijdschriften en artikelen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
790 Land-recht der beyden Old-Ambten vervatende d'olde ende nieuwe Statuten ende Costumen der voors. landschappen, soo als deselve nu op 't nye zijn revideert, reformeert ende suppleert. - 1618
Titel:
Land-recht der beyden Old-Ambten vervatende d'olde ende nieuwe Statuten ende Costumen der voors. landschappen, soo als deselve nu op 't nye zijn revideert, reformeert ende suppleert
Uitgave:
Groningen : Hans Sas, 1618
Jaar:
1618
Collatie overig:
144, [3] p. ; 20 cm
Trefwoorden:
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2031 De Gecommiteerden van ed [sic] Hooge ende Mogende Heere Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden in confor- miteit van haer Hooge-Mogentheeden resolutie in dato 10. No- vember 1640. Om nochmaels een keer te doen nae de Provintie van Stadt Groeningen ende Ommelanden .... - 1640
Titel:
De Gecommiteerden van ed [sic] Hooge ende Mogende Heere Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden in confor- miteit van haer Hooge-Mogentheeden resolutie in dato 10. No- vember 1640. Om nochmaels een keer te doen nae de Provintie van Stadt Groeningen ende Ommelanden ...
Uitgave:
s.n., 1640
Jaar:
1640
Paginering:
[6] p.
Collatie overig:
19 cm
Annotatie:
Getekend: G. van Arnhem, en Iohan van Reede, en gedat.: Gearresteert binnen Groeningen den 11/21 decemb. 1640. Uitspraak in geschillen tussen de stad Groningen en de ingezetenen van de Oldambten.
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2030 Ingesetenen der Oud-Ampten, Doen te weten Alsoo Borgemeesteren ende Raedt van Groningen eyghen-heerigh, ende de facto hebben aen-ghetastet. Eerst onse lage Veenen ende Eyghendomlijkcke Meer, het Sappemeer ghenoemt.. - 1640
Titel:
Ingesetenen der Oud-Ampten, Doen te weten Alsoo Borgemeesteren ende Raedt van Groningen eyghen-heerigh, ende de facto hebben aen-ghetastet. Eerst onse lage Veenen ende Eyghendomlijkcke Meer, het Sappemeer ghenoemt.
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1640
Jaar:
1640
Paginering:
[4] p.
Collatie overig:
20 cm
Samenvatting:
Protest tegen de inbezitneming door Burgemeesters en Raad van Groningen van de lage venen en het Sappemeer en andere in eigendom, dd 14 october 1640.
Annotatie:
Auteur waarschijnlijk P.Mulerius
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
2028 Bewys Vande Vryheyt ende Independentie Der Vrije Oldampten. Tot vvederlegghinge vande nulle ende onrechtmatige proceduren van de E.E. A.A. HH. Burgermeesters ende Raden der Stad Groninghen, tegens de ghevolmachtede der selver Oldampten, afgesonden aen de Hoog: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Opentlijck in druck uyt ghegheven uyt last der ghemelder Oldambten. - 1640
Titel:
Bewys Vande Vryheyt ende Independentie Der Vrije Oldampten. Tot vvederlegghinge vande nulle ende onrechtmatige proceduren van de E.E. A.A. HH. Burgermeesters ende Raden der Stad Groninghen, tegens de ghevolmachtede der selver Oldampten, afgesonden aen de Hoog: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Opentlijck in druck uyt ghegheven uyt last der ghemelder Oldambten
Uitgave:
Rotterdam : Isaack van VVaesberghe, 1640
Jaar:
1640
Paginering:
7, 158 (= 156), 12, 40 p
Collatie overig:
18 cm
Samenvatting:
Betreft het soevereiniteitsrecht van de stad Groningen over de Oldamptem
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven