Uw zoekacties: Tvvee Sententien Uuyt den Name ende van wegen den Hoogh- mog...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
873.21 Tvvee Sententien Uuyt den Name ende van wegen den Hoogh- mogenden en Edelen Heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden ghepronuntieert in s'Graven-Haghe d'eene op den vierden Decembris Anno sesthien-hondert thien Ende d'andere den derden Julij sesthien-hondert vijfthien tussche den Borgermeesteren Bou-meesteren ende tsamentlijcke Eedeghenoten der Stadt Appingadamme inden Friesschen Ommelanden tussche den Eemse ende Lauwers Eyssschers ter eenre: Ende Borghermeesteren ende Raedt oudt ende nieuw sampt Taelmans metten Geswooren Meente der Stadt. - 1615
Titel:
Tvvee Sententien Uuyt den Name ende van wegen den Hoogh- mogenden en Edelen Heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden ghepronuntieert in s'Graven-Haghe d'eene op den vierden Decembris Anno sesthien-hondert thien Ende d'andere den derden Julij sesthien-hondert vijfthien tussche den Borgermeesteren Bou-meesteren ende tsamentlijcke Eedeghenoten der Stadt Appingadamme inden Friesschen Ommelanden tussche den Eemse ende Lauwers Eyssschers ter eenre: Ende Borghermeesteren ende Raedt oudt ende nieuw sampt Taelmans metten Geswooren Meente der Stadt
Uitgave:
's-Gravenhage : Hillebrant Iacobssz, 1615
Jaar:
1615
Collatie overig:
4° , [8] blz.
Annotatie:
Met afbeelding van het wapen van de Republiek der Verenigde Nederlanden als titelvignet. Sign.: Goth. en Rom. Laatste blz. ; blank. ; Kn. 2187.
Organisatie: Groninger Archieven