Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
53 Boeken, tijdschriften en artikelen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
14 Historie Der Gravelike Regeering In Holland, waer by is gevoegd de oorsprong Der Nederlandse Troublen wel eer beschreven door Viglius Zuichemus ab Ayta / beschreven door V.H.. - 1662
Titel:
Historie Der Gravelike Regeering In Holland, waer by is gevoegd de oorsprong Der Nederlandse Troublen wel eer beschreven door Viglius Zuichemus ab Ayta
Auteurs:
V. H.; Viglius van Aytta
Uitgave:
Amsterdam : Vinkel, 1662
Jaar:
1662
Collatie overig:
267 p. ; 13 cm
Annotatie:
Met reg.
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
307reg1-4 Generael register van alle placaten, ordonnantien, resolutien, statuten en edicten begrepen in de vier Deelen van het Groot Placaet-boeck, vervattende I. De korten Inhoudt van de Stucken en Saken soo als de selve vervolgens in yeder Deel te vinden zyn II. Een Register over de vier Deelen gestelt op de Letter het ABC III. Een Register op de Jaren en Datos volgens den tydt, met aenwysinge van de Folien op welcke de selve in yeder Deel uytgedruckt staen, alles tot gemackelijck gebruyck van het groote Werck. - 1706
Titel:
Generael register van alle placaten, ordonnantien, resolutien, statuten en edicten begrepen in de vier Deelen van het Groot Placaet-boeck, vervattende I. De korten Inhoudt van de Stucken en Saken soo als de selve vervolgens in yeder Deel te vinden zyn II. Een Register over de vier Deelen gestelt op de Letter het ABC III. Een Register op de Jaren en Datos volgens den tydt, met aenwysinge van de Folien op welcke de selve in yeder Deel uytgedruckt staen, alles tot gemackelijck gebruyck van het groote Werck
Uitgave:
's-Gravenhage : Paulus Scheltus, 1706
Jaar:
1706
Collatie overig:
[Ca. 300] p. ; 39 cm
Reeks:
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, misgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Waer by noch ghevoeght zijn eenige Placaten vande voorgaende Graven ende Princen der selver Landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
207 Repertorium, ofte Generaal register over de vyf deelen van het Groot Placaat-boeck gestelt volgens de Jaren en Datums, oock Alphabetischer wijse. - 1726
Titel:
Repertorium, ofte Generaal register over de vyf deelen van het Groot Placaat-boeck gestelt volgens de Jaren en Datums, oock Alphabetischer wijse
Uitgave:
's-Gravenhage : Isaac en Jacobus Scheltus, 1726
Jaar:
1726
Collatie overig:
[276] p. ; 17 cm
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
307reg1-9 Repertorium, of Generaal register over de negen deelen van het Groot Placaatboek zoo volgens de jaar- en dagteekeningen, als volgens de orde van het alphabet, eerst over de zes deelen in den jare 1752 uitgegeven / en nu over de verdere deelen aangevult en verbetert door Joannes van der Linden. - 1797
Titel:
Repertorium, of Generaal register over de negen deelen van het Groot Placaatboek zoo volgens de jaar- en dagteekeningen, als volgens de orde van het alphabet, eerst over de zes deelen in den jare 1752 uitgegeven
Auteurs:
Joannes van der Linden
Uitgave:
Amsterdam : Johannes Allart, 1797
Jaar:
1797
Collatie overig:
668 p. ; 41 cm
Reeks:
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, misgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Waer by noch ghevoeght zijn eenige Placaten vande voorgaende Graven ende Princen der selver Landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn
Geografische namen:
SISO-code:
Organisatie: Groninger Archieven