Uw zoekacties: Beuningen

Contexttoegang met Kernplaatsen ( Gelders Archief )

beacon
 
 
Kernplaats
Beuningen
Kernplaats:
Beuningen
Beschrijving:
De Nederduits-gereformeerden van de kerkdorpen Beuningen en Weurt vormden, samen met die van het aangrenzende Ewijk de gecombineerde kerkgemeente Beuningenen Ewijk. Vanaf 1738 behoorden de inwoners van Weurt tot de kerkgemeente Neerbosch- Hees.

De Rooms-katholieken van de dorpen Ewijk, Beuningen en Winssen hoorden aanvankelijk onder de RK Statie van Doddendaal. Deze werd in 1755 opgevolgd door de RK Statie te Ewijk. Beuningen (1795) en Winssen (1796) werden daarvan later afgesplitst als zelfstandige gemeenten.

Burgerlijke overheid.
Overledenen te Beuningen komen voor in DTB 1263.4 Lijsten van overledenen in Stad, Schependom en Rijk van Nijmegen, 1807, 1810 (april-dec.). Origineel in Archief Ambtenaren Successie, 0091-43

Naamlijsten DTB: Beuningen-en-Ewijk (NG/BG). Doddendaal-Ewijk (RK).
N.B. In laatstgenoemde naamlijst zijn naast de moederstatie Doddendaal ook de daarvan afgesplitste RK staties te Ewijk, Beuningen en Winssen opgenomen. Van Doddendaal zijn alleen enige overlijdensregisters opgenomen in de naamlijst (O 1722-1812). Van de overige registers bevinden zich de originelen niet bij het Gelders Archief, maar bij het Bisschoppelijk Archief in Den Bosch. Zij zijn ooit verfilmd op MF 12, waarvan een afdruk ter beschikking staat (DTB 717.2). Deze registers bevatten doopo- en trouwinschrijvingen vanaf 1672.
Organisatie: Gelders Archief