Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

Filter: Boekx
beacon
44 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
20532 Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant : beghinnende van Adams tiden tot die geboerte ons heren Jhesum, voertgaende tot den jare MCCCCC ende XVII : met den rechten oerspronc hoe Hollandt eerst begrepen ende bewoent is gheweest vanden Troyanen, ende is inhoudende van die hertogen van Beyeren, Henegouwen ende Bourgongen ..., met die cronike der biscoppen van Uutrecht / [door Cornelius Aurelius]. - 1517
Titel:
Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant : beghinnende van Adams tiden tot die geboerte ons heren Jhesum, voertgaende tot den jare MCCCCC ende XVII : met den rechten oerspronc hoe Hollandt eerst begrepen ende bewoent is gheweest vanden Troyanen, ende is inhoudende van die hertogen van Beyeren, Henegouwen ende Bourgongen ..., met die cronike der biscoppen van Uutrecht
Auteurs:
Cornelius Aurelius
Uitgave:
Leyden : Severen, Jan, 1517
Jaar:
1517
Collatie overig:
II, 434, IV fol. : ill. ; 29 cm
Annotatie:
De bijbehorende wereldkaart ontbreekt Fol. 5 en 6 abusievelijk gebonden na fol. 8 Algemeen bekend onder de titel: Divisiekroniek
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
43 Beschrivinge van Out Batavien met de Antiquiteyten vandien : mitsgaders D'Afbeeldinge, Afkomst ende Historie der Edelen Hoogh-geboren graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. ; als ook een corte beschrivinghe der Nederlandsche Oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerte tot den Iare 1646 .... etc.. - 1646
Titel:
Beschrivinge van Out Batavien met de Antiquiteyten vandien : mitsgaders D'Afbeeldinge, Afkomst ende Historie der Edelen Hoogh-geboren graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. ; als ook een corte beschrivinghe der Nederlandsche Oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerte tot den Iare 1646 .... etc.
Uitgave:
Amsterdam : Broer, 1646
Jaar:
1646
Collatie overig:
320p. : afb. ; 19 cm
Annotatie:
Met lit. opg.
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
18881.3 Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant, Overyssel, Omlanden, Denthe, Grueningen ende Lingen, met heuren byliggenden frontieren, geschiet sijn / beschreven deur Reinico Fresinga van Frennicker. - 1722
Titel:
Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant, Overyssel, Omlanden, Denthe, Grueningen ende Lingen, met heuren byliggenden frontieren, geschiet sijn
Auteurs:
Reinico Fresinga van Frennicker
Uitgave:
Johannes van Wijk, 1722
Jaar:
1722
Collatie overig:
592 p. ; 19 cm
Reeks:
Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta
Annotatie:
Geschreven in 1583 Gebonden bij dl. 3 van Reipublicae Daventriensi ab actis analecta / Gerhardi Dumbar
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
811.2 Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Dl. 2. Beginnende met de aanvang der negende eeuwe en eindigende met de dood van Willem den II, Graave van Holland en Roomsch-Koning, in 't jaar 1256 / uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. - 1749
Titel:
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Dl. 2. Beginnende met de aanvang der negende eeuwe en eindigende met de dood van Willem den II, Graave van Holland en Roomsch-Koning, in 't jaar 1256
Auteurs:
Jan Wagenaar
Uitgave:
Amsterdam : Isaak Tirion, 1749
Jaar:
1749
Collatie overig:
406 p. : pl., krt. ; 22 cm
Reeks:
Byvoegsels en aanmerkingen voor het ... deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar
Annotatie:
Auteur: Jan Wagenaar. - Franse titel: Vaderlandsche historie. - Met reg.
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven