Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie ( Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven )

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Glas-in-loodx
beacon
72  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B020-005 Foto van een glas-in-loodraam met de Barmhartige Samaritaan
Toelichting:
Het raam is in Indonesië gemaakt door frater André de Veer (1933-2020) ter gelegenheid van de 75-jarige aanwezigheid van de Fraters van Tilburg in Indonesië in 1998. Afgebeeld is de Barmhartige Samaritaan, een belangrijk thema voor de spiritualiteit van de congregatie. De officiële naam van de congregatie luidt: Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Rechtsboven in het raam het wapen van de congregatie en onderaan het raam de tekst "1923-1998 Frater CMM Indonesia".
Achtergronden:
Frater André de Veer woonde en werkte van 1971 tot 2006 als missionaris in Indonesië. Tussen zijn vele werkzaamheden en verantwoordelijkheden door vond hij ontspanning door met zijn handen te werken. Hij maakte kruisbeelden, kandelaars, altaarstukken en tabernakels. Hij werkte voornamelijk met email, maar ook maakte hij houtsnijwerk en gebruikte hij lege flessen voor glas-in-beton. Niet alles is bewaard gebleven: veel werken zijn verwoest door aardbevingen op het eiland Nias.
Datering:
1998
Deelcollectie:
Fraters van Tilburg
Vervaardiger:
André de Veer cmm (1933-2020)
Materiaal/techniek:
Afdruk op fotopapier, ingelijst in wissellijst
Lengte in cm:
45 (excl. lijst)
Breedte in cm:
30 (excl. lijst)
Documentatie:
"Fraters CMM Magazine", nr. 2 (2023), p. 15-17
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P042-013 Gebrandschilderd glas-in-lood raam van Johannes de Doper
Toelichting:
Afbeelding van Johannes de Doper met in zijn rechterhand een staf in de vorm van een kruis en zijn linkerhand boven zijn hoofd geheven in een spreekgebaar. Rondom de afbeelding de tekst: "Ioanni ter Schure suo in cons. presb. Rurem. confratri episcopo voverunt sodales. MCMLXXXV". Geschonken aan Johannes Gerardus Ter Schure sdb (1922-2003) die op 31 januari 1985 tot bisschop van 's-Hertogenbosch werd gewijd. Het jaar daarvoor was hij tot hulpbisschop van Roermond gewijd.
Datering:
1985
Deelcollectie:
Salesianen van Don Bosco
Vervaardiger:
Tom F.
Materiaal/techniek:
Langwerpig ovalen gebrandschilderd glas-in-lood raam met verschillende kleuren glas
Lengte in cm:
73,5
Breedte in cm:
25
Opmerkingen:
Signatuur rechtsonder.
Documentatie:
In het archief aanwezig: inv.nr. 1332 'Krantenartikel houdende een interview met pater C. Dury sdb naar aanleiding van benoeming van pater Ter Schure tot bisschop van Den Bosch'
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z117-014 Gebrandschilderde glasmozaïek "St. Maarten, juli-november 1945"
Toelichting:
De tegel is aangeboden door leerlingen van de landbouw huishoudschool in Zetten aan de R.K. landbouw huishoudschool te Posterholt. Mogelijk waren de internaatsleerlingen uit Zetten vanwege de oorlog tijdelijk ondergebracht in Posterholt.
Datering:
1945
Deelcollectie:
Ursulinen van de Romeinse Unie
Vervaardiger:
Quirin Bakker (ontwerp?)
Plaats vervaardiging:
Glas-in-lood atelier H. de Nooij, Heelsum
Materiaal/techniek:
Opaline (witte glassoort) gebrandschilderd, op houten paneel
Breedte in cm:
50
Hoogte in cm:
38
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P042-019 Glas-in-lood ramen met uitbeelding van de kloostergeloften
Toelichting:
Uitgebeeld aan de hand van vier zittende figuren met attributen. Bovenaan in de ramen de woorden: paupertas, castitas, obedientia, patientia (armoede, kuisheid, gehoorzaamheid en geduld).
Deelcollectie:
Salesianen van Don Bosco
Vervaardiger:
Hans Mengelberg
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood met aan bovenzijde metalen ophangoogjes en ketting
Lengte in cm:
43
Breedte in cm:
25
Documentatie:
"Hans Mengelberg. Sierkunstenaar en de kerkelijke interieurkunst", (Vianen 2002)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066g Glas-in-loodfragment
Toelichting:
Gekuifde vogel, een hop, op een boomtak, naar links. Rechtsboven een vlinder
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
15,5
Breedte in cm:
10
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); Voor de correspondentie tussen M. van Zanten en Z. van Ruyven-Zeman, zie documentatiemap; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66G. “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p.18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, Schoten (B), 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066o Glas-in-loodfragment, 2 fragmenten: Gerardus Golt, onderste ruitje
Toelichting:
In een bruin omrand, rechthoekig veld de tekst "Rdg ad p. Gerardus / Golt prior in S. Agatha / honor et / LaVs In DoMInI / IesV ChrIstI". Tussen de woorden 'In' en 'Domini' een kruisherenkruis
Datering:
1666
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
13
Breedte in cm:
19
Opmerkingen:
In de spreuk is een chronogram verwerkt: 1666. Zie ook onder nr. Ag/0066. Voor Gerardus Golt, zie onder inv.nr. Ag/0155
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nrs. 66u en 66s; R. Janssen osc en P. Winkelmolen osc, "Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1248-1840" (Maaseik 2002) (Gerardus Golt); “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006. Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067d Glas-in-loodfragment, De Goede Herder
Toelichting:
Borststuk. Jezus draagt op de linkerschouder een lam, in de rechterhand een staf. Kruisnimbus om het hoofd
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
31
Breedte in cm:
21
Opmerkingen:
Het ontwerp voor dit glas-in-loodraam is bewaard gebleven. Zie inv.nr.Ag/0068. De fragmenten zijn afkomstig van ramen, voorstellende 1. De Goede Herder, 2. Petrus ontvangt de sleutelmacht, 3. De Verloren Zoon, 4. Maria Magdalena voor de Zaligmaker, 5. De Opwekking ten dode van de dochter van Jaïrus, 6. De eerste kruiswegstatie (dossier Elsen). Zie voorts onder Appendix C 33.
- Grondlegger van het atelier F. Nicolas en Zonen (1880-1939) was Frans Nicolas (1826-1894). In 1855 richtte deze in zijn geboortestad Roermond een bedrijf op voor gebrandschilderd glas. Dankzij de samenwerking met architect P.J.H. Cuypers kreeg hij veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide uit tot het grootste in ons land. Door de toenemende vraag naar gebrandschilderd glas kreeg het atelier spoedig een fabrieksmatige opzet met een ver doorgevoerde arbeidsdeling. Er werden beglazingen in alle mogelijke stijlen uitgevoerd. In 1880 werden de beide zonen, Charles en Frans jr., vennoot in het bedrijf. Laatstgenoemde richtte zich op de ontwerpen, terwijl Charles de zakelijke leiding op zich nam. Het atelier F. Nicolas en Zonen leverde glas in heel Nederland, maar met name in Noord en Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Ook exporteerde het op grote schaal gebrandschilderd glas naar het buitenland. Vanaf de jaren twintig vervaardigde de zoon van Charles, Joep Nicolas, regelmatig ontwerpen. In 1939 werd het familiebedrijf verkocht aan Max Weiss, de toenmalige bedrijfsleider van het atelier.
- In het kloosterkerk te Uden bevinden zich in de absis zeven glas-in-loodramen uit het atelier F. Nicolas en Zonen (1906). Ook de acht kleinere ramen (1916) van het nachtkoor aldaar zijn uit genoemd atelier afkomstig
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67d; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066y Glas-in-loodfragment, Het Landt / van Cuik / 1632
Toelichting:
Rechthoek met het opschrift "Het Landt / van Cuick / 1632". Erboven en eronder ornamenten in bruinblauwe tinten
Datering:
1632
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
14,5
Breedte in cm:
10
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66h; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; Cat.tent. Uden 1987, p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006; Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067f Glas-in-loodfragment, Jezus en het dochtertje van Jairus
Toelichting:
Jezus wekt het dochtertje van Jairus op ten leven. Hij heeft het meisje, dat op bed zit, bij de linkerhand en maakt het spreekgebaar. Achter hem staat Petrus. Achter het meisje haar ouders
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
67
Breedte in cm:
52
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67f; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067c Glas-in-loodfragment, Jezus in gesprek met wetsgeleerde
Toelichting:
Beiden zijn ten halve weergegeven. Christus houdt de rechterhand opgeheven. De linkerhand van de wetgeleerde is half geopend
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
38,5
Breedte in cm:
27,5
Opmerkingen:
De fragmenten zijn afkomstig van ramen, voorstellende 1. De Goede Herder, 2. Petrus ontvangt de sleutelmacht, 3. De Verloren Zoon, 4. Maria Magdalena voor de Zaligmaker, 5. De Opwekking ten dode van de dochter van Jaïrus, 6. De eerste kruiswegstatie (dossier Elsen). Zie voorts onder Appendix C 33.
- Grondlegger van het atelier F. Nicolas en Zonen (1880-1939) was Frans Nicolas (1826-1894). In 1855 richtte deze in zijn geboortestad Roermond een bedrijf op voor gebrandschilderd glas. Dankzij de samenwerking met architect P.J.H. Cuypers kreeg hij veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide uit tot het grootste in ons land. Door de toenemende vraag naar gebrandschilderd glas kreeg het atelier spoedig een fabrieksmatige opzet met een ver doorgevoerde arbeidsdeling. Er werden beglazingen in alle mogelijke stijlen uitgevoerd. In 1880 werden de beide zonen, Charles en Frans jr., vennoot in het bedrijf. Laatstgenoemde richtte zich op de ontwerpen, terwijl Charles de zakelijke leiding op zich nam. Het atelier F. Nicolas en Zonen leverde glas in heel Nederland, maar met name in Noord en Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Ook exporteerde het op grote schaal gebrandschilderd glas naar het buitenland. Vanaf de jaren twintig vervaardigde de zoon van Charles, Joep Nicolas, regelmatig ontwerpen. In 1939 werd het familiebedrijf verkocht aan Max Weiss, de toenmalige bedrijfsleider van het atelier.
- In het kloosterkerk te Uden bevinden zich in de absis zeven glas-in-loodramen uit het atelier F. Nicolas en Zonen (1906). Ook de acht kleinere ramen (1916) van het nachtkoor aldaar zijn uit genoemd atelier afkomstig
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67c; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067e Glas-in-loodfragment, Jezus voor Pilatus
Toelichting:
Jezus voor Pilatus. Deze zit op een stoel met poten in de vorm van zuilen; hij wast zijn handen in onschuld. Een dienaar giet water uit een kan. Christus staat geboeid en met doornenkroon en spotmantel vóór hem. Achter hem een soldaat met een steekwapen
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
60,5
Breedte in cm:
50,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67e; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066l Glas-in-loodfragment, Mariamonogram en tekstcartouche
Datering:
ca. 1685
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
31,5
Breedte in cm:
18
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66a; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006. Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066k Glas-in-loodfragment, Ovaal met kelk en tekst cartouche
Toelichting:
Een aan weerszijden overlopende kelk in stralend medaillon, In de rechthoek hier onder stonden delen van een tekst, respectievelijk "n / nders", "Li ers men / de aerten". Bij de restauratie is dit aangevuld tot "Den eersaemen Maerten Linders en de datum 1685"
Datering:
1685
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
13,5
Breedte in cm:
18
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66a; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006; Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066m Glas-in-loodfragment, Tekst cartouche, Vroonhoff osc
Toelichting:
Ovaal cartouche met vruchtenmotieven in de kleuren geel, groen en bruin. In het cartouche de tekst "Rdus P. / Christophorus / à Vroonhoff Sacri / ac Canonici Or: / dinis Stae Crucis / huius Domus / S. Agathae / sacerdos". Links- en rechtsonder respectievelijk "Ao Dn", "1683"
Datering:
1683
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
15,5
Breedte in cm:
10,5
Opmerkingen:
Fons Richter maakt melding van het ruitje in 'De Echo van het land van Cuyk' van 20 juli 1918. Het ruitje hing in 1933 nog voor één der ramen van de bibliotheek (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66n; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006; Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067b Glas-in-loodfragment, Terugkeer van de verloren zoon
Toelichting:
De vader, met tulband op het hoofd, omhelst zijn zoon. Beiden zijn ten halve weergegeven
Datering:
ca.1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
31
Breedte in cm:
27
Opmerkingen:
De fragmenten zijn afkomstig van ramen, voorstellende 1. De Goede Herder, 2. Petrus ontvangt de sleutelmacht, 3. De Verloren Zoon, 4. Maria Magdalena voor de Zaligmaker, 5. De Opwekking ten dode van de dochter van Jaïrus, 6. De eerste kruiswegstatie (dossier Elsen). Zie voorts onder Appendix C 33.
- Grondlegger van het atelier F. Nicolas en Zonen (1880-1939) was Frans Nicolas (1826-1894). In 1855 richtte deze in zijn geboortestad Roermond een bedrijf op voor gebrandschilderd glas. Dankzij de samenwerking met architect P.J.H. Cuypers kreeg hij veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide uit tot het grootste in ons land. Door de toenemende vraag naar gebrandschilderd glas kreeg het atelier spoedig een fabrieksmatige opzet met een ver doorgevoerde arbeidsdeling. Er werden beglazingen in alle mogelijke stijlen uitgevoerd. In 1880 werden de beide zonen, Charles en Frans jr., vennoot in het bedrijf. Laatstgenoemde richtte zich op de ontwerpen, terwijl Charles de zakelijke leiding op zich nam. Het atelier F. Nicolas en Zonen leverde glas in heel Nederland, maar met name in Noord en Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Ook exporteerde het op grote schaal gebrandschilderd glas naar het buitenland. Vanaf de jaren twintig vervaardigde de zoon van Charles, Joep Nicolas, regelmatig ontwerpen. In 1939 werd het familiebedrijf verkocht aan Max Weiss, de toenmalige bedrijfsleider van het atelier.
- In het kloosterkerk te Uden bevinden zich in de absis zeven glas-in-loodramen uit het atelier F. Nicolas en Zonen (1906). Ook de acht kleinere ramen (1916) van het nachtkoor aldaar zijn uit genoemd atelier afkomstig
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67b; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066z Glas-in-loodfragment, Théodorus Driessen 1643
Toelichting:
Centraal een wapenschild: goudkleurig schuinkruis op zilveren veld, in het bovenste kwart (schildhoofd) het devies "Fortidudine / Dei Audax". Aan de onderzijde van het wapen, tussen twee cherubs, de tekst "Adm Rdus / dus Théodorus / Driessen vicarius in / Ottersum / 1943 (sic!)". Aan de bovenzijde een cherub, aan weerszijden bladvoluten
Datering:
1943 (?), kopie van een ruitje uit 1643
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Opmerkingen:
Theodorus Driessen (Dryessen), Kruisheer te Maaseik, was van 1641 tot 1649 pastoor te Middelaar en van 1649 tot 1690 pastoor te Ottersum (Ned. Limburg). Hij gaf opdracht aan zijn broer Frans, goudsmid te Maaseik, een monstrans te maken voor laatstgenoemde parochie, die 107 ducatons heeft gekost (Clair Lieu 13 (1955) p.86-87).
Theodorus Du Blanc of Candidus (prior van St. Agatha van 1671-1677) wijdde een gedichtje aan genoemde Theodorus Driessen, dat is opgenomen in zijn Selection poemata, p.305-307.
Fons Richter maakt melding van het raampje in 'De Echo van het Land van Cuyk' van 20 juli 1918.
Het jaartal 1943 moet berusten op een vergissing, aangezien de betreffende persoon in de zeventiende eeuw leefde; waarschijnlijk dient er te staan '1643'
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66k; Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006. Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0067a Glas-in-loodfragment, [Maria Magdalena]
Toelichting:
Baardloze figuur, de linkerhand op de borst, de rechterhand rust op een tafel waarop een kan en een stukje brood. Neerwaarts gerichte blik
Datering:
ca.1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
23,7
Breedte in cm:
14,5
Opmerkingen:
Mogelijk betreft het de apostel Johannes. Volgens pater van den Elsen osc zou de figuur echter Maria Magdalena voorstellen. De fragmenten zijn afkomstig van ramen, voorstellende 1. De Goede Herder, 2. Petrus ontvangt de sleutelmacht, 3. De Verloren Zoon, 4. Maria Magdalena voor de Zaligmaker, 5. De fragmenten zijn afkomstig van ramen, voorstellende 1. De Goede Herder, 2. Petrus ontvangt de sleutelmacht, 3. De Verloren Zoon, 4. Maria Magdalena voor de Zaligmaker, 5. De Opwekking ten dode van de dochter van Jaïrus, 6. De eerste kruiswegstatie (dossier Elsen). Zie voorts onder Appendix C 33.
- Grondlegger van het atelier F. Nicolas en Zonen (1880-1939) was Frans Nicolas (1826-1894). In 1855 richtte deze in zijn geboortestad Roermond een bedrijf op voor gebrandschilderd glas. Dankzij de samenwerking met architect P.J.H. Cuypers kreeg hij veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide uit tot het grootste in ons land. Door de toenemende vraag naar gebrandschilderd glas kreeg het atelier spoedig een fabrieksmatige opzet met een ver doorgevoerde arbeidsdeling. Er werden beglazingen in alle mogelijke stijlen uitgevoerd. In 1880 werden de beide zonen, Charles en Frans jr., vennoot in het bedrijf. Laatstgenoemde richtte zich op de ontwerpen, terwijl Charles de zakelijke leiding op zich nam. Het atelier F. Nicolas en Zonen leverde glas in heel Nederland, maar met name in Noord en Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Ook exporteerde het op grote schaal gebrandschilderd glas naar het buitenland. Vanaf de jaren twintig vervaardigde de zoon van Charles, Joep Nicolas, regelmatig ontwerpen. In 1939 werd het familiebedrijf verkocht aan Max Weiss, de toenmalige bedrijfsleider van het atelier.
- In het kloosterkerk te Uden bevinden zich in de absis zeven glas-in-loodramen uit het atelier F. Nicolas en Zonen (1906). Ook de acht kleinere ramen (1916) van het nachtkoor aldaar zijn uit genoemd atelier afkomstig
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 67a; Carine Hoogveld (hoofdredactie), "Glas in lood in Nederland 1817-1968", 's-Gravenhage [1989], p. 296
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066v Glas-in-loodfragment, cartouche met inscriptie I.N.3.8
Toelichting:
Twee spiegelbeeldige vogels met omgekeerde, naar beneden gewende kop, waarboven voluterend bladwerk, tegen een boomstam. Geplaatst op een rechthoekig cartouche met het opschrift "I.N.3.8"
Datering:
ca. 1525-1550
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
14,5
Breedte in cm:
8,5
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66d; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006; Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066x Glas-in-loodfragment, cartouche met tekst: van Surpele
Toelichting:
Geel omrand wapenschild: rode balk beladen met drie witte blokhamers, erboven en eronder drie torens. Aan weerszijden van het wapen bladwerk, links- en rechtsonder een grijs tonnetje. Aan de onderzijde van het wapen in een rechthoek de tekst "van Surpele". Geheel onder bladwerk
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
12,5
Breedte in cm:
10
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66i;“Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006. Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066u Glas-in-loodfragment, cherub tegen globe
Datering:
ca. 1525-1550
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
14,5
Breedte in cm:
8,5
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66i; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten. Documentatie: Restauratieverslag Joost Caen, 2006. Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066q Glas-in-loodfragment, fragment, mantel van heilige (?)
Toelichting:
Onderste gedeelte van een mantel van [een heiligenfiguur] in een landschap. Om het fragment een gele band
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
9
Breedte in cm:
17
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66r; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 18-19 fragmenten; Documentatie: Digitaal foto-archief Stichting Sint Aegten; Restauratieverslag Joost Caen, 2006; Briefwisseling conservator M. van Zanten met Ruyven-Zeeman en Caen (in documentatiemap)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066f Glas-in-loodfragment, havik
Toelichting:
Havik naar rechts met omgewende kop, zittend op een boomstam. Linksboven een vlinder
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
15,5
Breedte in cm:
10
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant,(Amsterdam 2011); Voor de correspondentie tussen M. van Zanten en Z. van Ruyven-Zeman, zie documentatiemap; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66D. “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p.18-19 fragmenten; Restauratieverslag Joost Caen, Schoten (B), 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066d Glas-in-loodfragment, heraldisch glas
Toelichting:
Ovaal wapenschild, doorsneden: boven een Kruisherenkruis op zwart veld, onder een vleugel op geel veld. Schild omgeven door dekkleden. Aan de onderzijde een tekstbanderol "Velociter et recte" (Snel en goed)
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
16
Breedte in cm:
20
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); Voor de correspondentie tussen M. van Zanten en Z. van Ruyven-Zeman, zie documentatiemap; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66T. “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p.18-19 fragmenten; Restauratieverslag Joost Caen, Schoten (B), 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066c Glas-in-loodfragment, heraldisch glas
Toelichting:
Centraal een wapenschild: omgewende, zittende eekhoorn op geel veld. Half aanziende helm en een [haan] als helmteken. Aan weerszijden voluterend bladwerk. Ook aan weerszijden van het schild bladwerk, aan de onderzijde twee met elkaar verknoopte linten
Datering:
1711
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
30,5
Breedte in cm:
25,5
Opmerkingen:
Boven het wapen moet hebben gestaan het jaartal 1698 (dossier Elsen). Het bovenste en het onderste gedeelte van het raam horen, gezien de vorm van beide, hoogstwaarschijnlijk niet bij elkaar. Bovendien sluiten de lijnen van de voluten van beide delen niet aan
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); Voor de correspondentie tussen M. van Zanten en Z. van Ruyven-Zeman, zie documentatiemap; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66M. “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p.18-19 fragmenten; Restauratieverslag Joost Caen, Schoten (B), 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0066b Glas-in-loodfragment, heraldisch glas met Michael en de naam Johannes Welte
Toelichting:
Frontaal staande engel Michael, in de rechterhand een zwaard waarop "Quis ut Deus", in de linkerhand een wapenschild aan een lint: een geel Latijns kruis op wit veld. Aan de onderzijde ervan een tekstbanderol met "Scutum [...nex ..pug..] fidei". Geheel onder een cartouche met twee engelenkopjes en de tekst "Admodum Reverendus D[omi]nus / Johannes Welte Pastor [in] Dennenburg / An 1711"
Datering:
1711
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebrandschilderd glas-in-lood
Lengte in cm:
30,5
Breedte in cm:
25
Documentatie:
Literatuur: Z. van Ruyven-Zeman, "Stained Glass windows in the Netherlands before 1795", chapter IX. North Brabant, (Amsterdam 2011); Voor de correspondentie tussen M. van Zanten en Z. van Ruyven-Zeman, zie documentatiemap; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 66Q; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 ("Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVIIa-c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang. Eenige uitgebroken geschilderde glasppaneeltjes (XVII) in het klooster"; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987) p.18-19 fragmenten; Restauratieverslag Joost Caen, Schoten (B), 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden