Uw zoekacties: Artikelen

Artikelen ( Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach )

beacon
3 artikelen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Artikel
COLUMN STJÖKSKE PLAT: 'BESSEM'
Datering:
2015
Titel:
COLUMN STJÖKSKE PLAT: 'BESSEM'
Auteur:
Els Diederen
Titel tijdschrift:
Gezien.nl/heuvelland
Afleveringsnummer:
Gezien.nl/heuvelland, 31/5/2015
Samenvatting:
Reup emes: "Hij", dan reageert minnigein mèt "Hei?, dao maaks se besseme van!" en dat ies of eigelik dat waor. ´ne Ouwerwètse bessem woort inderdaad gemaak van tek van de berk of wortele van 't pijpesjtrootje, algemein veurkómmend op de hei. Zoa'ne bessem woort veural gebruuk um blaar en rómmel bie-ein te kere. Oze sjtieve boetebeursjtel ies dao 't vervolg op. Veur 't fiener vaegwerk binneshoes gebruukde me vreuger de sjtengele van de huttentut. 't Versjil mèt de beursjtel van noe ies dat dae minder groof ies, gemaak van fiener materiaal zoa-es paerdshaor of verkeshaor, of gans modern van nijlon vezels. In 't volksgeluif waor de bessem 'n symbool van gelök ofwaal 'n attribuut tege ónheil. Hae waor ouch 't symbool van de heks. Bie 'ne heksebessem dinke v'r metein aan zoa'ne ouwerwètse, zelf ineingefiesternölde bessem meh 't ies ouch de volksnaam veur 'n sjpontaan woekering van tek in de kroan van 'ne boum. Rónd de bessem ontsjtinge bès waal get gezèkdes en oetdrökkinge. Mèt 'ne bessem vaeg me 't óngelök weg. 'ne Bessem neve de veurdeur beteikent welkom en daoneve jeug hae sjpoake en duvele weg. Um die rae woort vreuger bie 't boewe 'ne bessem onder 't versjteek (fundament) gelag. "Dao liek 'ne bessem onder 't versjteek' zagte ze van luuj die väöl gelök houwe. Van emes dae sjtraoterm waor, op 't moment dat hae ziech in 't dörp vestigde, ging de oetdrökking dat hae geland waor op 'ne bessemsjteel. Nuuj besseme vaege sjoan, zègke ze van de nuje baas dae de zaak op 'n gans andere meneer benadert. De oetdrökking: Ièrsj 'ne bessem, dan 'ne sjroeber wilt zègke dat 't nuje draaf geit. Örges de bessem doorhaole beteikent de groate poets doon. Haet emes get väöl commentaar op 'nen andere, dan reageert me dèks mèt:"Vaeg lever veur eige deur!". (Begin bie diechzelf en dan bie de ander).
Samenvatting2:
Euver emes dae ziechzelf sjtiep weurt gereageerd mèt: 't Voel geit veur de bessem. 'n Zaak die nog geheim gehoute moet were, weurt ónder de mat gevaeg. Tot sjlot 'n sjpreekwoord, dat tot de verbeelding sjpriek: "Es me die 'ne bessem in de kónt sjtiek, kaert ze de ganse sjtraot", sjleit op 'n vrouw die loupentaere tamelik mèt de heupe drièjt.
 
 
 
 
 
Artikel
Index op “Oet vreuger Jaore” van H.W.A. Lemmerling : 10 deeltjes over het volksleven en volkscultuur in en om het mergelland (1978-1985)
Datering:
2014
Titel:
Index op “Oet vreuger Jaore” van H.W.A. Lemmerling : 10 deeltjes over het volksleven en volkscultuur in en om het mergelland (1978-1985)
Auteur:
Fons Heijnens
Samenvatting:
Onderwerp Deel/Pagina

’t Vakwerkhoes in oos Mergelland1/3 - 9
Euver de keuning, de knötsj en de kruppele sjtiel (het vakwerkhuis in vakterm en beeldspraak)1/10-15
Klein dinger deej oos veul vertille1/16-17
Es d’n tous um waor1/18-20
’t Honskerke1/21-24
De waterpool op ’t durp1/24-27
Euver ossekup, sjroêp en appelwien1/28-31
Euver de rein en de reinsjtein1/31-35
De voormaan1/35-38
Höbbe hekse bestange?1/39-44
Op den das1/45-49
’t Lêve van de sjêper1/49-56

In en um het bakkes2/3-16
’t Bakkes mit z’n auw gezegkdes2/17-19
De trikbal2/20-22
’t Tremke2/23-24
Wie ze vreuger mosterd maakte 2/25-28
Ei vergaete ambach2/28-32
De graote wesj2/32-36
Kalaoves in ’t mergellaand2/37-44
Mit de wietkwas 2/44-49
De korewouf2/50-52
Mit carbied2/52-56

In en um de moostem3/3-11
De moostem mit z’n auw gezègkdes3/11-13
Euver de paosjhoon, de paoshass en de kloeke oet Rooême 3/13-18
Euver de Maas, de kiezelkoele en de greendwaeg3/19-25
Auw gezègkdes3/26-29
Euver d’n haspel, de sjtaegel en de vauere3/30-36
De miespelaer3/37-40
Woeène in de mèlleger3/40-47
Zeej woeènde in de mèlleger3/48-49
Tuune – ein mintersj handwerk3/50-52
De foekepot3/53-56

De kirremis4/3-12
Aan d’n haerd4/12-18
Auw gezègkdes4/18-20
De haolwaeg van ’t mergelland4/21-26
Euver deun, meikeversj, haag-eppelkes en keuningskos4/27-37
’t Verkier op de durpswaeg in de twintiger jaore4/38-41
Es de hane krieèje4/42-49
Euver de sjmieds en de sjmeed4/50-54
Ein oud en verslète gebroek4/55-56

De waterputte in ’t mergellaand 5/3-14
Zève gaowze in zève jaor5/15-18
Kastansjelle5/18-21
De kirmesman5/22-23
Meibottelke5/24-27
Drachte en tènuùs van vreuger5/27-32
Mit Sint Katrien5/32-45
Auw gezègkdes5/46-47
De sjleutel van Sint Hubaer5/48-56
Samenvatting2:
Onderwerp Deel/Pagina

Euver bussje, boum en bejjershouwter6/3-16
Mit de kraanzaeg6/17-24
D’n iezerbaan van Vallekeberg nao Haelder 6/24
Ze trokke van dörp tot dörp 6/25-31
’t Donderwaer6/31-37
Merte van vreuger6/37-38
‘t Aovendklökske6/39-
Auw gezègkdes6/40-41
Auw gezègkdes euver ’t waer6/42-44
D’r mot gevare waé..erde6/44-49
Op de sjtoppel6/50-56

Kamersj-sjéte7/3-10
‘nne Gelöksvogel7/10-14
Euver paerd en paerdsknechs7/14-22
’t Paerd mit z’n auw gezegkdes7/22-23
Keenkersj, keenkersjwaeg en keenepaérdsjes7/23-25
De Maas waor oeét7/26-31
Auw gezègkdes7/32-34
Euver de wouf en de waerwouf7/35-42
Ze trokke van dórp tot dórp7/42-45
Mit de sjpool en d’n haspel7/45-51
Sjmout en petrol7/52-56

Mit baar en sjtuter8/3-9
Juzzes-Máaria…. dao vluig ‘n aekster8/10-16
’n Deujvelse nach8/17-20
E laefde mit angs en zörg8/20-28
Auw gezègkdes8/29-32
Klèppere, ’n auwt keendersjpieél8/33-34
‘n Knapebussjete8/35-36
Kindersjpaelkes van vreuger8/36-37
De kroedwusj8/38-46
’t Woerd allemaol aandersj 8/6-54
Oeét ’t vreugere gemeinsjapslaeve8/55-56

Euver de kloomp in ’t vreuger volkslaeve9/3-11
’t Foietsepleétsje9/11-15
De grave van ’t Mergelland 9/15-24
Hoeézer mit waeke dake9/24-37
’t Rommedoe kieeéske9/38-41
Auw gezègkdes9/42-45
Euver pem-kes, pame-bömkes en ’t pame-sjtaeke9/46-51
Höfke’s mit greun monumente9/51-52
Oeét ’t vreugere gemeinsjapslaeve9/53-56

Haamsjeuét10/3-10
Ze sjtoakde mit gedeks en fomme10/11-15
De zórg vuur weentersje kos10/16-25
Auw gezègkdes10/26-30
Auw gezègkdes oet ’t boerelaeve10/31-33
Euver diestelle, diestelveenke en diestelsjupkes10/34-38
’t Geluk laog op de sjtraot10/39-44
Es ’t mer zjwaamp!10/45-50
Oet ’t vreugere gemeinsjapslaeve10/50-53
Oet ’t vreugere sjtads- en dörpslaeve10/54-56
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Artikel
Wie kent deze uitdrukking? : 'Dao blieft gein kat in Houthem'
Datering:
1995
Titel:
Wie kent deze uitdrukking? : 'Dao blieft gein kat in Houthem'
Titel tijdschrift:
't Sjtegelke
Afleveringsnummer:
't Sjtegelke, jrg. 2, nr. 2, december 1995, p. 21
Samenvatting:
Alles loopt uit om iets vreemds, ook wel iets feestelijks te zien.
Hier hebben we een van de zeer weinige voorbeelden, dat in een volksgezegde een bepaalde plaatsnaam verweven is. Bij zulke zegswijzen speurt men in de regel tevergeefs naar een verklaring.

Uit:Ernst en humor in het Limburgse boerenleven / meister W.J. Vromen. St. Odiliënberg: uitg. Corrie Zelen, 1976. tweede dr. ISBN 90 6280 501 9. eerste dr. 1948