Uw zoekacties: Dr. H.E. van Gelder

0796-01 Dr. H.E. van Gelder ( Haags Gemeentearchief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De hieronder beschreven stukken zijn op de huishoudboeken van mevrouw J.A. van Gelder Scalongne na in februari 1989 door Mr. M.R.A. Voorhoeve van de NV Stadsherstel aangetroffen in een mand op de zolder van het voormalige museum Bredius aan de Prinsegracht te Den Haag. Enkele bescheiden bleken te behoren tot de archieven van de Dienst der Kunsten en Wetenschappen (sinds 1945 Dienst voor Schone Kunsten), de Gemeentelijke Bioscoopcommissie, het Haags Gemeentearchief, een aantal andere archief van de Academie van Beeldende Kunsten. Deze stukken zijn teruggeplaatst in de archieven waarin zij volgens het herkomstbeginsel behoren te berusten. Een notulenboek van de Bond tot Bescherming der Schoonheid van 's-Gravenhage is als gedeponeerd archiefstuk in het onderhavige archief beschouwd.
Het hierna beschreven archief is behoudens de huishoudboeken van mevrouw J.A. van Gelder Scalongne eigendom van de erfgenamen van Dr. H.E. van Gelder en door hen bij het gemeentearchief in bewaring gegeven. De voornoemde huishoudboeken zijn door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief aan het gemeentearchief in bewaring gegeven. Het archief is voor een ieder zonder beperkingen raadpleegbaar. Met uitzondering van de nummers 18, 54, 59 en 65 zijn alle publicaties die zich in het archief bevinden ook aanwezig in de bibliotheek van het gemeentearchief, alwaar nog meer publicaties van en over Dr. H.E. van Gelder zijn te vinden.
Bij ir. H.E. van Gelder, Kempenbergweg 765, 6816 RW Arnhem en bij mevrouw Van den Noort Van Gelder, Cornelis Jolstraat 70, 2584 EV 's-Gravenhage, alsmede bij haar vader en oom berustten ten tijde van de inbewaringgeving nog archivalia van dr. H.E. van Gelder over de periode 1895-1936, waaronder een brief van J. Toorop en één van D.F. Scheurleer. Beide betreffende Dirk van Gelder, en correspondentie met en over de zoons van dr. H.E. van Gelder. Erepenningen en medailles, waaronder een gouden legpenning van de Gemeente 's Gravenhage, zijn door de erven geschonken aan het Rijkspenningkabinet te Leiden. Voor de genealogie van Dr. H.E. van Gelder zij verwezen naar Nederlands' Patriciaat.
De stukken zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar de functies, die dr. H.E. van Gelder bekleedde, en per functie op onderwerp. Dit heeft tot gevolg, dat brieven van eenzelfde afzender zich op verschillende plaatsen kunnen bevinden (ook bij de persoonlijke correspondentie, die bij de erfgenamen berust). Dit is bijvoorbeeld het geval met de brieven van J. Veth, A. Bredius en R.N. Roland Holst. In de plaatsingslijst zijn zoveel mogelijk onderlinge verwijzingen opgenomen.
Archief van dr. H.E. van Gelder
2.5. Eigen publicaties
2.5.8. Andere publicaties * 
129 'Kunstbemoeiing der gemeentelijke overheid I en II', 1922. In: Gemeentebestuur, maandschrift der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 1922 juni 30 en juli 29 i
0796-01 Dr. H.E. van Gelder
2. Archief van dr. H.E. van Gelder
2.5. Eigen publicaties
2.5.8. Andere publicaties1
129
'Kunstbemoeiing der gemeentelijke overheid I en II', 1922. In: Gemeentebestuur, maandschrift der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 1922 juni 30 en juli 29
Datering:
1922 juni 30 en juli 29
Reden geen uitleen:
Er is een reproductie beschikbaar. Ziet u geen scans? Neem dan contact op met haagsgemeentearchief@denhaag.nl

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Haags Gemeentearchief
Archief van de bond tot bescherming der schoonheid van 's-Gravenhage

Kenmerken

Datering:
1899-1941
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van dr. H.E. van Gelder
Omvang in m¹:
1,50
Bewerker:
T.M.M. Miedema
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):