Uw zoekacties: Familie Schunck
x430 Familie Schunck ( Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

430 Familie Schunck ( Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie, aan de hand van de hoofdpersonen *  (I)
Geschiedenis van het archief (II)
Verantwoording van de inventarisatie (III)
sluiten
430 Familie Schunck
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (III)
Inventarisatieschema en ordening
Zoals hierboven vermeld, zijn de meeste bescheiden opgemaakt of ontvangen door Leo Schunck. Zoals reeds gemeld, zijn in de loop der tijd de archieven van de vele bedrijven, de familie en het persoonlijke archief van Leo Schunck vermengd geraakt. Terwijl er ook een grote hoeveelheid documentatiemateriaal -krantenknipsels, foto's enz.- is aangetroffen, eveneens vermengd met de archieven. Archiefbescheiden die behoorden tot een archief van één van de vele bedrijven van de familie Schunck zijn in de inventaris ondergebracht bij het desbetreffende bedrijfsarchief. De archiefbescheiden behorend tot het familiearchief Schunck zijn door vermenging met het bedrijfsarchief, door vererving of door het doelbewust verzamelen van deze stukken door Leo Schunk in het archief terecht gekomen. Besloten werd deze archiefbescheiden zo veel mogelijk onder te brengen bij de persoon of personen waarop de stukken betrekking hebben. Tevens zijn er grote hiaten geconstateerd.

Door de grote vermenging van archief- en documentatiemateriaal en vanuit praktische overwegingen is besloten het documentatiemateriaal, zoals foto's, krantenknipsels, brochures en afbeeldingen niet als aparte rubriek op te nemen maar onder te brengen binnen de archieven zelf. Deels kan dit materiaal het archief, waarin grote hiaten zijn geconstateerd, enigszins aanvullen. * 

Het archiefschema voor de bedrijfsarchieven werd afgeleid van de inventaris van het bedrijfsarchief van Henri Beaumont's metaalindustrie NV en dat van de NV Philips Gloeilampenfabriek. * 

Als gevolg van de vervlechting die in de jaren 1970 heeft plaatsgevonden tussen privé en bedrijfsarchief, met name bij Peter Schunck BV, zijn de archiefbescheiden, waarin de nadruk ligt op privé-zaken, ondergebracht in het familiearchief.
Leo Schunck was gedurende zijn leven betrokken bij diverse stichtingen en verenigingen, als lid, bestuurslid of beschermheer. De bijbehorende stukken zijn in aparte rubrieken ondergebracht binnen de persoonlijke bundels van Leo Schunck.

Hernummering van de beschrijvingen in de inventaris is achterwege gelaten, aangezien het niet ondenkbaar is dat op termijn nog archiefbescheiden en ander materiaal van de familie Schunck aangeboden wordt, dat in dezelfde inventaris beschreven kan worden.
Selectie en vernietiging
Voor de selectie van vernietigbare archiefstukken zijn geraadpleegd de "lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850", vastgesteld in 1983 en Meerendonk, Handleiding voor de selectie en vernietiging van Archiefbescheiden. * 

De inventarisator heeft verscheidene, voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden bewaard. Als voornaamste redenen hiervoor zijn aan te dragen het historisch belang en de aanwezigheid van lacunes in het archief. Zo zijn van het privé-archief van Leo Schunck veel financiële bescheiden opgenomen, die feitelijk vernietigbaar zijn. Omdat deze bescheiden echter een grote periode omvatten en inzicht geven in het privé-vermogen, zijn ze opgenomen in het archief. Men kan hieruit, nadat de stukken openbaar zijn, conclusies trekken over vermeende rijkdom van een verdienstelijk Heerlenaar.

Na de selectie is van de 12 m1 archief ca 9,75 m1 in aanmerking gekomen voor blijvende bewaring.
Aanwijzigen voor de gebruiker
Beperkingen van openbaarheid
Literatuur
Afkortingen
Bijlage 1. Vereenvoudigde stamboom van Schunck
Bijlage 2. Archiefbescheiden van Leo Schunck als commandant van het VIe Regiment Infanterie, I. Bataljon, I. Compagnie te Breda (Compagnie-administratie)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1828) 1874-1997
Auteur:
H. Thissen, 2006
Titel:
Familie Schunck, (1828) 1874-1997
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar zijn uitgezonderd van openbaarheid
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 430 Familie Schunck
VERKORT:
NL-HrlRi 430
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS