Uw zoekacties: Jongerencentrum O'16 Voorburg

5940-01 Jongerencentrum O'16 Voorburg ( Haags Gemeentearchief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Stichting Voorburgs Ontmoetingscentrum voor Jongeren (V.O.C.J.) werd in 1968 opgericht en had een interkerkelijke grondslag. Het algemeen bestuur bestond uit drie leden van de Gereformeerde kerk, drie leden van de Hervormde gemeente en drie leden van de Rooms-katholieke kerk te Voorburg. In de loop der jaren verdween het kerkelijke karakter naar de achtergrond en kreeg de stichting een in voor die tijd meer progressief karakter.
In 1973 krijgt de Stichting zowel subsidie als een gemeentelijk pand toegewezen aan het Oosteinde nummer 16, vandaar de naam O'16. Na een aanvankelijk wat moeizame start; buurtbewoners die bang zijn voor overlast van jongeren, gesteggel over huur en onderhoudskosten komt O'16 halverwege de jaren zeventig goed op stoom, er treden met enige regelmaat bands op en er worden diverse andere activiteiten voor jongeren georganiseerd. De jaren tachtig kenmerken zich door economische recessie, de stichting krijgt dan als doelstelling het bieden van mogelijkheden op het gebied van, creatieve, recreatieve, sociale en educatieve ontplooiing van jongeren, teneinde hen in staat te stellen een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van de samenleving. De nadruk komt dan te liggen op het weerbaar maken van de jongeren op het gebied van werk, scholing (er was toen sprake van een hoge jeugdwerkloosheid) en het zoeken naar huisvesting.
De doelgroep van O'16 waren jongeren van 15 tot 27 jaar. Het centrum had nog steeds een alternatief karakter en werd bezocht door een niet homogene groep jongeren, o.a. door werkloze, werkende en schoolgaande jongeren. De jongeren verschilden sterk qua sociale achtergrond, culturele afkomst en vrije tijdsbesteding.
De Stichting ontving naast gemeentelijke subsidie, incidentele provinciale subsidie. Drie beroepskrachten coördineerden de dagelijks uit te voeren activiteiten. Bij het uitvoeren van activiteiten werd gebruik gemaakt van vrijwilligers. Er waren contacten met omliggende jongerencentra maar ook met de anti-kernwapenbeweging, een vrouwenorganisatie en een antifascismecomité. Er werden regelmatig thema-avonden georganiseerd met een maatschappelijk onderwerp zoals; omgang met drugs, etnische minderheden en jeugdwerkloosheid. Het organiseren van wekelijks optreden van bands had als doel het bevorderen van de amateurmuziekbeleving. Verder waren er projecten voor de opvang van werkloze jongeren.
O'16 had een afgevaardigde in de stuurgroep provinciaal overleg van open jongerencentra in Zuid-Holland. De projectleider van O'16 was lid van de Jeugd en Jongeren Raad van de gemeente Voorburg.
In december 1984 besloot de Gemeenteraad de subsidie aan de Stichting V.O.C.J. stop te zetten maar de subsidie aan de beroepskrachten werd voortgezet. In 1985 werden de beroepskrachten herplaatst en medio 1986 kwam het jongerenwerk van O'16 stil te liggen en werden de activiteiten van O'16 door omliggende jongerencentra overgenomen.
De herkomst van dit archief is niet bekend, ook de datum van schenking of in bewaringgeving is onbekend. Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen bekend.
Kalinka Ritter, 2-9-2009, Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg

Kenmerken

Datering:
1968-1986
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Jongerencentrum O'16 Voorburg
Omvang in m¹:
1
Auteur:
Kalinka Ritter 2009
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.