Uw zoekacties: Samenvattingen van oude akten

Samenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.691 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
706 1503-09-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Jan Peelmans als gemachtigde van het godshuis van Postel wegens achterstallige erfpacht van een halve mud rogge uit een beemd in Bladel, gelegen naast Thobbelmans Erve, deze beemd opwon. Jan die Bye die Oude en Hubrecht Hayghen hebben verklaard dat Barthelmeus van den Hoeyberch een kleine beemd bezit in een goed geheten Thobbelmans Erve met als last een erfpacht van een halve mud rogge voor het godshuis van Postel
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
808 1611-12-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Jan Joost Drydoens enerzijs en heer Jan du Chesnes, prior, heer Henrick Minet Ceri, priesters en heren van Postel, en met hen meester Henrick Stevens, secretaris, namens heer Romaut Collibrant, provisor en meester van Postel, anderzijds een ruil aangegaan zijn. Jan Joest Drydoens heeft opgedragen aan het godshuis van Postel een stuk bouwland in Bladel, gelegen aan een 'lijwech' en verder rondom in het Postelse goed Thoriken.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
602 1464-06-10.
Lucas van Eyck, abt van Floreffe, en broeder Geerijt van Eycke, kanunnik aldaar en provisor en meester van het godshuis van Postel, oorkonden dat zij, aangezien hun heide en het gemeint van hun hof te Wezel (Wezeloe) bij Balen erg te lijden had onder verzanding, aan hun dienaar Peter Wouters van Balen in erfcijns uitgegeven hebben voor twee oude groten per jaar een stuk van de heide, erven en zandgronden buiten Balen aan de dijk van Rijsberge, waarlangs men naar Postel gaat, palende in het zuidoosten aan de erven en heide van Wezeloe en in het noordwesten aan de heide en het gemeint van Balen; wegens de jarenlange dienst door Peter verricht, staan zij hem en zijn vrouw Marie toe om levenslang heide en turf te halen op de heide en het gemeint van Wezel, zoals zij tot dusver gedaan hebben, en er hun schapen te weiden.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
705 1503-01-31.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Katelijn Henrix Dircx dochter overgedragen heeft aan Steven Peters Hasen soen te Reusel een erfpacht van 1 mud rogge uit een gelag met erop staand huis in Bladel en uit een stuk land geheten Die Valkenere daar