Uw zoekacties: Noodige Uerantwoordinge Ende Bericht Op ende tegens het Omme...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
130g1 Noodige Uerantwoordinge Ende Bericht Op ende tegens het Ommelander Vertoogh Mitsgaeders Cort ende waerachtich verhael van eenige notable veranderingen ende Onlisten, in die Regieringe van Stadt Groningen ende Ommelanden zedert eenige oude tijden tot nu toe, ende insonderheyt in ende omtrent die Iaeren 1577. 1580. 1597. ende 1600. voorgevallen. Wegen Borgemesteren ende Raadt in Groningen door derselver Gecom- mitteerden overgegeven in die vergaderinge van haere Hog: Mog: den 9. Januarij Anno 1645. - 1645
Titel:
Noodige Uerantwoordinge Ende Bericht Op ende tegens het Ommelander Vertoogh Mitsgaeders Cort ende waerachtich verhael van eenige notable veranderingen ende Onlisten, in die Regieringe van Stadt Groningen ende Ommelanden zedert eenige oude tijden tot nu toe, ende insonderheyt in ende omtrent die Iaeren 1577. 1580. 1597. ende 1600. voorgevallen. Wegen Borgemesteren ende Raadt in Groningen door derselver Gecom- mitteerden overgegeven in die vergaderinge van haere Hog: Mog: den 9. Januarij Anno 1645
Uitgave:
Groningen : Hans Sas, 1645
Jaar:
1645
Collatie overig:
Folio, [II], 56 en [36] blz
Annotatie:
Met afbeelding van het wapen der stad Groningen als titelvignet, alsmede slotvignet. Sign.: A-G2, A-F2. Goth. en Rom. Laatste blz. blank. Op de ;aatste 36 blz. het 'Cort ende Waerachtich Uerhael', alsmede: Register ende Applicatie Uan Blijcken / Docvmenten Ende Extracten Dienende tot verificatie van 't geposeerde, Soo in die verantwoordinge als in het Cort ende waerachtich verhael. ;RAG 2051
Organisatie: Groninger Archieven