Uw zoekacties: Vereniging 'Belastingstelsel' te Roodehaan (gemeente Leens),...

826 Vereniging 'Belastingstelsel' te Roodehaan (gemeente Leens), 1871 - 1953 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Toelichting
M.E. Scholten, "De vereniging 'Belastingstelsel'", Groningse Volksalmanak 1953, 121-123 (zie inv.nr. 14).
Deze vereniging is volgens een verslag in de Provinciale Groninger Courant circa 1854 opgericht door het liberale Tweede-Kamerlid Geert Reinders, kleinzoon en naamgenoot van de bestrijder van de veepest, maar van haar werkzaamheden zijn tot 1867 geen notulen of andere aantekeningen bekend. In dat jaar verscheen een advertentie in de Provinciale Groninger Courant waarin een vergadering werd aangekondigd van de vereniging "Geen privilegie in 't stuk van belasting art. 172 der grondwet". Vanaf die tijd werd jaarlijks op Hemelsvaardag een vergadering gehouden. De statuten kregen op 1 december 1871 koninklijke goedkeuring, waardoor de vereniging als rechtspersoon erkend werd. *  De naam der vereniging werd gewijzigd in kortweg Vereeniging "Belastingstelsel". Telkenjare plaatste de Provinciale Groninger Courant volledige verslagen van de gehouden voordrachten, die de plaats innamen van notulen.
Op 14 juli 1900 zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd. Volgens deze was het streven van de vereniging erop gericht "door haar ten dienste staande geoorloofde tevens wettige middelen eene evenredige en billijke verdeling der zoowel plaatselijke als algemeene belastingen te bevorderen". Middelen tot dit doel waren "het houden van vergaderingen, machtiging voor het bestuur om sprekers uit te nodigen en opmerkingen te maken of voorstellen te doen aan de betrokken autoriteiten". *  Haar eerste adres dateerde uit 1871. In inv.nr. 4 zit een adres aan het parlement uit 1912.
Zoals uit de lijst van sprekers *  blijkt, kwamen in de vergaderingen ook vaak onderwerpen buiten het belastingstelsel ter sprake, maar pogingen tot naamswijziging liepen op niets uit.
In 1905 telde de vereniging 137 leden, de vergaderingen werden door 60 à 70 aanwezigen bezocht, maar langzamerhand daalde de belangstelling. In 1940 waren er nog 58 leden. Na de oorlog is geprobeerd de vereniging nieuw leven in te blazen, maar de belangstelling bleek verflauwd. Op 13 april 1950 viel het besluit tot opheffing. Het archief werd geschoken aan het Rijksarchief in Groningen.
De omvang van het archief bedraagt 0,10 meter. De stukken zijn openbaar.
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'Belastingstelsel' te Roodehaan (gemeente Leens)
Bewerker:
B.A.C. Velema
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1995
Omvang:
0,09 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS