Uw zoekacties: Departement Wehe van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen...

424 Departement Wehe van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1919 - 1955 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op initiatief van Ds. Boonstra te Wehe werd op 15 oktober 1919 te Wehe een vergadering gehouden met als doel een Nutsvereniging op te richten. Er waren twaalf personen aanwezig. De keus bestond tussen een departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en een vereniging Plaatselijk Nut. De voorzitter zette uiteen dat men als departementaal het voordeel heeft dat men op andere departementen kan steunen en dat de Maatschappij voorlichting en steun geeft bij alles wat het departement wil aanvatten. Bovendien wordt door het Maandblad de gezichtskring verruimd. Ook de aanvankelijke tegenstanders wijzigden hun mening en met algemene stemmen werd besloten tot oprichting van een Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De activiteiten zullen beginnen met een feestelijjke vergadering in het begin van februari 1920. Ook wordt er een bibliotheek-commissie benoemd die een uitleen-bibliotheek zal samenstellen en beheren.
In de vergadering van 28 mei 1924 wordt besloten tot opheffing van het departement omdat men de afdracht aan de Maatschappij niet in overeenstemming vindt met het nut dat dat oplevert. Men besluit tot oprichting van de Vereniging Plaatselijk Nut te Wehe. Deze vereniging neemt de activa van het departement over en ook het departementsbestuur zal voorlopig de zaken van de vereniging waarnemen. De volgende notulen, de eerste van de Vereniging Plaatselijk Nut zijn van 28 oktober 1935. Hierin wordt gememoreerd dat de Vereniging sedert mei 1924 "ingeslapen" was. Gepoogd zou worden om de "schijndode" wakker te maken.
In de vergadering van 31 januari 1946 gingen stemmen op om een kleuterschool op te richten. Er wordt een commissie ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. Deze brengt op 26 februari verslag uit en het blijkt dat de oprichting van een kleuterschool gewenst is. De financiële kant van de zaak is echter moeilijk. B & W van de gemeente Leens zijn bereid om een schoollokaal af te staan op nog nader te regelen voorwaarden. In oktober wordt het reglement vastgesteld. De financiën blijven echter zorgelijk.
In februari 1955 wordt in de algemene vergadering van het Plaatselijk Nut weer gesproken over aansluiting bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De belangstelling van de leden loopt sterk terug en daarom overweegt men in oktober 1955 om de activiteiten voorlopig te staken om weer "een winterslaap" te houden of om zich toch aan te sluiten bij de Mij. De notulen eindigen hier maar er is nog een concept van de notulen van een volgende vergadering, maar ook hierin wordt geen definitief besluit genomen. Hoewel men uit de correspondentie met de Mij. tot Nut van 't Algemeen van 1954 - 1955 kan afleiden dat het Plaatselijk Nut zich hierbij heeft aangesloten, is dit niet zeker.

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van het departement Wehe van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Vereniging Plaatselijk Nut te Wehe
Bewerker:
J. Meinema
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1983
Omvang:
0,09 m standaardarchiefberging