Uw zoekacties: Satellitivm Divinvm Op Duytsch Cort Memoriael Van eenighe Go...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
122 Satellitivm Divinvm Op Duytsch Cort Memoriael Van eenighe Godtlijcke Inbeeldinghen of Openbaringhen: Tot mede behulp des vorigen Satellitii, in de maent Februario aen 't licht gebracht cortlijck oock mede defensiv√• in 't Papier gestelt. Ad patrocinium causae & vocationis justae. - 1616
Titel:
Satellitivm Divinvm Op Duytsch Cort Memoriael Van eenighe Godtlijcke Inbeeldinghen of Openbaringhen: Tot mede behulp des vorigen Satellitii, in de maent Februario aen 't licht gebracht cortlijck oock mede defensivå in 't Papier gestelt. Ad patrocinium causae & vocationis justae
Uitgave:
[Groningen] : Doede van Amsvveer, 1616
Jaar:
1616
Collatie overig:
4{o}., [172] blz.
Annotatie:
Met titelvignet. Sign.: A2-X5. Goth. en Rom. Voorw. gedat.: Actum Groeninghen den 1. Augusti / 1616. Op blz. 41 vlg. met afzonderlijk titelbl.: Christelijck Bedenckent ende Disposition Van Goede Armen-Ordenung Voor Ghestelt op goet believen ende welghevallen / vande Heeren Staten ende Stenden der Provincie / van Stadt Groeningen ende Omlanden Andermael revideert, ende vveder aen 't Licht uyt ghegheven, Door Doede van Amsvveer. ... Ghedruckt int Jaer onses Heeren 1616. De aan deze 'Armen-Ordenung' toegevoegde 'Cinclvsie Aen de Ghemeene Voorstanderen der Armen / in de Provintie der Stadt Groeninghen ende Ommelanden' is gedat.: op huyden den eersten dach van December, Anno 1616. voor den Dagheraedt. Vervolg op het eerder door Van Amsweer uitgegeven geschrift 'Satellitium op onse Duyts Spraeke' (zie Van A. 86). De 1e dr. van de 'Armen-Ordenung' is in 1600 verschenen (p. 42). Van A. 87 en 85.
Organisatie: Groninger Archieven