Uw zoekacties: Verscheyden Definitive uyt-spraecken ende Sententien uyt den...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
873.24 Verscheyden Definitive uyt-spraecken ende Sententien uyt den Name ende van weghen de Ed. Mog. Heeren Staten Generael vanden Vereenighden Nederlanden gepronuncieert in 'sGraven-Haghe inde Jaren 1597. en 1599. respective tusschen den Jonckeren Hovelinghen Eygen-erfden ende Volmachten der Karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers Requiranten ter eenre ende Borghemeesteren ende Raedt Oldt ende Nye sampt Taelmans mette gheswooren Meente der Stadt Groningen ter andere zijden. - 1628
Titel:
Verscheyden Definitive uyt-spraecken ende Sententien uyt den Name ende van weghen de Ed. Mog. Heeren Staten Generael vanden Vereenighden Nederlanden gepronuncieert in 'sGraven-Haghe inde Jaren 1597. en 1599. respective tusschen den Jonckeren Hovelinghen Eygen-erfden ende Volmachten der Karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers Requiranten ter eenre ende Borghemeesteren ende Raedt Oldt ende Nye sampt Taelmans mette gheswooren Meente der Stadt Groningen ter andere zijden
Uitgave:
's-Graven-haghe : Wed. Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1628
Jaar:
1628
Collatie overig:
4°, [24] blz.
Annotatie:
Met afbeelding van het wapen van de Republiek der Verenigde Nederlanden als titelvignet. Sign.: Aij-Ciij. Goth. en Rom.
Organisatie: Groninger Archieven