Uw zoekacties: Iteratae Vindiciae Noviomagensium. Copie Van sekere Missive ...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
737 Iteratae Vindiciae Noviomagensium. Copie Van sekere Missive des Eerw. Classis van Nymegen aen de Eed. Mog: Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschap Zutphen in Majo 1641. op eenen Landt-dagh binnen de Stadt Zutphen vergadert. Waer by vertoont wort aen alle yveraars der ware Christelicke gereformeerde Religie ende goede Parriotten [sic] des Vaderlants, hoe seer door quaetwilligen geabuseert worden die gheene welcke die pretense Iohanniter soecken te mainteneren by die Commandurie van St. Ian binnen Nymegen met de goederen daer toe gehorende, voo. - 1641
Titel:
Iteratae Vindiciae Noviomagensium. Copie Van sekere Missive des Eerw. Classis van Nymegen aen de Eed. Mog: Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschap Zutphen in Majo 1641. op eenen Landt-dagh binnen de Stadt Zutphen vergadert. Waer by vertoont wort aen alle yveraars der ware Christelicke gereformeerde Religie ende goede Parriotten [sic] des Vaderlants, hoe seer door quaetwilligen geabuseert worden die gheene welcke die pretense Iohanniter soecken te mainteneren by die Commandurie van St. Ian binnen Nymegen met de goederen daer toe gehorende, voo
Uitgave:
s.n., 1641
Jaar:
1641
Collatie overig:
4°, [12] blz
Annotatie:
Met titelvignet. Sign.: A2-B. Goth. en Rom. Gedat.: In onse Classicale Vergaderinghe tot Nymegen desen 5. Maij. 1641. Op de laatste 2 blz.: Extract uyt die resolutien des Quartiers van Nijmegen vanden Iare 1641. in Iunio, en: Extract uyt de Acten des Synodi Provinciael van Gelrelandt van den jaere 1641. tot Zutphen in jul.; beide stukken hebben betrekking op de missive van de classis Nijmegen. ; Kn. 4786.
Organisatie: Groninger Archieven