Uw zoekacties: Dirk de Vos grutter en Jan Dirk Preuijt burgemeester van en ...
Regesten van notariële akten van Pieter van Andel (1859) ( Streekarchief Voorne-Putten )
beacon
1  records
 
 
Notariële akte
Dirk de Vos grutter en Jan Dirk Preuijt burgemeester van en wonende Geervliet als uitvoerders van de uiterste wil van Hendrik de Vos in leven rentenier gewoond hebbende en overleden 04/02/1858, daartoe benoemd bij zijn testament van 31/05/1854 voor zelfde nts verleden, Dirk de Vos voornoemd voor hem zelve als meerderj. zoon van gemelde Hendrik de Vos uit diens huwelijk met Maria Weij vooroverleden en als zodanig erfgenaam voor 1/5e en als gemachtigde van Weijburgje de Vos zonder beroep wonende Oud Beijerland gehuwd met Jacob van Driel grondeigenaar, mede voor 1/5e erfgename, Jan Dirk Preuijt voornoemd zo als in huwelijk hebbende Kornelis de Vos meerderjarige dochter voor 1/5e, Harmanus Witte Preuijt waarsman van de Ring van Putten wonende Geervliet als vader en voogd over zijn 4 nog minderj. kinderen door hem aan Lijntje de Vos overleden 14/05/1852 te Geervliet verwekt, met name Hendrika Maria geb. 20/11/1837, Willem Leendert geb. 13/07/1840, Jan Dirk geb. 16/08/1843 en Hendrik Marius geb. 29/10/1845 allen binnen Geervliet en met hun na te noemen meerderj. broer Dirk Adrianus Preuijt tezamen voor 1/5e gedeelte erfgenamen, Dirk Adriaan Preuijt zonder beroep wonende Geervliet meerderj voor hem zelven in zijn zoëven vermelde betrekking en 6e Hendrik de Vos Willemsz. bouwman wonende Geervliet voor hem zelve als meerderj. zoon en enig kind nagelaten door Willem de Vos overleden te Geervliet 16/12/1825 die in zijn leven een zoon was van Hendrik de Vos en Maria Weij, geboren uit diens huwelijk met Jannetje Swaaneveld en in de plaats van zijn vader erfgenaam voor 1/5e. Zij gaan over tot de gedeeltelijke scheiding en verdeling van de nalatenschap met opneming van de daarin bij testament gemaakte legaten en alzo een waarde hebben van f.200.000 Zij hebben en staat en massa opgemaakt, waarvan elke staak een waarde van f.40.000 ontvangt, waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
23/02/1859
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer: