Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Missionarissen van het Goddelijk Woord

zzOUD Databestand kloosters in Nederland ( Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven )

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Missionarissen van het Goddelijk Woord
Orde of congregatie:
Missionarissen van het Goddelijk Woord
Alternatieve namen:
Missionarissen van het Goddelijk Woord; Gezelschap van het Goddelijk Woord; Missionarissen van Steyl
Latijnse naam:
Societas Verbi Divini
Afkorting:
SVD
Stichter, stichteres:
Arnold Janssen
Stichtingsjaar:
1875
Land van oorsprong:
Nederland
Doelstelling:
Missiewerk; pastoraal werk
Geschiedenis:
In de Duitse stad Goch werd in 1837 Arnold Janssen geboren. Hij studeerde in Münster natuur- en wiskunde en later ook theologie. In 1861 werd hij priester gewijd. Vervolgens werd hij leraar aan het Sint-George Gymnasium in Bocholt. In het bisdom Münster werd hij in 1869 directeur van het Apostolaat des Gebeds. Hij werd door een ontmoeting met de apostolische prefect van Hongkong, mgr. Timoleone Raimond, versterkt in zijn belangstelling voor de missie en de wetenschappelijke vorming van missionarissen. Hij vatte toen het plan op om voor Duitstalig Europa een missiecongregatie op te richten. Door de door Bismarck in het kader van de Kulturkampf uitgevaardigde antiklerikale wetten was dit echter in Duitsland niet mogelijk. Hij week uit naar Nederland. Hier richtte hij in 1875 in Steyl, vlak over de Duitse grens, (S)ocietas (V)erbi (D)ivini ofwel het Gezelschap van het Goddelijk Woord op. In een in Steyl gekochte herberg werd het missiehuis St. Michaël gevestigd. Al een jaar later, in 1886, werd ernaast begonnen met een bouw van een nieuw onderkomen dat in tien jaar tijd uitgroeide tot het gebouwencomplex van het huidige missiehuis St. Michaël in Steyl. Door toedoen van Arnold Janssen was dit missiehuis niet alleen een centrum van wereldomvattende missionaire activiteit, hij maakte het ook tot een brandpunt van geestelijke vernieuwing voor de kerk. De missiehuizen van de congregatie werden opengesteld voor retraites, geloofsverdieping en bezinning. Ook stimuleerde de congregatie haar leden om antropologische, etnologische en taalkundige studies te verrichten en deze te publiceren. Voorts werd door onder meer het drukken en verspreiden van boeken, periodieken en kalenders over de missie voorlichting gegeven en propaganda gemaakt. in 1911 werd in Uden het eerste Nederlandse missiehuis geopend van de Sociëteit van het Goddelijk Woord, die vanaf 1924 een Nederlandse provincie kende. Arnold Janssen overleed in 1909 in Steyl. Hij werd in 1975 zalig en in 2003 heilig verklaard
Juridische structuur:
Van pauselijk recht
Missielanden:
China (1879); Argentinië (1891); Togo (1892); Ecuador (1893); Brazilië (1895); Papua Nieuw-Guinea (1886); Verenigde Staten (1897); Japan (1907); Filippijnen (1909); Indonesië (1912); Chili (1931); India (1936); Ghana (1947); Canada (1949); Congo (1951); Australië (1954); Taiwan (1959); Paraguay (1960); Mexico (1962); Hong Kong (1965); Angola (1965); Vietnam (1974); Botswana (1981); Panama (1984); Columbia (1984); Nicaragua (1984); Kenya (1984); Korea (1984); New Zealand (1985); Samoa (1985); Zimbabwe (1986); Zambia (1986); Benin (1987); Madagascar (1987); Kiribati (1987); Uruguay (1987); Cuba (1988); Bolivia (1991); Mozambique (1997); Thailand (1999); Tanzania (2000); South Africa (2001); Timor Leste (2002); Chad (2004); Costa Rica (2006); Macau (2007). Diverse missiën zijn na enige tijd verlaten, zoals China, Togo, Ecuador en Madagascar, maar in al deze landen zijn de activiteiten in respectievelijk 2007, 1984, 1977 en 1994 weer hervat
Gebruikte bronnen:
J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (02010-2021); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (vijfde bewerkte uitgave, Nijmegen 2015), p. 152; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 161/162; A. Vandenberghe, ‘Tussen habijt en maatpak. De antropologische ambities van de Missionarisscn van Steyl (svd) 1890-1939' in “Het geloof dat inzicht zoekt. Religieuzen en de wetenschap” onder redactie van J. van Gennip en M. Th. Willemsen (Hilversum 2010), p. 126; R. Wols, ‘De Missionarissen van het Goddelijk Woord’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-missionarissen-van-het-goddelijk-woord-svd (03-10-2021; Website KRO-NCRV, https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/janssen-arnold (04-10-2021); Website SVD NEB, https://www.svdneb.nl/over-ons/ (04-10-2021); Website Steyler Missionare, https://www.steyler.at/at/wer-wir-sind/ (04-10-2021); T. van Bijnen, ‘Heiligen staan model wereldwijd’ in “Het Teken”, 76 (2003), nr. 3, zie ook:
Website Katholieke Universiteit Leuven, https://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarticle/62672/ (04-10-2021)
Opmerkingen:
Als er bij de vestigingen sprake is van een 'juvenaat' moet dit opgevat worden in de zin van een broederopleiding
ENK Monasticon nummer:
P026