Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Uden, Boekelsedijk

zzOUD Databestand kloosters in Nederland ( Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven )

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Uden, Boekelsedijk
Datering:
1911 - 1941
Orde of congregatie:
Missionarissen van het Goddelijk Woord
Naam van het klooster:
Missiehuis St.Willibrord
Patroonheilige:
Sint Willibrordus
Straat:
Boekelsedijk
Postcode:
5404 NK
Plaatsnaam:
Uden
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1911
Opheffing/laatste vermelding:
1941
Activiteiten:
Kleinseminarie, broederjuvenaat
Geschiedenis:
In 1911 kochten de Missionarissen van het Goddelijk Woord, beter bekend als de Missionarissen van Steyl, een klooster aan de Boekelsedijk in Uden. Dit klooster was van de Ursulinen geweest die er voor het opleiden van meisjes tot onderwijzeressen een pensionaat hadden dat Nazareth heette. In 1908 besloten de ursulinen naar Boxtel te verhuizen en het klooster in Uden te verkopen. Dat dit klooster te koop stond, kwamen de missionarissen van Steyl te weten van Van Schijndel, pastoor van Boerdonk, die zelf jongens tot missionarissen opleidde en dit aan voornoemde missionarissen wilde overdragen. In onderhavig klooster, dat Missiehuis St. Willibrord ging heten, vestigden de missionarissen van Steyl het kleinseminarie en het broederjuvenaat. In 1922/1923 werd het missiehuis met een zijvleugel fors vergroot. Verdere uitbreidingen volgde in 1924 (serre, bakkerij, washuis en 3 werkplaatsen), in 1927 (sacristie) en 1929 (gymnastieklokaal). In 1941 werd het Udense missiehuis op de kapel, de bakkerij, de wasserij en de boerderij na door de Duitsers gevorderd. Dit duurde de gehele oorlog. De studenten vonden toen een onderkomen in een oude Veghelse fabriek, “De Blauwe Kei“ genoemd. Een aantal paters vonden bij buurtbewoners in de Maasstraat in Uden onderdak. De broeders bleven veelal in Uden. Ze waren toen op de bij het missiehuis behorende boerderij, bakkerij en washuis werkzaam. Op 5 september 1944, “Dolle Dinsdag”, verwoestte de Duitse bezetter het Udense missiehuis, dat na de bevrijding in een gedeelte van het missiehuis St. Michaël in Steyl voortgezet werd. Met name wegens de geluidsoverlast, die van het naburige in Volkel aan te leggen militair vliegveld te verwachten was, werd besloten het missiehuis niet in Uden maar in Deurne te herbouwen. Vanuit het missiehuis in Steyl werd in 1954 het toen in Deurne gereedgekomen missiehuis betrokken. Het terrein van het voormalig Udens missiehuis is thans als gemeentelijk sportpark in gebruik
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010), p. 824/825; B. Bijnen, T. Hoefnagels en G. Jansink, “Eeuwfeest Nederlandstalige SVD 1910-2011. Arnold Janssens erfenis aan Nedeland en Belgie” (Deune 2011), p. 16 /17/18/19/27/28/30/34/35/36/37/38; A. Sanders, ‘1911: Missiehuis”in “Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden, Deel 1” (Uden 2017), p. 38-40
Gebruikte websites:
Website Uden Archief, https://www.udenarchief.nl/het-rijke-roomsche-leven (18-10-2021
ENK Monasticon nummer:
MON-P026-013